Your request is being processed.
Your request is being processed.

Apv

Kirjastoluokat

Kansityyppi

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 13 Edellinen sivu 1 - 2 Seuraava sivu

Opi optiot
Itseopiskeluaineisto

Tämä kirja tutustuttaa lukijan johdannaismarkkinoiden toimintaan sekä johdannaiten perusominaisuuksiin ja - käyttötarkoituksiin. Markkinoilla toimii eri osapuolia, jotka pystyvät johdannaisten avulla siirtämään riskiä. Joku haluaa vähentää omaa riskiään suojautuakseen tappioilta, kun taas toinen haluaa ottaa enemmän riskiä parantaakseen tuotto-odotustaan. Yritysmaailmassa johdannaisten avulla suojaudutaan korko- ja valuuttakurssiriskejä vastaan. Vaikka tämä kirja käsitteleekin lähinnä osake- ja indeksipohjaisia johdannaisia, toimintaperiaate on samanlainen myös valuutta- ja korkojohdannaisten kohdalla. Jotta osataan valita oikea instrumentti haluttuun tarkoitukseen, on ymmärrettävä erilaisten johdannaisinstrumenttien ominaisuudet ja käyttötarkoitus. Johdannaiten perusominaisuuksien ymmärtäminen on tärkeää, koska osaan johdannaisista liittyy rajoittamattoman tappion mahdollisuus. Käytännön kannalta on myös tärkeä tietää minkälaisia johdannaisia on tarjolla ja mitkä ovat niiden markkinapaikat. Ensimmäinen luku esittelee johdannaiset osana markkinaa. Toinen luku paneutuu johdannaisten arvonmääritykseen sekä hinnanmuodostukseen. Kolmannessa tarkastellaan erilaisia johdannaisstrategioita. Itse kaupankäynnin yksityiskohtiin tutustutaan neljännessä luvussa. Kirja sisältää lisäksi harjitustehtäviä, joiden tarkoitus on tukea oppimista. Vastaukset harjoitustehtäviin löytyvät kirjan lopusta.
62,95 €
ISBNP6418616214126
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Opi osakkeet

Tämän Opi osakkeet -kirjan tarkoituksena on antaa lukijalle kattavat perustiedot osakesijoittamisesta. Käsittelemme mm. tärkeimpiä peruskäsitteitä, osakesijoittamisen luonnetta, kaupankäynnin käytäntöä, markkinoiden seuraamista, tiedon hankintaa, osakesijoittamisen riskejä ja niiden suhdetta tuottomahdollisuuksiin sekä osakesijoittamisen verotusta. Kirjan tekstiä on pyritty selkiyttämään esimerkkien ja harjoitusten avulla. Kirja soveltuu hyvin perustietojen hankkimiseen, aiemmin opitun syventämiseen sekä kertausmateriaaliksi.
62,95 €
ISBNP6418616214232
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Huonosti käyttäytyvät osakkeet
Fraktaalinen näkemys riskistä, vararikosta ja tuotosta

Rahamarkkina ei ole sijoittajille turvallinen, vaikka sijoitusammattilaiset mitä väittäisivät! Tässä kirjassa Mandelbrot ja Hudson osoittavat, että vuosikymmeniä yliopistoissa opetetut rahoitusteoriat eivät yksinkertaisesti pidä paikkaansa. Nassim Nicholas Talebin mielestä kirja on "syvällisin ja realistisin sijoituskirja, joka on koskaan julkaistu". Nyt viimeistään paljastuu, miten huteralla pohjalla moderni rahoitusteoria oikeastaan on!
44,95 €
Kirjailija Mandelbrot, Benoit ...
ISBNP9789521428135
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet

Suosittu perusteos keskeisistä liike-elämää sääntelevistä oikeusnormeista. Kirjassa käsitellään liike-elämän sopimuksia, velkasuhteita, vakuuksia, vahingonkorvausta, eri yritysmuotoja, arvopaperilainsäädäntöä, liikekilpailun sääntelyä ja kuluttajansuojaa. Tässä 15., uudistetussa painoksessa on otettu huomioon muutokset muun muassa arvopaperinmarkkinalaissa ja kuluttajansuojasäännöksissä. Teos soveltuu kaupallisissa tehtävissä toimiville henkilöille liikejuridisen perustiedon lähteeksi sekä juristeille käsikirjaksi.
79,00 €
Kirjailija Hoppu, Esko ...
ISBNP9789521425165
Tuotemuotosidottu
Vuosi2016

Mitä tilinpäätös kertoo?

Päivitetty kirja tekee tutuksi termistön, jota käytetään yrityksissä ja julkisessa sanassa. Se opastaa lukemaan tuloslaskelmaa, tasetta ja toimintakertomusta ja löytämään niistä olennaisen. Kirjan avulla ei-ammattilainenkin kykenee saamaan käsityksen yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tekemään johtopäätöksiä sen toimintaedellytyksistä. Teoksessa paneudutaan myös kassavirtaan, talouden tunnuslukujen tulkintaan sekä toimialanvertailujen ja markkina-analyysien tekoon.
76,95 €
Kirjailija Salmi, Ilari
ISBNP9789513762391
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Kansantalous

Uusi ammattikorkeakoulujen tarpeisiin suunniteltu oppikirja esittelee kansantalouden perusteoriat, ilmiöt ja käsitteet ymmärrettävästi ja selkeästi. Kirja sisältää mikro- ja makrotalouden perusteet, ja siinä tarkastellaan talouden kasvua ja tasapainoa sekä kansainvälistä taloutta. Käytännönläheinen oppikirja luo yhteyden teorian ja talouden ajankohtaisen kehityksenvälille lukuisilla esimerkeillä. Asioita havainnollistetaan selkeiden kuvioiden avulla. Jokaisen luvun lopussa on runsaasti aihepiiriin liittyviä tehtäviä. Kirjan ulkoasu innostaa oppimaan. Kirjan tekijöissä yhdistyvät asiantuntijuus, vankka tieto ja kohderyhmän tuntemus. Timo Lindholm toimii Suomen Yrittäjien pääekonomistina ja Juhani Kettunen Laurea-ammattikorkeakoulun kansantalouden lehtorina.
59,90 €
(66,55 €)
Kirjailija Lindholm, Timo ...
ISBNP9789513754976
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Moderni rahoitus

Rahoitusmarkkinoiden toiminnan keskeisten periaatteiden ymmärtäminen on erityisen tärkeää yrityksen rahoituksen analysoinnissa ja suunnittelussa, joihin kirja tarjoaa työkaluja. Asioita käsitellään havainnollisesti ja selkeästi. Moderni rahoitusteoria linkittyy käytännön yritysmaailmaan monipuolisten esimerkkien, harjoitusten ja tutkimustulosten avulla. Ne helpottavat keskeisten asioiden omaksumista ja havainnollistavat rahoituksen keskeisiä kysymyksiä. Perusteos niin rahoituksen perusteiden opiskeluun kuin käsikirjaksi ammattilaiselle.
50,95 €
Kirjailija Knüpfer, Samuli ...
ISBNP9789521423123
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Sijoittajan verotus

Kirja sisältää kattavan esityksen tämän päivän sijoitusinstrumenttien verotuksesta. Mukaan ovat päässeet niin talletukset, joukkovelkakirjalainat, asunnot, osakkeet, sijoitusrahastot ja metsäomaisuus kuin warrantit, johdannaiset, kapitalisaatiosopimukset ja vakuutukset sekä monet muut tuotteet. Kirjassa pohditaan myös yhtiön perustamisen hyötyjä sekä varallisuuden siirtämistä seuraavalle sukupolvelle. Helppolukuisessa kirjassa on paljon havainnollistavia esimerkkilaskelmia. Kirja rakentuu tuotekohtaisille luvuille, joissa käsitellään omaisuuden hankintaan, omistamiseen ja myymiseen liittyvät veroseuraamukset. Kunkin tuotteen osalta on valotettu myös kansainvälistä verotusta. Kirja sopii yhtä hyvin piensijoittajalle kuin ammattimaiselle sijoittajallekin. Kirja soveltuu erinomaisesti oppikirjaksi finanssialan tutkintoihin tähtäävissä opinnoissa. Se toimii myös rahoitusalan ammattilaisten käsikirjana. Kirjoittajilla on pitkä työkokemus sekä julkiselta että yksityiseltä puolelta vero- ja vakuutusalan asiantuntijoina.
75,95 €
Kirjailija Fasoúlas, Elina ...
ISBNP9789525684698
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Arvopaperimarkkinalaki

Suositun ja kattavan arvopaperimarkkinalain kommentaarin uusittu painos. Kirjassa selostetaan yksityiskohtaisesti vuonna 2013 kokonaisuudistuksen kokeneen arvopaperimarkkinalain sisältö sekä säännösten taustoja ja perusteluja. Aiempaa laajemmin teoksessa on huomioitu Suomessa suoraan sovellettava EU-sääntely. Lisäksi teoksessa käydään läpi arvopaperimarkkinalakia täydentäviä säännöksiä, kuten keskeisimpiä valtiovarainministeriön asetuksia sekä Finanssivalvonnan uutta määräys- ja ohjekokoelmaa. Teoksessa käsitellään myös asiayhteyksittäin alan itsesääntelyä. Käsikirjamainen teos sopii lakimiesten ohella myös esimerkiksi listayhtiöiden, pankkien ja sijoituspalveluntarjoajien johdolle ja taloushallinnolle sekä markkinoilla toimiville yksityis- ja institutionaalisille sijoittajille. Teos soveltuu myös erinomaisesti oppikirjaksi.
122,95 €
Kirjailija Parkkonen, Jarmo ...
ISBNP9789521421471
Tuotemuotosidottu
Vuosi2014

Pääomaturvattu sijoittaminen

Pääomaturvatun sijoittamisen suosion myötä markkinoille on tullut runsaasti uusia räätälöityjä sijoitustuotteita. Mitä ne ovat? Kuinka näillä markkinoilla kannattaa toimia ja mitä on syytä ottaa huomioon? Kenen salkulle pääomaturvattu sijoittaminen sopii? Sijoitusammattilaisille kirjoitettu mutta erinomaisesti myös piensijoittajille soveltuva teos keskittyy strukturoituihin tuotteisiin. Se tarkastelee markkinoiden kehitystä, esittelee uudenlaisen sijoitustyylin sekä antaa tuotteiden analysointiin tarvittavat tiedot. Uudistetussa painoksessa erityishuomion saavat nykyisin suositut, osittain tai ehdollisesti pääomaturvatut tuotteet. Uutta ovat myös luvut verotuksesta ja regulaation vaikutuksista. Kirja on ensimmäinen Suomessa aiheesta julkaistu teos.
73,95 €
Kirjailija Järvinen, Sami ...
ISBNP9789521421686
Tuotemuotosidottu
Vuosi2014
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 13 Edellinen sivu 1 - 2 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->