Your request is being processed.
Your request is being processed.

Uskonto, Elämänkatsomustieto, Religion, Livsåskådning

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 40 Edellinen sivu 1 - 4 Seuraava sivu

Portti
Lukion uskonto : kurssi 3

Käsillä olevan kirjan lähtökohtana ovat ajankohtaiset eettiset kysymykset ja niiden tarkastelu etiikan teorioiden ja kristillisen etiikan näkökulmista. Sekä maailmanlaajuiesti että yksilötasolla uskonnot vaikuttavat ihmisten käsityksiin oikeasta ja väärästä, hyvästä ja pahasta. Tieto uskonnoista auttaa ymmärtämään ihmisten suhtautumista eettisiin kysymyksiin ja tarjoaa perspektiiviä omien mielipiteiden muodostamiseen. Kirjan aloittaa johdanto, joka herättelee huomaamaan, että arkisilla valinnoillamme on väliä. Kirjan ensimmäinen jakso käsittelee etiikan käsitteitä ja teorioita. Nämä tarjoavat välineitä käytännön eettisten kysymysten tarkasteluun, johon kirjan toinen jakso keskittyy. Soveltavassa etiikassa on kyse sekä yksilön henkilökohtaisista arvovalinnoista että yheiskuntaan laajemmin liittyvistä eettisistä kysymyksistä. Osa luvuista sisältää erillisen Dogmatiikka-osion, jossa selvitetään kristillistä oppia. Kristinuskon näkökulman lisäksi kirja tarjoaa välähdyksiä myös muista uskonnoista ja kulttuureista Toinen näkökulma -laatikoiden kautta. Jokaisen luvun lopussa on tehtäviä, jotka jakautuvat kertaaviin, syventäviin ja soveltaviin tehtäviin. Kertaa-tehtävillä voit testata, osaatko luvun keskeiset asiat. Syvennä- ja Sovella-tehtävät haastavat sinut etsimään ja yhdistelemään tietoja sekä pohtimaan asioita eri näkökulmista. Lisäksi kirjassa on kokoavia tehtäviä, joissa pääset syventämään ja soveltamaan jakson eri luvuissa käsiteltyjä asioita. Kirjan lopussa on sanasto, jonka avulla voit tarkistaa vierailta tuntuvien käsitteiden merkityksen. Kirjan leveät marginaalit odottavat merkintöjäsi. Niihin voit kirjata luvun avainsanoja sekä mielessäsi heränneitä kysymyksiä ja kommentteja.
35,70 €
(39,65 €)
Kirjailija Airaksinen, Tiina ...
ISBNP9789511295242
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Portti
Lukion uskonto : kurssi 2

Oma aikamme ja nykykulttuuri ovat tämän oppikirjan lähtökohta, josta käsin menneisyyttä lähdetään tutkimaan. Kirjan aloittaa katsaus kristinuskoon eri puolilla maailmaa 2000-luvulta. Tämän jälkeen selvitetään, miten tähän on oikein tultu. Ensimmäinen jakso käsittelee kristinuskon historiaa ajanlaskun alusta 1500-luvulle ja toinen jakso etenee tästä kohti nykyaikaa. Osa kirjan luvuista on merkitty Teema-tunnuksella. Näissä luvuissa syvennetään jotakin tiettyä aihekokonaisuutta tai esitellään kirkkokuntien oppia ja elämä nykypäivänä.
34,00 €
(37,75 €)
Kirjailija Airaksinen, Tiina ...
ISBNP9789511295266
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Hyvä elämä

Lukion elämänkatsomustieto: Hyvä elämä sisältää eettistä ja maailmankatsomuksellista pohdintaa hyvän elämän perusteista. Kirjassa tarkastellaan yksilön moraalin ja hyvän elämän ongelmia erilaisissa yhteisöissä ja kulttuureissa. Tavoitteena on antaa käsitys moraalin merkityksestä ja sen luonteesta.
32,00 €
(35,55 €)
Kirjailija Vihmanen, Liisa ...
ISBNP9789513715144
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Uskonnon matkakirja
totuutta etsimässä

USKONNON MATKAKIRJA - TOTUUTTA ETSIMÄSSÄ vie lukijansa tarkastelemaan uskontojen luonnetta, moni-ilmeisyyttä ja esiintymismuotoja. Kirjassa perehdytään uskontojen vaikutukseen elämän eri osa-alueilla. Yksi kirjan pääjaksoista keskittyy Raamatun syntyyn, sisältöön ja merkitykseen. Kirjassa esitellään myös muiden uskontojen pyhiä tekstejä. TOTUUTTA ETSIMÄSSÄ käy keskustelua uskontojen välisestä vuorovaikutuksesta eilen ja tänään. Uskontojen rooli monikulttuurisessa yhteiskunnassa haastaa eri perinteiden tuntemiseen. Uskontojen kohtaamista tarkastellaan ensisijaisesti ihmisten ja kulttuurien kohtaaamisena päivittäisen elämän keskellä.
26,20 €
(29,10 €)
Kirjailija Komulainen, Jyri ...
ISBNP9789516078529
Tuotemuotonidottu
Vuosi2012

Uusi arkki 5
uskonto Suomessa

Uusi arkki 5 kuvaa monipuolisesti uskonnon ilmenemismuotoja Suomessa. Suomalaisen uskonnon historiaan perehdytään muinaisuskosta nykypäivään, ja uskonnon vaikutuksia kulttuuriin kuvataan selkeästi kunkin aikakauden yhteydessä. Kirjassa esitellään nyky-Suomen uskonnollinen kirjo: kristilliset kirkot, muut uskonnolliset yhteisöt ja uudet uskonnolliset liikkeet. Kirjan teemoja ovat myös uskonnollisuuden tutkimus, uskonnon ja yhteiskunnan suhde ja uskontojen vuoropuhelu. Yhteenvedot, aikajanat, tekstinäytteet ja monipuoliset tehtävät jäsentävät sisältöjen opiskelua.
34,25 €
(38,05 €)
Kirjailija Ikkala, Jussi ...
ISBNP9789513761240
Tuotemuotonidottu
Vuosi2012

Portti
lukion uskonto : kurssi 5

Portti 5 käsittelee suomalaista uskonnollisuutta ennen ja nyt. Kirjan ensimmäinen osa johdattaa Suomen uskontohistoriaan, ja toisessa osassa tutkitaan maamme tämänhetkistä uskonnollista kenttää.
35,70 €
(39,65 €)
Kirjailija Airaksinen, Tiina ...
ISBNP9789511255840
Tuotemuotonidottu
Vuosi2012

Portti
lukion uskonto : kurssi 4

Portti 4 johdattaa opiskelijan monimuotoisten maailmanuskontojen värikkääseen maailmaan. Kirjan ensimmäisessä osassa paneudutaan uskontojen luokitteluperusteisiin sekä varhaisiin ja alkuperäiskansojen uskontoihin. Kirjan toinen osa keskittyy suuriin maailmanuskontoihin.
35,70 €
(39,65 €)
Kirjailija Airaksinen, Tiina ...
ISBNP9789511250142
Tuotemuotonidottu
Vuosi2011

Uusi arkki 1
uskonto ja Raamattu

Uusi arkki on lukion evankelis-luterilaisen uskonnon kirjasarja, jonka tiedot perustuvat uusimpaan tutkimukseen. Sarjan ensimmäinen osa, Uusi arkki 1 Uskonto ja Raamattu, johdattaa uskontojen olemuksen ja juurien ymmärtämiseen nykypäivän maailmassa. Kirja soveltuu sekä oppituntikäyttöön että itsenäiseen opiskeluun. Uusi arkki 1 haastaa lukijansa oman ja muiden uskontojen, yhteiskunnan sekä oman itsensä arviointiin. Uskontotiedon ensimmäisessä pääluvussa tarkastellaan, mitä uskonto on ja millaisia osatekijöitä uskonnosta voidaan löytää. Toisessa pääluvussa pohditaan, miten uskontoa voidaan ymmärtää osana kulttuurien kehitystä ja paneudutaan erityisesti uskonnon asemaan modernissa kulttuurissa. Raamattutiedossa tutustutaan ensin Raamattuun juutalaisuuden ja kristinuskon pyhänä kirjana sekä tieteellisen tutkimuksen kohteena. Vanha testamentti ja Uusi testamentti esitellään omissa pääluvuissaan.
34,25 €
(38,05 €)
Kirjailija Jämsä, Johanna ...
ISBNP9789513754839
Tuotemuotonidottu
Vuosi2011

Maailmanuskontojen arkki

Maailmanuskontojen Arkki on uudistettu käyttäjiltä saadun palautteen ja uuden opetussuunnitelman mukaan. Kirja esittelee tärkeimmät nykyään elävät uskonnot. Ne on jaoteltu kulttuurialueittain syntypaikkansa mukaan varhaiskantaisiin, Intian, Kiinan ja Japanin sekä Lähi-idän uskontoihin. Uskontokohtaisen perustiedon lisäksi kerrotaan erityisesti arjesta, kuten rituaaleista ja käytösohjeista. Kustakin uskonnosta käsitellään ajankohtaiskysymyksiä ja uusia suuntauksia. Uskontoja tarkastellaan osana kulttuuria, ihmisten elämäntapaa ja yhteiskuntaa.
31,20 €
(34,65 €)
Kirjailija Ketola, Kimmo ...
ISBNP9789513747824
Tuotemuotonidottu
Vuosi2011

Uusi arkki 2
kirkkohistoria ja kirkkotieto

Uusi arkki 2 antaa eväitä ymmärtää maailman menoa nostamalla esiin kirkkohistorian ilmiöiden vaikutukset nykypäivään. Aiheissa edetään kronologisesti. Perustiedot eri kirkkokunnista käsitellään selkeästi. Aikajanat ja yhteenvedot tiivistävät keskeiset sisällöt. Tekstinäytteet elävöittävät luettavaa. Innostavat kuvat ja tehtävät herättävät kysymyksiä ja syventävät kirjan teemoja.
34,25 €
(38,05 €)
Kirjailija Ikkala, Jussi ...
ISBNP9789513756444
Tuotemuotonidottu
Vuosi2010
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 40 Edellinen sivu 1 - 4 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->