Your request is being processed.
Your request is being processed.

HR ja työsuhde kirjoja

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 33 Edellinen sivu 1 - 4 Seuraava sivu

Palkkahallinnon säädökset 2018

Palkkahallinnon säädökset 2018 on palkka- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille suunnattu säädöskäsikirja. Teos jakautuu ennakkoperinnän, verotuksen ja työoikeuden ajankohtaisia ilmiöitä käsittelevään johdantoon ja laajaan säädösosioon. KTM, palkkahallinnon asiantuntija, kouluttaja Antti Kondelinillä on pitkä kokemus työmarkkinasektorin asiantuntijana Elinkeinoelämän Keskusliitossa. HTM Mirjami Laitinen on työskennellyt Verohallinnossa eri tehtävissä vuodesta 1976 lähtien, mm. pääjohtajana. HM Tomi Peltomäki toimii Verohallinnossa oikaisulautakunnan puheenjohtajana.
102,00 €
Kirjailija Kondelin, Antti ...
ISBNP9789521433931
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Työilmapiiri kuntoon

Onko johto syypää huonoon työilmapiiriin? Onko henkilöstö puhdas pulmunen? Vai onko työilmapiiri kuin säätila? Työilmapiiristä puhutaan paljon ja usein, mutta harvoin sitä edes yritetään johtaa. Kuitenkin huono henki tulee kalliiksi, kun taas hyvä tuo menestystä. Monet yritysjohtajat ovat tämän jo ymmärtäneet ja työilmapiiri on nousemassa keskeiselle paikalle, kun halutaan saada yritystoiminta kasvamaan kunnolla. Kirja kertoo, miten työilmapiiriin voi ja kannattaa vaikuttaa. Kirjoittajalla laaja ja syvällinen käytännön kokemus työilmapiirikysymyksistä, ja ratkaisumallit on käytännössä testattu ja hyviksi havaittu. Kaikkia työyhteisön jäseniä tarvitaan hyvän työilmapiirin luomiseen ja säilyttämiseen.
54,95 €
Kirjailija Aro, Antti
ISBNP9789521433252
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun lakikirja 2018

Työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut: Kirjassa ovat kaikki työsuojelutyössä tarvittavat lait ja säädökset, joita työsuojeluhenkilöt tarvitsevat yrityksen työsuojelutyössä.
78,95 €
ISBNP9789525735475
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Työsuhde tutuksi
Esimiehen selviytymisopas

Jokaisen esimiehen ja työsuhdetietoutta tarvitsevan ajantasainen ja konkreettinen tietopaketti työlainsäädännön keskeisimmistä asioista. Kirjassa käydään läpi työsopimuksen tekemiseen ja ehtojen muuttamiseen liittyvät asiat, poissaoloihin liittyvät osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä työsuhteen ongelmatilanteet ja niihin puuttuminen sekä työsuhteen päättäminen. Oppaan loppuun on koottu myös esimiehen yleisimmin tarvitsemia asiakirjamalleja. 2. uudistettu painokseen on päivitetty mm: Työsopimuslain 1.1.2017 voimaan tulleet muutokset määräaikaista työsopimusta ja koeaikaa koskevista määräyksistä Vuosilomalain muutokset loman siirtämisestä sairauden vuoksi ja omavastuupäivien laskemisesta, vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle ja hyvityksestä perhevapaan ajalta maksetusta palkasta Vuorotteluvapaalain muutokset Työnantajan takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen ja uudet lisävelvoitteet irtisanottua kohtaan Kirjan kirjoittajalla, Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Kirsi Parnilalla on yli 15 vuoden kokemus yritysten avustamisesta työoikeudellisissa ongelmissa. Hän on arvostettu kouluttaja ja kirjoittanut useita suosittuja kirjoja.
53,95 €
Kirjailija Parnila, Kirsi
ISBNP9789522464552
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Työsopimuslaki

Työsopimuslaki on työelämän peruslaki ja tässä kirjassa lakiin liittyvät kokonaisuudet käydään kattavasti läpi. Kirjassa tarkastellaan mm. työsopimuksen tekemistä, työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia, perhevapaita, lomauttamista, työsopimuksen irtisanomista ja purkamista, lainvastaisesta menettelystä maksettavia vahingonkorvauksia sekä työehtosopimusten yleissitovuutta. Myös lähetettyjä työntekijöitä koskevat lainkohdat käsitellään perusteellisesti. Työsopimuslakiin tulee 1.1.2017 alkaen useita muutoksia. Koeaika pitenee, takaisinottovelvollisuusaika lyhenee ja määräaikaisten työsopimusten tekemisen edellytyksiä helpotetaan. Lisäksi kilpailukykysopimuksessa sovittu muutosturvan uudistaminen edellyttää muutoksia myös työsopimuslakiin. Lakimuutosten lisäksi tähän täysin uudistettuun painokseen on lisätty runsaasti tuoretta oikeuskäytäntöä. Kirja on tarpeen henkilöstöhallinnolle ja kaikille työnantajien edustajille sekä työsuhdejuristeille, -asiantuntijoille ja työoikeuteen erikoistuneille asianajajille.
110,00 €
Kirjailija Äimälä, Markus ...
ISBNP9789521428883
Tuotemuotosidottu
Vuosi2017

