Your request is being processed.
Your request is being processed.

Opiskelu

Kirjastoluokat

Genre

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 Edellinen sivu 1 - 100 Seuraava sivu

Uusi Loitsu
Äidinkieli ja kirjallisuus 7 : harjoitusloitsuja, loitsuharjoituksia

LOITSUHARJOITUKSIA 7 on selkeä ja elämyksellinen kielitehtävävihko, joka koostuu kolmesta osasta. Teksti kuntoon -jakso opettaa oikeinkirjoitusasioita sarjakuvien innostavassa maailmassa. Sanan luokkiin -jaksossa taas harjoitellaan sanojen luokittelua elokuvien lumoissa. Teksti haltuun -kokonaisuus varmentaa tekstitaitojen hallintaa erilaisten pelien pyörteissä.
19,50 €
(21,65 €)
Kirjailija Laine, Päivi ...
ISBNP9789511226604
Tuotemuotonidottu
Vuosi0015

Lapsen parhaaksi
Lähihoitaja varhaiskasvattajana

Lapsen parhaaksi. Lähihoitaja varhaiskasvattajana -kirja sopii oppikirjaksi lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisalaan, erityisesti lapsen kasvun, hyvinvoinnin ja oppimisen edistämisen opintokokonaisuuteen. Kirjassa käydään läpi varhaiskasvatuksen sisältö kattavasti. Sen lähtökohtana on toimiminen niin, että ensisijalla on aina lapsen etu ja paras. Kirja antaa lukuisia käytännön esimerkkejä kasvatustavoitteiden ja -periaatteiden toteutumisesta varhaiskasvatuksessa niin, että lapsen etu on otettu aidosti huomioon. Kirjassa painotetaan kasvatuskumppanuutta ja varhaiskasvatussuunnitelman tekemistä ja toteuttamista. Vuonna 2018 päivitetyn kirjan uudistukset koskevat muun muassa uudistunutta varhaiskasvatuslakia, varhaiskasvatussuunnitelmaa ja esiopetussuunnitelmaa. Lisäksi uutta sisältöä on muun muassa monikulttuurisuutta koskevassa osiossa.
58,95 €
(65,50 €)
ISBNP9789513774264
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Kaikkien aikojen historia 6 (OSP16)
Maailman kulttuurit kohtaavat

Kaikkien aikojen historia 6 Maailman kulttuurit kohtaavat on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen historian kuudennen kurssin oppikirja. Kirja kuvaa, miten kulttuurit ovat kohdanneet ennen ja nyt. Globalisoituneessa maailmassa samanlaiset ilmiöt jäsentävät ihmisten elämää asuinpaikasta riippumatta. Silti oman identiteetin säilyttäminen on kaikille tärkeää. Oppikirja esittelee Euroopan ulkopuolisten kulttuurien maailmankuvaa ja elämäntapoja sekä kuvaa kulttuurien keskinäistä vuorovaikutusta. Kirja antaa konkreettisia vinkkejä kulttuurien kohtaamistilanteisiin ja tarjoaa välineitä eri kulttuurien ymmärtämiseen.
34,75 €
(38,60 €)
Kirjailija Aalto, Jari ...
ISBNP9789513771157
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Tutki ja tulkitse Alakoulun historia I

Tutki ja tulkitse - Alakoulun historia I-II on uusi, kaksiosainen alakoulun historian oppikirja, joka on tarkoitettu koulun tuntijaon mukaisesti vuosiluokille 4-6. Teos ohjaa uuden opetussuunnitelman mukaiseen taitopohjaiseen historian oppimiseen, jossa oppilas rakentaa itse aktiivisesti suhdettaan menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Samalla hän harjaantuu kriittisen kansalaisuuden taitoihin ja toimintaan. II-osa valmistuu tammikuussa 2019.
28,35 €
(31,50 €)
Kirjailija Veijola, Anna ...
ISBNP9789527130292
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Biokoden 9 Textbok
Människan

