Your request is being processed.
Your request is being processed.

Oppikirjat

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 24 Edellinen sivu 1 - 3 Seuraava sivu

Abi biologia

Kirja kattaa lukion biologian pakollisten ja valtakunnallisten syventävien kurssien kaikki keskeisimmät aihepiirit. Kirja jakaantuu yhdeksään aihekokonaisuuteen. jotka nivovat eri kursseilla käsitellyt asiat yhtenäiseksi kokonaisuudeksi. Lukujen sisältö on suunniteltu siten, että se tukee mahdollisimman hyvin kertaamista. Jokaisen luvun lopussa on tehtäviä ja mukana on myös ylioppilaskokeiden tehtäviä. Tehtävät liittävät yhteen eri biologian aihepiirejä, joten opiskelijalle hahmottuu kokonaiskuva biologiasta tieteenalana. Ylioppilaskoetehtäviin vastaamiseen perehdytään esimerkkien avulla. Lukujen avainsanalistoihin on koottu asiakokonaisuuksien tärkeimmät käsitteet, joiden hallinta on välttämätöntä hyvälle koemenestykselle. Kirjan lopussa on kattava termistö.
31,65 €
(35,15 €)
Kirjailija Hiekka, Sina ...
ISBNP9789511253549
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Abi biologia
ratkaisut

12,15 €
(13,50 €)
Kirjailija Hannus, Sina ...
ISBNP9789511225423
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Lukion biologia 3
YMPÄRISTÖEKOLOGIA BI3

Eri säveltäjien laatimia monipuolisia harjoituksia perustasoittain. Jokaisen etydin lopussa on lyhyt maininta asioista, joihin tulee kiinnittää erityistä huomiota.
32,00 €
(35,55 €)
Kirjailija Kokkonen, Sanna ...
ISBNP9789511237273
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Lukion biologia 4
Ihmisen biologia : BI4

Lukion biologia Ihmisen biologia on lukion biologian syventävän kurssin, B14, oppikirja. Kirjassa on kolme jaksoa: Lisääntyminen ja yksilönkehitys, Elimistön rakenne ja toiminta sekä Elimistön puolustautuminen. Lukujen tekstit ja oppimista tukeva kuvitus motivoivat opiskeluun. Lisätietolaatikot mahdollistavat asioiden perusteellisemman opiskelun.
33,65 €
(37,35 €)
Kirjailija Kokkonen, Sanna ...
ISBNP9789511237280
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Lukion biologia 5
Bioteknologia : BI5

Lukion viidennen kurssin kirja antaa syvempää tietoa solusta ja perimästä. Myös geeniteknologia ja biotekniikan sovellukset tulevat tutuiksi.
33,65 €
(37,35 €)
Kirjailija Kokkonen, Sanna ...
ISBNP9789511237297
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Bios 1
organismernas värld

Boken innehåller tre skilda helheter. Den första delen beskriver förutsättningarna för liv och livets mångfald. Den andra delen behandlar de mekanismer som styr evolutionen och tar upp viktiga utvecklingsskeden för livet och hos populationer. Den tredje delen behandlar grundläggande ekologiska principer, hur ekosystem bildas och hur människan påverkar den ekologiska mångfalden på jorden. Bios 1 finns endast i begränsad upplaga.
29,25 €
(32,50 €)
Kirjailija Happonen, Päivi ...
ISBNP9789515222466
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Bios 2
cellen och ärftligheten

Boken består av två skilda helheter. Den första delen behandlar cellen och dess uppbyggnad, energiomvandlingar i cellens ämnesomsättning och förökning. Den andra delen tar upp genetiken och faktorer som påverkar ärftligheten samt lagbundenheter inom genetiken och ärftlighetens betydelse inom evolutionen. Bios 2 finns endast i begränsad upplaga.
29,25 €
(32,50 €)
Kirjailija Happonen, Päivi ym.
ISBNP9789515222473
Tuotemuotonidottu
Vuosi2012

Bios 3
miljöekologi

Boken är indelad i fyra helheter. Den första delen inleds med ett avsnitt om miljöekologi och repeterar grundprinciperna inom ekologi samt ekologisk forskning och urban ekologi. Det andra avsnittet fördjupar kunskapen om biodiversiteten på jorden, behandlar betydelsen av olika nivåer av biodiversitet och diskuterar hoten mot den biologiska mångfalden. Det tredje avsnittet visar hur ämnen cirkulerar i naturen och hur människan bidrar till störningar i kretsloppen. Det sista avsnittet diskuterar vad individen, myndigheterna och olika organisationer kan göra för att främja en hållbar utveckling. Bios 3 finns endast i begränsad upplaga.
31,55 €
(35,05 €)
Kirjailija Happonen, Päivi ...
ISBNP9789515222480
Tuotemuotonidottu
Vuosi2010

Abi Biologi

Abi Biologiär en repetitions- och övningsbok i biologi som lämpar sig såväl för användning i klass som för självständiga studier. Boken baserar sig på Otavas motsvarande lärobok Abi Biologia. Boken finns endast i begränsad upplaga.
31,10 €
(34,55 €)
Kirjailija Hiekka, Sina ...
ISBNP9789515020284
Tuotemuotonidottu
Vuosi2010

Abi Biologi
facit

Abi Biologi är en repetitions- och övningsbok i biologi som lämpar sig såväl för användning i klass som för självständiga studier. Boken baserar sig på Otavas motsvarande lärobok Abi Biologia. I Abi Biologi Facit finns svar till uppgifterna. Boken finns endast i begränsad upplaga.
10,80 €
(11,95 €)
Kirjailija Hiekka, Sina ...
ISBNP9789515020291
Tuotemuotonidottu
Vuosi2010
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 24 Edellinen sivu 1 - 3 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->