Your request is being processed.
Your request is being processed.

Historia, Maantiede, Histori, Geografi

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 55 Edellinen sivu 1 - 6 Seuraava sivu

Forum IV
Suomen historian käännekohtia

VANHA OPS. Historia elää ja jokainen aikakausi tekee siitä omat tulkinnat. Oppikirjassa on otettu huomioon Suomen historian uudet tulkinnat ja niitä esitellään rinnakkain vanhojen kanssa. Näin opiskelijalle hahmottuu monipuolinen näkemys muutoksista ja niiden syistä. Tarkastelun painopiste on 1900-luvulla. Oppikirjan rakenne tukee Suomen historian suurien kehityslinjojen ymmärtämistä ja oppimista.
35,60 €
(39,55 €)
Kirjailija Kohi, Antti ...
ISBNP9789511266051
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Forum V
Suomi esihistoriasta autonomian aikaan

Oppikirjassa tarkastellaan monipuolisesti Suomen historian keskeisiä kehityslinjoja ennen vuotta 1809. Oppikirja etenee kronologisesti. Näkökulma vaihtelee valtiohistoriasta yksityisen ihmisen historiaan. Lukion opetussuunnitelman aihekokonaisuuksista korostuu erityisesti kulttuuri-identiteetin tuntemus. Kurssissa on varattu aikaa myös kotiseudun menneisyyden tarkasteluun.
35,60 €
(39,55 €)
Kirjailija Ekonen, Jouni ...
ISBNP9511193376
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Forum III
Kansainväliset suhteet

VANHA OPS. Oppikirja haastaa opiskelijan ajattelemaan maailmanpolitiikan kehitystä ja tämän päivän maailmaa. Kansainvälisen politiikan kehitys, käsitteistöt, tulkinnat ja dokumenttiaukeamat ovat luontevasti mukana historian tapahtumien käsittelyssä. Oppikirjan avulla opiskelija oppii ymmärtämään myös asioiden syy-seuraus-suhteita. Oppikirjan runsas materiaali takaa sen, että osan kurssin aiheista voi opiskella kirjan avulla itsenäisesti.
33,85 €
(37,60 €)
Kirjailija Kohi, Antti ...
ISBNP9789511248576
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Abi historia

Tehokas valmennus historian ylioppilaskoetta varten. Oppikirja auttaa opiskelijaa omaksumaan olennaisen pakollisista ja syventävistä kursseista. Kirja tiivistää keskeiset asiat huolellisesti ja esittää ne ongelmakeskeisesti. Kunkin kurssin lopussa on kertaavia tehtäviä. Abi historia opettaa vastaamaan erityyppisiin historian tehtäviin ja helpottaa termien sekä vuosilukujen omaksumista. Käytännön vinkit helpottavat opiskelijan ylioppilaskokeeseen valmistautumista.
31,65 €
(35,15 €)
Kirjailija Kohi, Antti ...
ISBNP9789511231820
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Zenit 3
riskernas värld

33,55 €
(37,25 €)
Kirjailija Brander, Nina ...
ISBNP9789511281375
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Forum II
Eurooppalainen ihminen

VANHA OPS. Eurooppalainen ihminen -kurssilla tarkastellaan eurooppalaisen kulttuurin kehittymistä antiikista nykyaikaan. Keskeisinä tarkastelun kohteina ovat aatteelliset suuntaukset ja yhteiskunnallinen tilanne sekä niiden heijastuminen kulttuuriin. Tässä uudistetussa laitoksessa korostetaan aikaisempaa enemmän naisen ja perheen historiaa.
33,85 €
(37,60 €)
Kirjailija Kohi, Antti ...
ISBNP9789511241966
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Forum I
Ihminen, ympäristö ja kulttuuri

VANHA OPS. Ihminen, ympäristö ja kulttuuri -kurssilla tarkastellaan ihmisen taloudellista toimintaa esihistoriasta nykypäivään. Samalla tutkitaan, miten ympäristö on vaikuttanut eri aikakausien yhteiskuntien kehitykseen ja miten se on näkynyt ihmisten arkielämässä. Tässä uudistetussa laitoksessa ihmisen ja luonnon välistä vuorovaikutusta korostetaan erityisillä teema-aukeamilla.
33,85 €
(37,60 €)
Kirjailija Kohi, Antti ...
ISBNP9789511241959
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Zenit 4
Regionstudier : Geografi för gymnasiet : GE4

Zenit 4 Regionstudier är ett nytt läromedel om geodata och regionstudier. Aktuella texter och mångsidigt bildmaterial introducerar dig i en hel värld av geografisk information, en värld som hela tiden utvecklas. Du lär dig hur du kan använda geodata för att underlätta och försnabba studier och analyser av geografiska fenomen. Den regionstudie som ingår i kursen utreder natur- och humangeografiska egenskaper och fenomen i ett fritt valt område och lär dig skriva vetenskaplig text. Zenit 4 innehåller också utförliga anvisningar för det här arbetet. Zenit stöder dina geografistudier i gymnasiet.
35,30 €
(39,20 €)
Kirjailija Brander, Nina ...
ISBNP9789511281382
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Zenit 2
en gemensam värld : geografi för gymnasiet GE2

Zenit 2 En gemensam värld introducerar dig i humangeografin via aktuella texter och infografik. Humangeorafi studerar människans verksamhet på jorden, skillnader mellan olika regioner, bruket av naturresurser och våra utmaningar inför framtiden. Den här typen av kunskap behöver du om du vill förstå och kritiskt tolka nyheter och påståenden som medierna förmedlar om världen och samhället. Zenit ger dig nya perspektiv.
33,55 €
(37,25 €)
Kirjailija Brander, Nina ...
ISBNP9789511271406
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Abi maantiede

Oppikirja antaa ylioppilaskokeeseen valmistautuvalle hyviä opiskeluvihjeitä ja käsityksen maantieteen tehtävien luonteesta ja tavoitteista. Abi maantiede sisältää edellisvuotisten ylioppilaskokeiden tehtäviä, niiden pisteytyssuosituksia, opiskelijoiden vastauksia ja niiden pisteytysperusteluja. Kaikkien lukion maantieteen pakollisten kurssien ja valtakunnallisten syventävien kurssien sisältö on mukana tiivistettynä, ja sisällöt on koottu aiheittain. Lisäksi Abi maantiede sisältää paljon harjoitustehtäviä.
31,65 €
(35,15 €)
Kirjailija Fabritius, Heidi ...
ISBNP9789511225287
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 55 Edellinen sivu 1 - 6 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->