Biokoden 9 Textbok Människan ger eleven kunskap om kroppens funktioner. Boken tar avstamp från evolutionen. En hurdan art är människan och varifrån kommer vi? Vi fördjupar oss i cellernas fuinktioner och studerar människans livsfunktioner. I boken presenteras också grunderna i ärftligheten och fortplantningen. Varje kapitel innehåller en kort sammanfattning av det viktigaste och en fördjupande, extra läsning, allt för att möta behovet hos elever med olika kunskapsnivåer.Varje kapitel innehåller också olika slag av uppgifter.
29,35 €
(32,60 €)
Kirjailija Palenius, Elisabet
ISBNP9789515246721
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

I tiden 9 Textbok
Samhällslära

Vi kommer ut med en efterlängtad nyhet - en ny bok i samhällslära för åk 9!I tiden 9 Textbok ser samhället som en helhet och ur elevsynvinkel. Stor vikt har lagts vid elevens egen aktivitet. Anslaget utgår från presentation, aktivering, kontrastering (t.ex. historiskt och geografiskt) och reflektion. I boken ingår uppgifter i form av reflekterande frågor, repetitionsfrågor och fördjupande, problematiserande och forskningsbaserade uppgifter. Multilitteraciteten löper som en röd tråd genom läromedlet i form av texttyper, bilder, grafer, tabeller och kartor.Till boken utkommer också en Digital elevlicens och ett Materialpaket för läraren.
36,15 €
(40,15 €)
Kirjailija Bonäs, Johanna ...
ISBNP9789515243942
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Studiestigen

Studietstigen är ett nytt läromedel i studiehandledning och studieteknik för gymnasiet.Boken är en guide i inlärning och studier för gymnasisterna.Bland annat behandlas anteckningsteknik, koncentration, källhänvisningar och hur man planerar sin tid. Studietekniken står i central position i det nya läromedlet eftersom studieteknik är viktig för framgången i både gymnasiet, fortsatta studier och arbetsliv.
32,85 €
(36,50 €)
Kirjailija Numers-Ekman, Katarina von ...
ISBNP9789515242273
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Kirahvin löytötavaratoimisto Textbok

I Kirahvin löytötavaratoimisto tekstikirja får du följa med på äventyr med andraklassare. De träffar giraffen som driver en hittegodsbyrå, och det visar sig att både det ena och det andra kan försvinna. Textboken är indelad i två nivåer så att både mer avancerade läsare och nybörjare kan använda materialet. Texterna lämpar sig för högläsning i klass, och alla avsnitt är tänkta att också läsas högt av läraren så att alla elever kan följa med i berättelsen.I boken finns ordlistor från finska till svenska, och synonymlistor på finska för att bredda elevens ordförråd. Textboken kan gärna användas tillsammans med Kirahvin löytötavaratoimisto tehtäväkirja, och i lärarmaterialet finns lektionsplan, lekar och tilläggsövningar.
21,45 €
(23,80 €)
Kirjailija Martin, Kirsi
ISBNP9789515245069
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Kirahvin löytötavaratoimisto Aktivitetsbok

Kirahvin löytötavaratoimisto tehtäväkirja bygger på texter och bilder från textboken (oppikirja). Eleven övar att kommunicera på finska, både muntligt och skriftligt och övar sitt ordförråd.Eleven får träna att mångsidigt använda sina språkkunskaper genom att tala, lyssna, läsa och skriva finska. I tehtäväkirja finns bl.a. diskussionsuppgifter till texterna i oppikirja, läsförståelseuppgifter, spel, övningar i ordkunskap och språkkännedom.Eleven kan arbeta med övningarna individuellt, i par eller i grupp. Övningarna framskrider från enkla till mer krävande.
12,10 €
(13,40 €)
Kirjailija Martin, Kirsi
ISBNP9789515245076
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Karlavagnen 6a lärarhandledning

50,90 €
(56,55 €)
Kirjailija Kiviluoma, Päivi ...
ISBNP9789511321750
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018
Näytetään tuotteet 1 - 10 Edellinen sivu 1 - 100 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->