Your request is being processed.
Your request is being processed.

HR ja työsuhde kirjoja

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 33 Edellinen sivu 1 - 4 Seuraava sivu

Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun lakikirja 2018

Työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut: Kirjassa ovat kaikki työsuojelutyössä tarvittavat lait ja säädökset, joita työsuojeluhenkilöt tarvitsevat yrityksen työsuojelutyössä.
78,95 €
ISBNP9789525735475
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Palkkahallinnon säädökset 2018

Palkkahallinnon säädökset 2018 on palkka- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille suunnattu säädöskäsikirja. Teos jakautuu ennakkoperinnän, verotuksen ja työoikeuden ajankohtaisia ilmiöitä käsittelevään johdantoon ja laajaan säädösosioon. KTM, palkkahallinnon asiantuntija, kouluttaja Antti Kondelinillä on pitkä kokemus työmarkkinasektorin asiantuntijana Elinkeinoelämän Keskusliitossa. HTM Mirjami Laitinen on työskennellyt Verohallinnossa eri tehtävissä vuodesta 1976 lähtien, mm. pääjohtajana. HM Tomi Peltomäki toimii Verohallinnossa oikaisulautakunnan puheenjohtajana.
105,95 €
(110,00 €)
Kirjailija Kondelin, Antti ...
ISBNP9789521433931
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Työilmapiiri kuntoon

Onko johto syypää huonoon työilmapiiriin? Onko henkilöstö puhdas pulmunen? Vai onko työilmapiiri kuin säätila? Työilmapiiristä puhutaan paljon ja usein, mutta harvoin sitä edes yritetään johtaa. Kuitenkin huono henki tulee kalliiksi, kun taas hyvä tuo menestystä. Monet yritysjohtajat ovat tämän jo ymmärtäneet ja työilmapiiri on nousemassa keskeiselle paikalle, kun halutaan saada yritystoiminta kasvamaan kunnolla. Kirja kertoo, miten työilmapiiriin voi ja kannattaa vaikuttaa. Kirjoittajalla laaja ja syvällinen käytännön kokemus työilmapiirikysymyksistä, ja ratkaisumallit on käytännössä testattu ja hyviksi havaittu. Kaikkia työyhteisön jäseniä tarvitaan hyvän työilmapiirin luomiseen ja säilyttämiseen.
54,95 €
Kirjailija Aro, Antti
ISBNP9789521433252
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Yhteistoimintalaki käytännössä

Lakia yhteistoiminnasta yrityksissä sovelletaan, kun yrityksen palveluksessa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Teos avaa lain kiemurat ja selvittää vaatimukset, joita laki työnantajille asettaa. Velvoitteet ovat eri tilanteissa erilaisia. Lisäksi laissa on erilaisia suunnitteluvelvoitteita. Lain soveltaminen käydään teoksessa läpi säännös säännökseltä. Asiaa selvennetään esimerkein ja toimintaohjeilla.
107,00 €
Kirjailija Hietala, Harri ...
ISBNP9789521432668
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Työpaikan ja luottamusmiehen lakikirja 2018

Kirjassa ovat kaikki työpaikalla esillä pidettävät lait. Lisäksi kirjasta löytyvät kaikki ne lait, joita luottamusmiehet ja henkilöstöhallinto tarvitsevat työssään. Sisällysluettelo on ryhmitelty aihealueittain. Väliotsakkeiden avulla lait löytyvät helposti. Kirjassa on lakien yhteydessä oikeustapauksia. Lopussa on laaja asiasanahakemisto.
78,95 €
ISBNP9789525735468
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Henkilötietojen käsittely
EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset

Käytännönläheinen opas henkilötietojen käsittelystä ja EU-tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomista muutoksista. Kirjan ovat kirjoittaneet Eversheds Asianajotoimisto Oy:n asianajajat Markku Varhela, Minna Hokkanen, Elli Laine, Kati Rantala ja Mari Rusi. Tässä teoksessa kuvataan käytännönläheisesti uuden EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat keskeisimmät velvoitteet yrityksille sekä miten niihin voidaan ennakolta valmistautua. Kirja on tarkoitettu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Tietosuoja-asetus tuo uusia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvoitteita yrityksille. Lisäksi asetuksessa säädetään rekisteröityjen henkilöiden, kuten asiakkaiden ja työntekijöiden uusista oikeuksista. Tietosuoja-asetus vaikuttaa kaikkien yritysten toimintaan. Yritysten tulee ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että henkilötietojen käsittely on tietosuoja-asetuksen mukaista toukokuusta 2018 alkaen. Tietosuoja-asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä on säädetty huomattavia taloudellisia seuraamuksia, jotka määräytyvät yrityksen liikevaihdon perusteella. Tiedätkö, miten tietosuoja-asetus vaikuttaa yrityksesi toimintaan ja miten asetuksen voimaantuloon voi valmistautua? Valmistaudu päivittämään organisaatiosi henkilötietojen käsittely tasolle, joka vastaa tietosuoja-asetuksen mukaisia vaatimuksia. Kirjassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: Mitä tarkoitetaan henkilötiedoilla ja niiden käsittelyllä? Mitä tietoja saa käsitellä? Mitä tietosuojadokumentaatiota yrityksellä tulee olla? Mitä oikeuksia rekisteröidyillä henkilöillä on? Mitä velvollisuuksia yrityksillä on? Mitä sopimuksia henkilötietojen käsittelystä tarvitaan? Voiko henkilötietoja siirtää EU:n ulkopuolelle? Tarvitseeko yrityksen nimetä tietosuojavastaava?
68,95 €
Kirjailija Hanninen, Minna ...
ISBNP9789522464835
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Työsopimuslaki

Työsopimuslaki on työelämän peruslaki ja tässä kirjassa lakiin liittyvät kokonaisuudet käydään kattavasti läpi. Kirjassa tarkastellaan mm. työsopimuksen tekemistä, työnantajan ja työntekijän velvollisuuksia, perhevapaita, lomauttamista, työsopimuksen irtisanomista ja purkamista, lainvastaisesta menettelystä maksettavia vahingonkorvauksia sekä työehtosopimusten yleissitovuutta. Myös lähetettyjä työntekijöitä koskevat lainkohdat käsitellään perusteellisesti. Työsopimuslakiin tulee 1.1.2017 alkaen useita muutoksia. Koeaika pitenee, takaisinottovelvollisuusaika lyhenee ja määräaikaisten työsopimusten tekemisen edellytyksiä helpotetaan. Lisäksi kilpailukykysopimuksessa sovittu muutosturvan uudistaminen edellyttää muutoksia myös työsopimuslakiin. Lakimuutosten lisäksi tähän täysin uudistettuun painokseen on lisätty runsaasti tuoretta oikeuskäytäntöä. Kirja on tarpeen henkilöstöhallinnolle ja kaikille työnantajien edustajille sekä työsuhdejuristeille, -asiantuntijoille ja työoikeuteen erikoistuneille asianajajille.
110,00 €
Kirjailija Äimälä, Markus ...
ISBNP9789521428883
Tuotemuotosidottu
Vuosi2017

Työsuhde tutuksi
Esimiehen selviytymisopas

Jokaisen esimiehen ja työsuhdetietoutta tarvitsevan ajantasainen ja konkreettinen tietopaketti työlainsäädännön keskeisimmistä asioista. Kirjassa käydään läpi työsopimuksen tekemiseen ja ehtojen muuttamiseen liittyvät asiat, poissaoloihin liittyvät osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä työsuhteen ongelmatilanteet ja niihin puuttuminen sekä työsuhteen päättäminen. Oppaan loppuun on koottu myös esimiehen yleisimmin tarvitsemia asiakirjamalleja. 2. uudistettu painokseen on päivitetty mm: Työsopimuslain 1.1.2017 voimaan tulleet muutokset määräaikaista työsopimusta ja koeaikaa koskevista määräyksistä Vuosilomalain muutokset loman siirtämisestä sairauden vuoksi ja omavastuupäivien laskemisesta, vuosilomakustannusten korvaamisesta työnantajalle ja hyvityksestä perhevapaan ajalta maksetusta palkasta Vuorotteluvapaalain muutokset Työnantajan takaisinottovelvollisuuden lyhentäminen ja uudet lisävelvoitteet irtisanottua kohtaan Kirjan kirjoittajalla, Helsingin seudun kauppakamarin lakimies Kirsi Parnilalla on yli 15 vuoden kokemus yritysten avustamisesta työoikeudellisissa ongelmissa. Hän on arvostettu kouluttaja ja kirjoittanut useita suosittuja kirjoja.
53,95 €
Kirjailija Parnila, Kirsi
ISBNP9789522464552
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Työsuhteen asiakirjat

Teoksessa selvitetään, millaisia asiakirjoja, ohjelmia ja suunnitelmia työnantajan on laadittava eri työlakien perusteella ja milloin. Kirjassa kuvataan asiakirjojen sisältövaatimuksia sekä niiden päivitys- ja muuttamismenettelyä. Teoksessa selvitetään myös asiakirjojen säilyttämis- ja nähtävänä pitovelvoitteita.
110,00 €
ISBNP9789521432323
Tuotemuotosidottu
Vuosi2017

Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2018

Työpaikan lait ja työsuhdeopas 2018 on HR:n, luottamushenkilöiden, työsuojeluhenkilöstön ja esimiesten tarpeisiin suunnattu tiivis käsikirja työsuhteesta. Teoksesta löytyy helposti vastaus yksittäiseen ongelmatilanteeseen työpaikalla, ja se on avuksi työsuhteeseen liittyvien lakien soveltamisessa. Teos on yhtäältä työsuhdeopas, jossa on selkeästi ja havainnollisesti käsitelty työntekijän ja työnantajan oikeuksia ja velvollisuuksia. Toisaalta se on myös ajantasainen säädöskokoelma keskeisimmistä työsuhteeseen liittyvistä laeista ja asetuksista. Kirja on jokaisen työpaikan perusteos!
78,95 €
ISBNP9789521432804
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 33 Edellinen sivu 1 - 4 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->