Työsopimuslaki käytännönläheisesti

Työsopimuslaki on työelämän peruslaki, jonka sisältö on jokaisen työnantajan edustajan hyvä tuntea. Vaikka laki on pääosin pakottavaa oikeutta, voidaan työsopimuksella sopia toisin tietyistä laissa nimenomaisesti mainituista asioista. Kirjassa käsitellään kattavasti ja esimerkein havainnollistettuna kaikki lain kokonaisuudet. Lukija saa tiedot työnantajan ja työntekijän yleisistä velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä ja muuttamisesta työsuhteen vähimmäisehtojen määräytymisestä työntekijän oikeudesta perhevapaisiin ja sairausajan palkkaan työntekijän lomauttamisesta työsopimuksen päättämisestä. Työsopimuslakia on 1.1.2017 muutettu monilta osin. Mm. koeaikaa on pidennetty, takaisinottovelvollisuusaikaa lyhennetty ja määräaikaisten työsopimusten tekemistä helpotettu. Nämä muutokset on kerrottu kirjassa käytännönläheisesti. Kirjan ovat kirjoittaneet asianajaja Outi Tähtinen ja lakimies Kirsi Parnila. Outi on erikoistunut työoikeudellisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin riitatilanteisiin. Hän on kokenut ja käytännönläheinen juristi, joka on työskennellyt työoikeuden parissa myös neuvontalakimiehenä ja lainsäädännön valmistelussa. Kirsi toimii Helsingin seudun kauppakamarin työoikeudellisesta neuvonnasta vastaavana lakimiehenä, ja hänellä on yli 15 vuoden kokemus työsuhdeasioiden hoitamisesta.
68,95 €
Kirjailija Parnila, Kirsi ...
ISBNP9789522464644
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Työpaikan lait 2018

Työnantaja - täytä velvollisuutesi helposti! Nähtävänäpitovelvoitteen täyttämisen lisäksi kirja toimii myös kätevänä hakuteoksena kaikille työsuhdeasioiden parissa toimiville. Säädökset on ryhmitelty teoksessa aihealueiden mukaisesti, ja tarvittavat säädökset löytyvät kätevästi. Työpaikan lait 2018 -teoksessa on mm. seuraavat muutokset: Pitkäaikaistyöttömän saa palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä perustellun syyn vaatimusta. Työnantajalla on velvollisuus tarjota tuotannollisesta ja taloudellisesta syystä irtisanotulle työntekijälle koulutusta. Työsopimuslaissa on lisäksi muutoksia koskien selvitystä työnteon keskisistä ehdoista, sairausajan palkasta, työnantajan kuittausoikeudesta ja palkkaennakosta, työnteosta äitiys- ja vanhempainrahakauden aikana, asuntoedusta, irtisanotun työntekijän takaisin ottamisesta, työsopimuksen päättämistilanteiden vahingonkorvausvelvollisuudesta ja koeajasta. Yhteistoimintalakiin on tullut henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa koskevia muutoksia. Lisäksi on tullut muutoksia mm. työtapaturma- ja ammattitautilakiin, työterveyshuoltolakiin ja merityösopimuslakiin. Tilaa uusi kirja, niin pysyt ajantasalla! Kätevä reikäkiinnitys pitää huolen, että saat kirjan ripustettua kätevästi vaikkapa työpaikkasi ilmoitustaululle. Tilaa jo tänään, niin saat kirjan ensimmäisten joukossa sen ilmestyttyä.
56,95 €
ISBNP9789522464774
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Työsuhteen asiakirjat

Teoksessa selvitetään, millaisia asiakirjoja, ohjelmia ja suunnitelmia työnantajan on laadittava eri työlakien perusteella ja milloin. Kirjassa kuvataan asiakirjojen sisältövaatimuksia sekä niiden päivitys- ja muuttamismenettelyä. Teoksessa selvitetään myös asiakirjojen säilyttämis- ja nähtävänä pitovelvoitteita.
116,95 €
ISBNP9789521432323
Tuotemuotosidottu
Vuosi2017

Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2018

Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2018 on HR:n, luottamushenkilöiden, työsuojeluhenkilöstön ja esimiesten tarpeisiin suunnattu tiivis käsikirja työsuhteesta. Teoksesta löytyy helposti vastaus yksittäiseen ongelmatilanteeseen työpaikalla, ja se on avuksi työsuhteeseen liittyvien lakien soveltamisessa. Teos on yhtäältä työsuhdeopas, jossa on selkeästi ja havainnollisesti käsitelty työntekijän ja työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Toisaalta se on myös ajantasainen säädöskokoelma keskeisimmistä työsuhteeseen liittyvistä laeista ja asetuksista. Kirja on jokaisen työpaikan perusteos!
78,95 €
ISBNP9789521432804
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2018

Lain mukaan jokaisella työpaikalla on pidettävä työntekijöiden nähtävänä heidän oikeuksiensa ja turvallisuutensa takaamiseksi annetut säännökset. Tähän teokseen on koottu kaikki vuonna 2018 työpaikoilla nähtävänä oltava lainsäädäntö. Kierreselkäinen teos on kätevä ripustaa nähtäväksi vaikkapa työpaikan ilmoitustaululle. Teos on ajantasainen ja sisältää kaikki viimeisimmätkin lainsäädännön muutokset.
52,95 €
ISBNP9789521432859
Tuotemuotokierreselkäinen
Vuosi2017
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 33 Edellinen sivu 1 - 4 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta