Your request is being processed.
Your request is being processed.

Peruskoulun oppikirjat

Kirjastoluokat

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 Edellinen sivu 1 - 100 Seuraava sivu

Uusi Loitsu
Äidinkieli ja kirjallisuus 7 : harjoitusloitsuja, loitsuharjoituksia

LOITSUHARJOITUKSIA 7 on selkeä ja elämyksellinen kielitehtävävihko, joka koostuu kolmesta osasta. Teksti kuntoon -jakso opettaa oikeinkirjoitusasioita sarjakuvien innostavassa maailmassa. Sanan luokkiin -jaksossa taas harjoitellaan sanojen luokittelua elokuvien lumoissa. Teksti haltuun -kokonaisuus varmentaa tekstitaitojen hallintaa erilaisten pelien pyörteissä.
19,50 €
(21,65 €)
Kirjailija Laine, Päivi ...
ISBNP9789511226604
Tuotemuotonidottu
Vuosi0015

Läsklurigt Stjärnan

Stjärnan är den fjärde delen i den nya finlandssvenska läsförståelseserien Läsklurigt för åk 1-6. Läsförståelseboken Stjärnan är en fristående aktivitetsbok med sport som tema. Eleven får läsa många olika slags texter som behandlar både vanliga och mindre vanliga sportgrenar, men också allt runt om sport, som hejaramsor, klädsel, mellanmål och motivation. Texterna är huvudsakligen tagna ur autentiska sammanhang, och representerar många olika genrer, som artiklar, utdrag ur kapitelböcker, dikter, recept, faktatexter och infografik.I boken övar eleverna olika lässtrategier. Stjärnan är gjord med årskurs 5 i åtanke, men kan naturligtvis även användas i andra klasser enligt behov.
13,75 €
(15,25 €)
Kirjailija Lundström, Hanna
ISBNP9789515244567
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Tutki ja tulkitse Alakoulun historia I

Tutki ja tulkitse - Alakoulun historia I-II on uusi, kaksiosainen alakoulun historian oppikirja, joka on tarkoitettu koulun tuntijaon mukaisesti vuosiluokille 4-6. Teos ohjaa uuden opetussuunnitelman mukaiseen taitopohjaiseen historian oppimiseen, jossa oppilas rakentaa itse aktiivisesti suhdettaan menneisyyteen, nykyisyyteen ja tulevaisuuteen. Samalla hän harjaantuu kriittisen kansalaisuuden taitoihin ja toimintaan. II-osa valmistuu tammikuussa 2019.
28,35 €
(31,50 €)
Kirjailija Veijola, Anna ...
ISBNP9789527130292
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Biokoden 9 Textbok
Människan

Biokoden 9 Textbok Människan ger eleven kunskap om kroppens funktioner. Boken tar avstamp från evolutionen. En hurdan art är människan och varifrån kommer vi? Vi fördjupar oss i cellernas fuinktioner och studerar människans livsfunktioner. I boken presenteras också grunderna i ärftligheten och fortplantningen. Varje kapitel innehåller en kort sammanfattning av det viktigaste och en fördjupande, extra läsning, allt för att möta behovet hos elever med olika kunskapsnivåer.Varje kapitel innehåller också olika slag av uppgifter.
29,35 €
(32,60 €)
Kirjailija Palenius, Elisabet
ISBNP9789515246721
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Geoiden 7
Förutsättningar för livet

I Geoiden betonas de geografiska processerna som beskrivs på ett elevnära sätt. De teman som tas upp i boken behandlas från en naturgeografisk och kulturgeografisk aspekt och knyts ihop med aktuella frågeställningar. Geoiden är ett flexibelt läromedel där olika kapitel kan tas upp i den ordning som bäst passar undervisningen. I boken har man speciellt vinnlagt sig om illustreringen, där grafer och bilder på ett speciellt lyckat sätt stöder framställningen. Huvudboken innehåller också övningar, av vilka en del ska utföras utanför skolan. Ett av de viktigaste målen för Geoiden är att varje elev ska känna sig som världsmedborgare.
38,45 €
(42,70 €)
Kirjailija Elf, Charlotte
ISBNP9789515245007
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Kuiske 3 Opettajan opas

37,20 €
(41,30 €)
Kirjailija Helin, Elisa ...
ISBNP9789522888884
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

I tiden 9 Textbok
Samhällslära

Vi kommer ut med en efterlängtad nyhet - en ny bok i samhällslära för åk 9!I tiden 9 Textbok ser samhället som en helhet och ur elevsynvinkel. Stor vikt har lagts vid elevens egen aktivitet. Anslaget utgår från presentation, aktivering, kontrastering (t.ex. historiskt och geografiskt) och reflektion. I boken ingår uppgifter i form av reflekterande frågor, repetitionsfrågor och fördjupande, problematiserande och forskningsbaserade uppgifter. Multilitteraciteten löper som en röd tråd genom läromedlet i form av texttyper, bilder, grafer, tabeller och kartor.Till boken utkommer också en Digital elevlicens och ett Materialpaket för läraren.
36,15 €
(40,15 €)
Kirjailija Bonäs, Johanna ...
ISBNP9789515243942
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Kirahvin löytötavaratoimisto Textbok

I Kirahvin löytötavaratoimisto tekstikirja får du följa med på äventyr med andraklassare. De träffar giraffen som driver en hittegodsbyrå, och det visar sig att både det ena och det andra kan försvinna. Textboken är indelad i två nivåer så att både mer avancerade läsare och nybörjare kan använda materialet. Texterna lämpar sig för högläsning i klass, och alla avsnitt är tänkta att också läsas högt av läraren så att alla elever kan följa med i berättelsen.I boken finns ordlistor från finska till svenska, och synonymlistor på finska för att bredda elevens ordförråd. Textboken kan gärna användas tillsammans med Kirahvin löytötavaratoimisto tehtäväkirja, och i lärarmaterialet finns lektionsplan, lekar och tilläggsövningar.
21,45 €
(23,80 €)
Kirjailija Martin, Kirsi
ISBNP9789515245069
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Kirahvin löytötavaratoimisto Aktivitetsbok

Kirahvin löytötavaratoimisto tehtäväkirja bygger på texter och bilder från textboken (oppikirja). Eleven övar att kommunicera på finska, både muntligt och skriftligt och övar sitt ordförråd.Eleven får träna att mångsidigt använda sina språkkunskaper genom att tala, lyssna, läsa och skriva finska. I tehtäväkirja finns bl.a. diskussionsuppgifter till texterna i oppikirja, läsförståelseuppgifter, spel, övningar i ordkunskap och språkkännedom.Eleven kan arbeta med övningarna individuellt, i par eller i grupp. Övningarna framskrider från enkla till mer krävande.
12,10 €
(13,40 €)
Kirjailija Martin, Kirsi
ISBNP9789515245076
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Biokoden 8 Aktivitetsbok
Naturen

I Biokoden 8 Aktivitetsbok finns uppgifter på olika nivåer. För varje kapitel i boken finns två uppslag med arbetsuppgifter. Bilder i fyrfärg underlättar uppgifter som handlar om artkännedom med mera.Biokoden 8 Aktvitetsbok innehåller olika slag av arbetsuppgifter. Speciellt har författarna vinnlagt sig om undersökande och aktiverande uppgifter. I aktivitetsboken får eleverna också lära sig olika arbetssätt som behövs för fortsatta studier i biologi
16,65 €
(18,50 €)
Kirjailija Palenius, Elisabet
ISBNP9789515244666
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018
Näytetään tuotteet 1 - 10 Edellinen sivu 1 - 100 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->