Your request is being processed.
Your request is being processed.

Psykologia, Filosofia, Terveystieto

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 68 Edellinen sivu 1 - 7 Seuraava sivu

PS lukion psykologia 3

Oppikirja käsittelee havainnollisesti ja uusia näkökulmia valottaen kurssin aiheita. Huolellisesti valitut tapauskertomukset tekevät tekstistä elävää ja helposti lähestyttävää. Neuropsykologista tietoa on luontevasti integroitu kaikkiin aiheisiin, mikä auttaa oppilasta ymmärtämään syvemmin neuropsykologian periaatteita.
34,00 €
(37,75 €)
Kirjailija Karrasch, Mira ...
ISBNP9511203622
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

PS sosiaalipsykologia

Oppikirja tarkastelee keskeisiä sosiaalipsykologisia käsitteitä yksilön minuuden, ihmisten välisten suhteiden, ryhmäilmiöiden ja joukkojen näkökulmasta. Sosiaalipsykologiaa psykologiasta erillisenä tieteenalana se hahmottelee esittelemällä historiaa ja tutkimusmenetelmiä. Ajankohtaisten esimerkkien ja arkielämän tilanteiden avulla havainnollistetaan käsitteitä ja teorioita. Mukana on myös ajattelua haastavia ja keskustelua herättäviä tehtäviä.
34,00 €
(37,75 €)
Kirjailija Järvinen, Katriina ...
ISBNP9789511226185
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

PS lukion psykologia 2

Psykologian kannalta keskeisiä biologisia ja aivotoimintaan liittyviä prosesseja tarkastellaan aiempaa laajemmin ja syvemmin. Kurssissa otetaan huomioon tuorein kehityspsykologinen tutkimus.
34,00 €
(37,75 €)
Kirjailija Karrasch, Mira ...
ISBNP9789511247609
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Abi psykologia

Abi psykologia on monipuolinen kertauskirja psykologian ylioppilaskoetta varten. Sitä voi käyttää itsenäiseen opiskeluun tai kertauskurssin oppikirjana. Opiskelija saa hyvää tietoa reaalikokeen tehtävistä ja niiden arvioinnista. Kertaamista helpottavat tietopaketit, joihin on koottu psykologian kurssien keskeiset sisällöt. Oppikirjan esseeharjoitukset ja aineistotehtävät tukevat ylioppilaskokeeseen valmistautumista.
30,15 €
(33,45 €)
Kirjailija Karrasch, Mira ...
ISBNP9789511231325
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

PS lukion psykologia 5

Oppikirjassa pureudutaan havainnollisesti ihmisen persoonallisuutta koskevaan tietoon. Persoonallisuuspsykologian näkökulmat tarjoavat opiskelijoille mahdollisuuden hahmottaa kokonaisvaltaisesti aiempien kurssien teemoja. Mielenterveyden ylläpitäminen, stressi ja kriisit esitellään oppikirjassa ajanmukaisesti ja asiantuntevasti. Kirja haastaa tiedon soveltamiseen ja auttaa siten opiskelijaa syventämään itsetuntemustaan.
34,00 €
(37,75 €)
Kirjailija Karrasch, Mira ...
ISBNP9789511213956
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

PS lukion psykologia 4

Oppikirjassa tarkastellaan tuoreesti motivaatiota ja emootiota ihmisen toiminnan selittäjänä. Taitavaan ajatteluun liittyviä ilmiöitä, kuten älykkyyttä, viisautta, asiantuntijuutta ja luovuutta, käsitellään viimeaikaisen tutkimuksen näkökulmista.
34,00 €
(37,75 €)
Kirjailija Karrasch, Mira ...
ISBNP951121148X
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Abi terveystieto

Abi terveystieto keskittyy kurssien ytimen kertaamiseen. Oppikirja valmentaa ylioppilaskoetta varten tiiviillä ja selkeällä tavalla. Tarpeelliset vinkit koetta varten sekä kullanarvoiset esimerkit vanhojen ylioppilaskokeiden kysymyksistä on koottu kirjan loppuun.
30,15 €
(33,45 €)
Kirjailija Lehtonen, Anna-Maria ...
ISBNP9789511240693
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Filosofian haasteet

Filosofian haasteet on lukion filosofian johdantokurssin (FI1) oppikirja, joka soveltuu johdatukseksi filosofian peruskysymyksiin kaikille filosofiasta kiinnostuneille. Kirjan keskusteleva ote rohkaisee pohtimaan itsenäisesti filosofisia ongelmia sekä - kehittää ajattelun, arvioinnin ja argumentoinnin taitoja - avaa näkökulman kulttuurimme juuriin - auttaa ymmärtämään filosofian ja muiden oppiaineiden yhteyksiä - tukee kriittistä suvaitsevaisuutta ja kykyä sietää epävarmuutta jatkuvasti muuttuvassa maailmassa. Uudistettu Filosofian haasteet tarjoaa opettajalle selkeän lähtökohdan kurssisuunnitteluun. Marginaaleihin kiteytetyt ydinkohdat helpottavat opiskelua, ja perustekstin lomaan sijoitetut tietoruudut taustoittavat ja syventävät perussisältöä. Lukujen loppuun kootut pohdintatehtävät aktivoivat ajattelemaan ja valmistavat samalla ylioppilaskirjoitusten ainereaaliin.
31,80 €
(35,30 €)
Kirjailija Keinänen, Jari ...
ISBNP9789517967433
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Psykologian tutkimustyöopas

Psykologian tutkimustyöopas tarjoaa neuvoja omien, itseideoitujen pienimuotoisten tutkimusten suunnitteluun ja toteutukseen. Se syventää tietoja tieteellisen tutkimuksen luonteesta, erilaisista tutkimustyypeistä ja niiden käytännön toteutuksesta sekä tutkimusaineiston analysoinnista ja raportointitavoista. Kirja soveltuu niin tietojen syventämiseen kuin käytettäväksi ohjekirjana psykologian tutkimuskursseilla.
23,25 €
(25,80 €)
Kirjailija Paavilainen, Petri
ISBNP9789513761233
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

PS 4
psykologi för gymnasiet

Läromedelsserien i psykologi bygger på ett åskådligt framställningssätt med en mångfald exempel tagna ur verkliga livet. I forskningsreferaten understryks psykologins vetenskapliga ställning.I den fjärde komponenten (PS 4) granskas motivationen och emotionerna som grund för mänsklig aktivitet. Intelligens, vishet, expertkunnande och kreativitet behandlas mot bakgrund av modern forskning.
28,05 €
(31,15 €)
ISBNP9789515236579
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 68 Edellinen sivu 1 - 7 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->