Your request is being processed.
Your request is being processed.

Ruotsi, Modersmål

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 43 Edellinen sivu 1 - 5 Seuraava sivu

Galleri
kurs 7

Oppikirjassa tarkastellaan yhteistä maailmaamme nyt ja tulevaisuudessa. Kurssin aikana esitellään eri vaihtoehtoja lukion jälkeiseen elämään sekä tutustutaan yrittäjyyteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Oppikirja kehittää opiskelijan tekstinymmärtämisen valmiuksia, harjoittaa ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä sekä kertaa kielioppia.
32,65 €
(36,25 €)
Kirjailija Blom, Anna ...
ISBNP9789511222576
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Abi ruotsi
Ratkaisuvihko

Abi ruotsin kaikkien tehtävien ratkaisut yksissä kansissa. Tarpeellinen apuväline itsenäisesti opiskelevalle.
10,65 €
(11,80 €)
Kirjailija Harkoma, Sisko ...
ISBNP9789511270386
Tuotemuotoirtolehtipainos
Vuosi2017

Galleri
kurs 2

Kirjassa esitellään opiskelijoille mediasta tuttuja ihmisiä. Mielipiteen ilmaisemiseen ja perusteluun on runsaasti harjoituksia, mutta myös kirjallinen tuottaminen lisääntyy. Oman oppimisen arviointi sekä opiskelutaitojen kehittäminen jatkuu.
32,65 €
(36,25 €)
Kirjailija Blom, Anna ...
ISBNP951120159X
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Grammatik Galleri
Facit

Kirjan tehtävien ratkaisut kätevänä pikku vihkona itseopiskelijalle.
12,85 €
(14,25 €)
Kirjailija Kaunisto, Sari ...
ISBNP9511210211
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Galleri
Kurs 6

Galleri motivoi opiskelijoita kokoamaan omaa kielitaitoaan tulevaisuutta varten. Yhdessä tekeminen ja uusiin paikkoihin, henkilöihin ja ilmiöihin tutustuminen innostavat. Sähköinen opetusaineisto tukee vahvasti opettamista. Kirjan painopiste on puheen tuottamisessa ja ymmärtämisessä sekä yo-kirjoituksiin valmentautumisessa. Kirja kertaa ja syventää pakollisten kurssien aiheita, joita ovat kulttuurierot, vapaa-aika, elokuvat ja kirjallisuus sekä Pohjoismaiden tuntemus. Suulliset harjoitukset vahvistavat kielitaitoa ja kertaavat kieliopin keskeisiä rakenteita.
32,65 €
(36,25 €)
Kirjailija Blom, Anna ...
ISBNP9789511226987
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Abi ruotsi (+ cd)

Täysin uudistettu Abi ruotsi on tehokas työkalu lukion keskipitkän ruotsin oppimäärän kertaamiseen. Kirjassa on monipuolisesti sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia, jotka pohjautuvat ylioppilaskokeissa esiintyviin tehtävätyyppeihin. Materiaalissa on runsaasti ajankohtaisia tekstejä, joiden avulla harjoitellaan luetunymmärtämistä ja eri aihealueiden keskeistä sanastoa. Kuullunymmärtämistehtävät tarjoavat eritasoisille opiskelijoille sekä perusharjoitusta että haastetta. Rakenteita käsitellään kattavasti. Kirjassa on uutuutena myös keskeisiä kielioppirakenteita kertaava teoriaosuus. Kirja tarjoaa opiskelijoille vinkkejä onnistuneen kirjoitelman laatimiseen ja kertaa eri tekstityypeille ominaisia viestintästrategioita. Sopii luokkakäyttöön ja itseopiskelijalle. Kirja sisältää äänitteen (CD).
31,65 €
(35,15 €)
Kirjailija Harkoma, Sisko ...
ISBNP9789511269182
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Galleri
Kurs 1

Kirjassa avataan ovet ruotsin kieleen ja pohjoismaiseen kulttuuriin. Siinä tutustutaan uusiin ihmisiin ja asioihin Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa. Opiskelija oppii kertomaan itsestään sekä ottamaan kantaa opiskelukavereiden ajatuksiin. Kurssin aikana kerrataan ja opitaan uutta. Myös omaa osaamista opitaan arvioimaan ja opiskelutaitoja.
32,65 €
(36,25 €)
Kirjailija Blom, Anna ...
ISBNP9511191772
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Galleri
kurs 4

Galleri motivoi opiskelijoita kokoamaan omaa kielitaitoaan tulevaisuutta varten. Yhdessä tekeminen ja uusiin paikkoihin, henkilöihin ja ilmiöihin tutustuminen innostavat. Sähköinen opetusaineisto tukee vahvasti opettamista. Kirjassa pohditaan elämää, arvoja ja ihmissuhteita. Samalla jatketaan lukutekniikoiden harjoittelua, vahvistetaan oman mielipiteen ilmaisua ja kehitetään kaikkia kielen osa-alueita. Opiskelijan itsenäinen tavoitteenasettelu ja itsenäisen työskentelyn harjoittelu lisääntyvät.
32,65 €
(36,25 €)
Kirjailija Blom, Anna ...
ISBNP9789511217480
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Stilisten

Katarina von Numers-Ekman, lärare, författare och Svenskfinlands läsambassadör, har ger ut ett nytt läromedel i modersmål och litteratur för gymnasiet, Stilisten. Stilisten består av 12 kapitel, som behandlar berättarteknik och olika stilmedel i skrivprocessen. I boken ingår också en mängd olika övningar som är uppbyggda kring autentiska texter av bl.a. Jolin Slotte och Magnus Londen. De varierande arbetsuppgifterna tränar och utvecklar skrivförmågan hos de ?studerande?. Stilisten är inte kursbunden och kan användas under alla kurser i modersmål och litteratur.
21,70 €
(24,10 €)
Kirjailija Numers-Ekman, Katarina von
ISBNP9789515235794
Tuotemuotokierreselkäinen
Vuosi2015

Inne
kurs 7

Inne 7 on ruotsin syventävä kurssi. Tässä jaksossa keskitytään ruotsin puhumiseen ja ymmärtämiseen jokapäiväisessä kielenkäyttötilanteissa. Suullisissa harjoituksissa palautetaan mieleen aiemmissa kursseissa opittua, teemoina mm. matkustaminen ja terveys. Lisäksi pohditaan globaalin maailman kysymyksiä ja keskustellaan rikollisuudesta. Kieliopista kerrataan adjektiiveja, pronomineja ja lukusanoja.
27,05 €
(30,05 €)
Kirjailija Koivunen, Marjut ...
ISBNP9789517926928
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 43 Edellinen sivu 1 - 5 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->