Your request is being processed.
Sulje
Sulje

Arvot ja ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

Arvot ja ympäristö- ja yhteiskuntavastuu

 

Suomalainen Kirjakauppa haluaa tarjota asiakkailleen elämyksiä, hyötyä ja sisältöä elämän kaikkiin vaiheisiin. Suomalaisen Kirjakaupan arvot ovat vastuullisuus, laatu, rohkeus ja läheisyys.

Ympäristövastuu

Suomalainen Kirjakauppa sitoutuu toiminnassaan ja päätöksenteossaan ympäristövastuuseen. Toteutamme ympäristövastuutamme Otava-konsernin arvojen mukaisesti.

Sen lisäksi, että Otava-konserni noudattaa kaikkia toimintaansa koskevia ympäristösäädöksiä, sitoutuu se ympäristötoimintansa jatkuvaan seuraamiseen ja kehittämiseen. Otava-konserni työskentelee ympäristöhaittojen pienentämiseksi ja viestii ympäristötyöstään avoimesti. Suomalainen Kirjakauppa toteuttaa tätä ympäristöpolitiikkaa omaa toimintaansa koskevan ympäristöohjelman mukaisesti. Jokainen työntekijä huomioi ympäristöasiat omassa työssään.

Keskeistä ympäristövastuussamme on:
- Ympäristöasioiden hyvä hoitaminen omissa toimipisteissämme ja arkipäivän työssänorps_varainhankinta_kulta_320
- Paperin kulutus ja hankinta
- Tuotteisiin liittyvä energiatehokkuus

 

Suomalainen Kirjakauppa tukee Suomen luonnonsuojeluliittoa

Suomalainen Kirjakauppa haluaa osallistua talkoisiin muovijätteen vähentämiseksi. Suomalainen Kirjakauppa muutti muovikassit maksullisiksi vuoden 2014 lopussa ja ryhtyi samalla tukemaan Suomen luonnonsuojeluliittoa. Tuki koostuu vuosittaisesta kannatusyritysmaksusta, sekä myyntituotosta kertyneestä lahjoituksesta. Helmikuussa 2015 Suomalainen Kirjakauppa teki lahjoituksen, joka ohjattiin erittäin uhanalaisen saimaannorpan suojeluun.

 

 

Yhteiskuntavastuu – yhteistyö Pelastakaa Lapset ry:n kanssa

Suomalainen Kirjakauppa on Pelastakaa Lapset ry:n pitkäaikainen pääyhteistyökumppani. Yhteistyö Pelastakaa Lapset ry:n kanssa perustuu vahvasti
Suomalaisen Kirjakaupan arvoihin, joista yksi on vastuullisuus.

Vuonna 2015 Suomalainen Kirjakauppa tukee Pelastakaa Lapset ry:n Eväitä elämälle -ohjelmaa sekä toteuttaa yhdessä Otavan ja Pelastakaa Lapset ry:n kanssa Eläköön lapsi! -kampanjan.

Eväitä elämälle -ohjelma auttaa suomalaisia vähävaraisia perheitä nuorten oppikirjahankinnoissa mahdollistaen näin näiden nuorten opiskelun yläkoulun jälkeen. Eläköön Lapsi! -kampanjan avulla tuetaan Pelastakaa Lapset ry:n lastensuojelutyötä. Tuki kohdistetaan lasten ja lapsiperheiden monenlaisiin avuntarpeisiin.

Tälläkin hetkellä sadat lapset odottavat Suomessa oman tukiperheen löytymistä. Pelastakaa Lapset ry:n tukiperhetoiminta auttaa lapsia ja lapsiperheitä selviytymään arjesta silloin, kun perheen omat voimavarat ovat vähissä.

Lue lisää Pelastakaa Lapset ry:stä.

pela_engl_logo

 


 

 

Otava-konsernin vastuu

Suomalainen Kirjakauppa kuuluu Otava-konserniin. Otavan sivuille on koottu tietoa konsernin vastuullisuudesta niin ympäristön, yhteiskunnan kuin taloudenkin näkökulmista. Lue lisää.

    

Maksutavat
Sivukartta
-->