Your request is being processed.
Your request is being processed.

Historia, Maantiede, Histori, Geografi

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 55 Edellinen sivu 1 - 6 Seuraava sivu

Forum IV
Suomen historian käännekohtia

VANHA OPS. Historia elää ja jokainen aikakausi tekee siitä omat tulkinnat. Oppikirjassa on otettu huomioon Suomen historian uudet tulkinnat ja niitä esitellään rinnakkain vanhojen kanssa. Näin opiskelijalle hahmottuu monipuolinen näkemys muutoksista ja niiden syistä. Tarkastelun painopiste on 1900-luvulla. Oppikirjan rakenne tukee Suomen historian suurien kehityslinjojen ymmärtämistä ja oppimista.
35,60 €
(39,55 €)
Kirjailija Kohi, Antti ...
ISBNP9789511266051
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Forum V
Suomi esihistoriasta autonomian aikaan

Oppikirjassa tarkastellaan monipuolisesti Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809. Oppikirja etenee kronologisesti. Näkökulma vaihtelee valtiohistoriasta yksityisen ihmisen historiaan. Lukion opetussuunnitelman aihekokonaisuuksista korostuu erityisesti kulttuuri-identiteetin tuntemus. Kurssissa on varattu aikaa myös kotiseudun menneisyyden tarkasteluun.
35,60 €
(39,55 €)
Kirjailija Ekonen, Jouni ...
ISBNP9511193376
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Forum III
Kansainväliset suhteet

VANHA OPS. Oppikirja haastaa opiskelijan ajattelemaan maailmanpolitiikan kehitystä ja tämän päivän maailmaa. Kansainvälisen politiikan kehitys, käsitteistöt, tulkinnat ja dokumenttiaukeamat ovat luontevasti mukana historian tapahtumien käsittelyssä. Oppikirjan avulla opiskelija oppii ymmärtämään myös asioiden syy-seuraus-suhteita. Oppikirjan runsas materiaali takaa sen, että osan kurssin aiheista voi opiskella kirjan avulla itsenäisesti.
33,85 €
(37,60 €)
Kirjailija Kohi, Antti ...
ISBNP9789511248576
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Abi historia

Tehokas valmennus historian ylioppilaskoetta varten. Oppikirja auttaa opiskelijaa omaksumaan olennaisen pakollisista ja syventävistä kursseista. Kirja tiivistää keskeiset asiat huolellisesti ja esittää ne ongelmakeskeisesti. Kunkin kurssin lopussa on kertaavia tehtäviä. Abi historia opettaa vastaamaan erityyppisiin historian tehtäviin ja helpottaa termien sekä vuosilukujen omaksumista. Käytännön vinkit helpottavat opiskelijan ylioppilaskokeeseen valmistautumista.
31,65 €
(35,15 €)
Kirjailija Kohi, Antti ...
ISBNP9789511231820
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Abi maantiede

Oppikirja antaa ylioppilaskokeeseen valmistautuvalle hyviä opiskeluvihjeitä ja käsityksen maantieteen tehtävien luonteesta ja tavoitteista. Abi maantiede sisältää edellisvuotisten ylioppilaskokeiden tehtäviä, niiden pisteytyssuosituksia, opiskelijoiden vastauksia ja niiden pisteytysperusteluja. Kaikkien lukion maantieteen pakollisten kurssien ja valtakunnallisten syventävien kurssien sisältö on mukana tiivistettynä, ja sisällöt on koottu aiheittain. Lisäksi Abi maantiede sisältää paljon harjoitustehtäviä.
31,65 €
(35,15 €)
Kirjailija Fabritius, Heidi ...
ISBNP9789511225287
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Kaikkien aikojen historia 1
ihminen, ympäristö ja kulttuuri

Ihminen, ympäristö ja kulttuuri -kurssi käsittelee ihmisen ja luonnon suhdetta. Kirja on kertomus siitä, miten ihmiset ovat syntyneet ja eläneet maapallolla, muokanneet ympäristöään ja kehittäneet kulttuureja. Kurssi on jäsennetty maailmanhistorian tunnettujen taitekohtien mukaisesti. Se tarjoaa johdonmukaisen kuvan ihmisen mahdollisuuksista ja saavutuksista. Kirja kuvaa, kuinka ihminen on vallannut maapallon ja kuinka hän on yhä uudelleen törmännyt omiin rajoihinsa.
34,25 €
(38,05 €)
Kirjailija Aalto, Jari ...
ISBNP9789513751944
Tuotemuotonidottu
Vuosi2012

Abi maantiede
ratkaisut

12,15 €
(13,50 €)
Kirjailija Fabritius, Heidi ...
ISBNP9789511228363
Tuotemuotonidottu
Vuosi2012

Österland
Finland före 1809

Österland redogör för Finlands äldre historia utgående från den nyaste historieforskningen. Vardagsliv och socialhistoria betonas vid sidan om den politiska och ekonomiska historien. Vi får veta hur människorna levde, vad de åt och om deras trosuppfattningar. Boken är rikt illustrerad och bilderna ger anledning till reflexioner. Varje kapitel börjar med en kort introduktion och en tidsaxel som sätter tidsperiodens händelser i Norden i ett internationellt sammanhang. Boken innehåller även en uppgiftsdel som hjälper studerande att förbereda sig inför studentexamen.
30,70 €
(34,10 €)
Kirjailija Lindholm, Sture
ISBNP9789515227065
Tuotemuotonidottu
Vuosi2012

Abi historia

Abi Historia är en repetitionsbok i historia. Den är en översättning av det finska läromedlet Abi Historia.?Boken finns endast i begränsad upplaga.
36,15 €
(40,15 €)
Kirjailija Kohi, Antti ...
ISBNP9789515229533
Tuotemuotonidottu
Vuosi2012

Kaikkien aikojen historia 3
kansainväliset suhteet

Kansainväliset suhteet -kurssi käsittelee maailmanpolitiikan kehitystä ja suuria käännekohtia 1800-luvulta 2000-luvun alkuun. Kurssin alussa opiskelija saa työkalupakkiinsa kansainvälisen politiikan peruskäsitteet. Kansainvälisen järjestelmän muutosten ja niiden syiden tarkastelu nivotaan Kaikkien aikojen historia -sarjan edellisissä kursseissa opittuun. Näin opiskelija voi kirjaa lukiessaan pohtia, miten ihmiskunnan aineellisen ja henkisen kulttuurin kehitys on muovannut kansainvälistä järjestelmää.
34,25 €
(38,05 €)
Kirjailija Aalto, Jari ...
ISBNP9789513762445
Tuotemuotonidottu
Vuosi2012
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 55 Edellinen sivu 1 - 6 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->