Your request is being processed.
Your request is being processed.

Talous, yhteiskunta

Kirjastoluokat

Genre

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 Edellinen sivu 1 - 100 Seuraava sivu

Konsernitilinpäätöksen laadinta käytännönläheisesti

Käytännönläheinen käsikirja konsernitilinpäätöksen laadintaan. Kirjassa käydään konsernitilinpäätös läpi aina konsernin käsitteestä ja laadintaperiaatteista konsernitilinpäätöksen laadintaan asti. Kirjassa käsitellään mm. - konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat säännökset ja konsernitilinpäätöksen laatimisen laajuus - laadintaperiaatteet ja käytännön toteutus - sisäisten erien vähentäminen (mm. sisäinen voitonjako, keskinäiset saamiset ja velat) - sisäisen omistuksen eliminointi (hankintamenomenetelmä, tytäryrityksen ehdollinen hankintahinta, oman pääoman eliminointijärjestys, konserniaktiiva, konsernipassiiva ym.) - vähemmistöosuuden erottaminen - laskennalliset verovelat ja -saamiset - osakkuusyrityksen, yhteisyrityksen ja ulkomaisen tytäryrityksen tilinpäätöstietojen yhdisteleminen - konsernirakenteen muutosten käsittely. Kirjassa on huomioitu Kirjanpitolautakunnan yleisohje konsernitilinpäätöksen laatimisesta vuodelta 2017. Kirja on hyvä apuväline niin tilinpäätöksen laatijoille kuin tilintarkastajillekin ja soveltuu myös opetuskäyttöön. Kirjan kirjoittajat ovat Ernst & Young Oy:n asiantuntijoita, joilla on pitkä kokemus tilintarkastuksesta.
107,95 €
Kirjailija Blomqvist-Erhama, Aurora ...
ISBNP9789522464866
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntö käytännössä

Yksityisistä turvallisuuspalveluista annettu laki uudistui 1.1.2017. Lakiuudistuksen myötä kaikki yksityistä turvallisuusalaa koskeva lainsäädäntö keskitettiin yhteen lakiin. Laki käsittää vartijoita, järjestyksenvalvojia sekä turvasuojaajia koskevat säännökset. Yksityisen turvallisuusalan lainsäädäntö käytännössä on perusteos, joka kuvaa alan sääntelyn perusteellisesti ja jossa on myös runsaasti viittauksia oikeuskäytäntöön. Teos on kirjoitettu erityisesti käytännön tilanteita varten, ja se antaa vastauksia lukuisiin lain asettamiin vaatimuksiin ja tulkintatilanteisiin. Teos on välttämätön työväline kaikille alalla toimiville ja lainkäyttäjille, ja se soveltuu myös opiskelijoille.
83,95 €
Kirjailija Paasonen, Jyri ...
ISBNP9789518854152
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Yhdistys ja säätiö
Oikeudelliset kysymykset, tilinpäätös, verotus ja hallinto

Yhdistysten ja säätiöiden hallinnossa mukana olevan tulee tietää perusasiat yhdistyksen ja säätiön hallinnosta, oikeudellisista kysymyksistä, taloushallinnosta ja verotuksesta. Myös yksittäisiin kysymyksiin tarvitaan vastauksia. Tässä teoksessa käydään läpi uusimpien lainmuutosten jälkeen yhdistyksen ja säätiön moninaisia oikeudellisia kysymyksiä sekä yhdistyksen ja säätiön hallinnon asianmukaista toimintaa ja vastuukysymyksiä. Laajasti uudistettu kirjanpitolainsäädäntö sekä sen erillinen pien- ja mikroyhdistyksen sekä pien- ja mikrosäätiön tilinpäätösinformaatiota koskeva asetus ja muut helpotukset esitetään käytännönläheisesti. Mukana ovat myös kirjanpitolautakunnan päätökset. Niin ikään tilintarkastukseen ja toiminnantarkastukseen liittyvät kysymykset selostetaan. Veroasioiden hallitseminen yhdistyksissä ja säätiöissä on erittäin vaativaa. Teos sisältää tarkan ja käytännöllisen selvityksen välittömän ja välillisen verotuksen keskeisistä kysymyksistä. Niihin perehtymällä voi säästyä ikäviltä, kalliilta yllätyksiltä.
123,95 €
Kirjailija Lydman, Kari ...
ISBNP9789518853339
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Johda terveyttä
Työnantajan opas

Käytännönläheinen opas työnantajan mahdollisuuksista ja velvollisuuksista vaikuttaa työntekijöiden terveyteen. Johtajille, esimiehille ja terveysalan ammattilaisille suunnattu täysin uudenlainen teos yhdistää juridiset, taloudelliset ja terveydelliset näkökulmat työyhteisöjen johtamiseen. Tavoitteena on työterveyshuollon ja työnantajan omien prosessien tehostaminen. Tutkimustieto, oikeustapaukset ja käytännön parhaat toimintamallit tarjoavat kiistatonta faktaa toimenpiteiden vaikuttavuudesta ja kannattavuudesta. Kirja antaa arvokasta tietoa terveysinvestoinneista kaiken kokoisille työnantajille.
67,00 €
Kirjailija Alahautala, Tiina ...
ISBNP9789521431395
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus

Kansainvälisen kaupan arvonlisäverotus -julkaisussa käydään läpi tavara- ja palvelukaupan arvonlisäverosäännökset sekä tyypillisimmät tilanteet, joita suomalaiset yritykset rutiinitoiminnassaankin kohtaavat. Tavara- ja palvelukaupan arvonlisäverotusta käsitellään myös Suomeen asettautuneen ulkomaisen toimijan näkökulmasta sekä ulkomailla toimivan suomalaisyrityksen kannalta. Arvonlisäverokäsittelyä ja raportointia havainnollistetaan runsain käytännön esimerkein sekä oikeustapauksin. Teoksen avulla pystyt ennakoimaan ja optimoimaan alv-seuraamuksia ja tiedostamaan, millaista näyttöä tulee missäkin tilanteessa olla. Julkaisussa käsitellään myös Ahvenanmaan asemaa arvonlisäverotuksessa, myyntiä diplomaateille ja kansainvälisille järjestöille sekä matkailijamyyntiä.
87,95 €
Kirjailija Hyttinen, Pekka ...
ISBNP9789522183354
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Kakeibo (pinkki kansi)
Säästämisen taito

Maailmanlaajuiseksi ilmiöksi noussut Kakeibo on ollut Japanissa kestosuosikki jo yli sata vuotta, ja nyt tämä menestyksekäs säästämistapa on valmis valloittamaan myös Suomen. Kakeibo on talouskirja, jonka avulla säästäminen ja älykäs kuluttaminen on helppoa jokaiselle. Kirjan idea on yksinkertainen: jokaisen kuukauden alussa avaat oman Kakeibosi ja pohdit, mitä varten haluat säästää. Samalla mietit, millaisia askelia joudut ottamaan päästäksesi tavoitteeseesi. Kirjan avulla käyt läpi viikottaisen kulutuksesi ja kuun lopuksi pysähdyt pohtimaan kuluneita viikkoja säästämisen näkökulmasta. Tämä kirja auttaa sinua muistamaan taloudelliset tavoitteesi, ja viisaasta kuluttamisesta tulee osa jokapäiväistä elämääsi. Kakeibo tekee säästämisestä helppoa!
17,95 €
Kirjailija Chiba, Fumiko
ISBNP9789522796042
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Kakeibo (turkoosi kansi)
Säästämisen taito

Maailmanlaajuiseksi ilmiöksi noussut Kakeibo on ollut Japanissa kestosuosikki jo yli sata vuotta, ja nyt tämä menestyksekäs säästämistapa on valmis valloittamaan myös Suomen. Kakeibo on talouskirja, jonka avulla säästäminen ja älykäs kuluttaminen on helppoa jokaiselle. Kirjan idea on yksinkertainen: jokaisen kuukauden alussa avaat oman Kakeibosi ja pohdit, mitä varten haluat säästää. Samalla mietit, millaisia askelia joudut ottamaan päästäksesi tavoitteeseesi. Kirjan avulla käyt läpi viikottaisen kulutuksesi ja kuun lopuksi pysähdyt pohtimaan kuluneita viikkoja säästämisen näkökulmasta. Tämä kirja auttaa sinua muistamaan taloudelliset tavoitteesi, ja viisaasta kuluttamisesta tulee osa jokapäiväistä elämääsi. Kakeibo tekee säästämisestä helppoa!
17,95 €
Kirjailija Chiba, Fumiko
ISBNP9789522796615
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Maankäyttö- ja rakennuslaki

Vuonna 2000 voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin on tehty sen 18 voimassaolovuotena lukuisia muutoksia, yli kaksi kolmasosaa lain pykälistä on muuttunut. Perusteellisessa ja käytännönläheisessä maankäyttö- ja rakennuslain selitysteoksessa käsitellään kaikki lain ja asetuksen pykälät sekä niihin tehdyt muutokset ja täydennykset perusteluineen. Edellisen vuonna 2014 ilmestyneen painoksen jälkeen lakiin tehdyt muutokset vaikuttavat merkittävästi rakennuttajien, suunnittelijoiden, rakentajien sekä kunnan ja valtion viranomaisten työhön. Kirjan 5.painoksessa on seurattu ja selostettu lakimuutoksia vuoden 2017 loppuun asti. Keskeisimmät muutokset liittyvät suunnittelu- ja lupamenettelyjen sujuvoittamiseen, valituslupajärjestelmän käyttöönottoon sekä rakentamisen teknisen sääntelyn uudistamiseen. Kirjassa on myös otettu huomioon vireillä olevan maakuntauudistuksen keskeiset vaikutukset viranomaistehtäviin. Kirja on kolmiosainen. Ensimmäinen osa johdattaa kaavoitus- ja rakentamisoikeuteen. Kirjan toisessa ja kolmannessa osassa esitetään yksityiskohtaisesti maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen pykälien tulkinnat ja soveltamisohjeet sekä keskeisimmät lain soveltamista ohjaavat oikeustapaukset. Lisäksi kirjassa on rakentamisen ja kaavoituksen sanasto, laaja kirjallisuusluettelo ja asiahakemisto sekä liiteosassa kaavamerkinnät. Maankäyttö- ja rakennuslaki on käsikirja kuntien ja valtion viranomaisille sekä kaikille kaavoituksen ja rakentamisen osapuolille. Se sopii myös oppikirjaksi. Kirjan kirjoittajat ovat varatuomari, valt. maist., erityisasiantuntija Lauri Jääskeläinen, professori, oikeustieteen tohtori, varatuomari ja hallinto-oikeuden dosentti Olavi Syrjänen sekä uusina kirjoittajina hallitusneuvos Jyrki Hurmeranta ja ympäristöneuvos Susanna Wähä. Saatavana myös e-kirjana.
210,95 €
Kirjailija Jääskeläinen, Lauri ...
ISBNP9789522672483
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Toiminnan suunnittelu ja hallinto yhdistyksissä

Käsikirja yhdistysten toiminnan suunnitteluun ja hallintoon Kirja on käytännönläheinen käsikirja, joka kuvaa yhdistyksen yhden toimintavuoden suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Sen rakenne on suunniteltu niin, että toiminnan tarkoituksen toteuttamisen periaatteista johdetaan tavoitteet, resurssit ja toimintasuunnitelma, jotka puretaan esimerkkien avulla talousarvion muotoon. Toimintavuoden aikana toimintasuunnitelmasta, toteutuksen seurantatiedoista ja kirjanpidosta tuotetaan toimintakertomus ja tilinpäätös. Kirja on tarkoitettu hallituksen jäsenille, toiminnanjohtajalle, toimihenkilöille ja kirjanpitäjille, eli kaikille niille, jotka toimintavuoden aikana osallistuvat yhdistyksen toiminnan päätöksentekoon, suunnitteluun, toteutuksen ja seurantaan sekä tilinpäätöksen laadintaan. Kirjoittajat KLT, BA Maria Lempinen ja KLT, MBA, HT-tilintarkastaja Jukka Hämäläinen toimivat auktorisoidun tilitoimiston Nettomaster Oy:n osakkaina. Molemmat tekevät päivittäin asiakastyötä järjestöjen taloushallinnon, koulutuksen ja tilintarkastuksen parissa. Maria Lempinen on toiminut järjestöissä talouden ja johtamisen tehtävissä yli 20 vuoden ajan muun muassa talouspäällikkönä ja talousjohtajana. Jukka Hämäläisellä on järjestöpuolen kokemusta yli 25 vuoden ajalta ja hän on pidetty kouluttaja taloushallinnon ammattilaisten parissa.
78,95 €
Kirjailija Hämäläinen, Jukka ...
ISBNP9789522464729
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Erään tapon tarina

"Ihan mitä vaan, että se piina ja pelko olisi saatu loppumaan" Tositarina todellisista rikoksista, isän kaltoin kohtelemasta äidistä ja pojasta, jonka lapsuus on väkivallan värittämä. Pikkukaupungista, jossa kaikki tietävät, mutta kukaan ei puutu tilanteeseen. Ennen kuin on liian myöhäistä.
29,95 €
Kirjailija Vuori, Katariina
ISBNP9789520117245
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018
Näytetään tuotteet 1 - 10 Edellinen sivu 1 - 100 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta