Your request is being processed.
Your request is being processed.

Alma Talent Pro juridiikka

Kansityyppi

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 44 Edellinen sivu 1 - 5 Seuraava sivu

Lapsioikeuden perusteet

Teos on systemaattinen yleisesitys lasten oikeuksista perheessä ja viranomaistoiminnassa. Kirja antaa selkeän yleiskuvan lapsioikeuden keskeisistä osa-alueista. Tarkastelun kohteena on lapsen oikeudellinen asema huollettavana, varhaiskasvatuksessa, koululaisena, potilaana, lastensuojelun asiakkaana, kuluttajana, vahingonaiheuttajana, vahingonkärsijänä, rikoksen uhrina ja osallisena tuomioistuinprosessissa. Teoksessa selvitetään lapsioikeuden keskeisten periaatteiden kuten lapsen edun sisältöä ja tarkastellaan näiden periaatteiden soveltamista käytännön tilanteisiin. Kirjassa käydään läpi teemaan liittyvää oikeuskäytäntöä ja laillisuusvalvojien ratkaisukäytäntöä.
95,00 €
Kirjailija Hakalehto, Suvianna
ISBNP9789521430046
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Joukkorahoitus

Joukkorahoitus on ensimmäinen kattava kotimainen teos, jossa käsitellään joukkorahoitusta osana rahoitusmarkkinoiden kokonaisuutta. Pankkikeskeisyydestä ollaan vähittäin siirtymässä yhä monipuolisempiin ja teknisesti kehittyneempiin rahoitusmarkkinoihin, missä uusilla täydentävillä ja osin vaihtoehtoisilla rahoituskanavilla on aiempaa korostuneempi rooli. Joukkorahoitus on osa digitalisoituvia rahoitusmarkkinoita ja ensimmäisiä uuden finanssiteknologian mahdollistamia laajalti käyttöön otettuja rahoituksen tarjoamis-, hankkimis- ja välitysmuotoja. Joukkorahoituksen perusajatuksena on kerätä suhteellisen pieniä rahasummia suurelta joukolta ihmisiä erilaisten projektien tai yritysten rahoitustarpeiden rahoittamiseen. Aki Kallio (OTM) on suomalaisen rahoitusmarkkinan ja erityisesti finanssiteknologian sekä vaihtoehtoisen rahoituksen asiantuntija. Hän on työskennellyt muun muassa valtiovarainministeriössä ja ollut vastuussa muun muassa kotimaisen joukkorahoituslain valmistelusta. Lasse Vuola (OTK, KTM, LL.M) on toiminut vuosia asianajajana Suomen suurimmissa asianajotoimistoissa vastaten mm. vaihtoehtoiseen rahoitukseen liittyvistä toimeksiannoista. Hän on yksi lainamuotoiseen joukkorahoitukseen erikoistuneen suomalaisen Fundu Oy:n omistajista.
87,00 €
Kirjailija Kallio, Aki ...
ISBNP9789521431845
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Yritysjärjestelyjen käsikirja
Kirjanpito, verotus ja yhtiöoikeus

Kirja etenee vaiheittain aina yhtiön perustamisesta yhtiön lopettamiseen. Käsiteltäviä asiakokonaisuuksia ovat mm. yrityksen perustaminen, yritysten sulautuminen ja jakautuminen, liiketoimintasiirto, osakevaihto, liiketoiminnan luovuttaminen, toimintamuodon muutokset ja yritystoiminnan lopettaminen. Kirjan monet käytännönläheiset esimerkit luovat kattavan kuvan siitä, mitä kaikkea yritysjärjestelyissä tulee huomioida. Uudistetussa painoksessa huomioidaan verolainsäädännön muutokset sekä muut ajankohtaiset asiat. Kirja soveltuu talous- ja verosuunnittelusta vastaaville, talous- ja hallintopäälliköille, tili- ja lakiasiaintoimistoille.
105,00 €
Kirjailija Honkamäki, Tuomas ...
ISBNP9789521423147
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Siirtohinnoittelu

Teoksessa kuvataan siirtohinnoittelun peruskysymyksiä sekä siirtohinnoittelijan tapaa lähestyä hinnoittelukysymyksiä. Siirtohinnoitteluperiaatteet linkitetään siirtohinnoittelukäytäntöihin lukuisten esimerkkien avulla. Mitä siirtohinnoittelua koskevaa verosääntelyä on? Mitä vaiheita yrityksen siirtohinnoitteluprojektissa on? Mitä ovat siirtohinnoittelumenetelmät ja miten niitä käytetään erilaisissa liiketoimissa? Miten yritysten eri toimintojen järjestäminen vaikuttaa siirtohinnoitteluun? Miten siirtohinnoittelun dokumentointi tulee järjestää? Miten kaksinkertainen verotus poistetaan siirtohinnoitteluoikaisutilanteessa? Siirtohinnoittelu on käytännönläheinen ja ajantasainen käsikirja kaikille siirtohinnoittelukysymysten parissa työskenteleville. Kirjassa käydään läpi siirtohinnoittelun perusteet ja kaikki osa-alueet ottaen huomioon kertynyt oikeuskäytäntö sekä veroviranomaisten ohjeistus ja verotarkastuskäytännöt. Koko siirtohinnoittelun problematiikkaan käytännöllisesti veronäkökulmasta pureutuva teos palvelee konserniyritysten talousjohtoa, veroasiantuntijoita sekä perusteoksena opiskelijoita.
110,00 €
Kirjailija Karjalainen, Jukka ...
ISBNP9789521423345
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Tilinpäättäjän käsikirja

Tilinpäättäjän käsikirja on monipuolinen ja selkä katsaus tilinpäätös- ja toimintakertomusprosessiin. Kirja on kirjoitettu käytännön tarpeista lähtöisin ja siinä käydään läpi tilinpäätöstilanteessa esiin tulevat relevantit kysymykset vaihe vaiheelta yleisistä periaatteista yksityiskohtiin ja käytännön sovellustilanteisiin. Neljäs, uudistettu painos sisältää tuoreimmat vero- ja lainsäädännön muutokset sekä KILAn ratkaisut. Kirjoittajat kuvaavat vuonna 2016 voimaan tulleen kirjanpitolakiuudistuksen käytännön vaikutuksia tilinpäätöksen laadinnalle. Seikkaperäisen tarkastelun kohteena on myös vuoden 2017 lainmuutos, jossa oikean ja riittävän kuvan vaatimus säädettiin toteuttavaksi yksinomaan tilinpäätöksessä, toimintakertomusinformaatiosta riippumattomana kokonaisuutena.
105,00 €
Kirjailija Leppiniemi, Jarmo ...
ISBNP9789521433962
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Kiinteistölainsäädäntö 2018

Kiinteistölainsäädäntö 2018 sisältää kiinteistönvälityksen, vuokravälityksen, vuokraustoiminnan ja isännöinnin keskeisen lainsäädännön. Teoksessa on mukana LKV- ja LVV-kokeessa tarvittava lainsäädäntö. Säädösten ja oikeustapausten lisäksi teoksessa on laaja asiahakemisto. Teoksessa asiantuntijatoimittajana toimii OTK, VTM, VT Keijo Kaivanto.
119,00 €
ISBNP9789521433788
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Hallinto-oikeus

Hallinto-oikeus antaa lukijalleen systemaattisen kuvan hallintooikeuden kentästä sekä tarjoaa päivitetyn kotimaisen ja eurooppalaisen oikeuskäytännön hallinto-oikeuden alalla. Teoksesta saat jäsennellyn tiedon oikeusturvan perusteista hallinnossa, hallintomenettelystä, viranomaisten toiminnan rajoista ja virkamiesten vastuusta sekä kunnallisesta demokratiasta ja itsehallinnosta. Teoksessa käsitellään myös EU:n vaikutus suomalaiseen hallintooikeuteen sekä perusoikeuksien toteutuminen julkisuusperiaatteen, hyvän hallinnon ja oikeusturvan kautta.
227,00 €
Kirjailija Mäenpää, Olli
ISBNP9789521432033
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Pörssiyhtiön tilinpäätös

Teoksen tavoitteena on kuvata tiiviisti ja ymmärrettävästi niitä periaatteita, joille kaikkien eurooppalaisten pörssiyhtiöiden konsernitilinpäätökset perustuvat. Näkökulma on informaation käyttäjän - sijoittajan. Kirja sisältää tilinpäätöstiedoista esimerkkejä, jotka avaavat vaatimusten soveltamista käytännössä. Yhtiöt rakentavat kukin oman taloudellisen raportointinsa lähtien omasta liiketoiminnastaan ja omista sijoittajaviestinnällisistä lähtökohdistaan, mutta raportoinnin taustalla ovat samat vaatimukset kaikille. Kirjan ovat kirjoittaneet konkarit, joiden ura IFRS-standardien soveltamisen parissa on yhtä pitkä kuin standardien historia Euroopan Unionissa. Kirjoittajat auttavat työkseen tilinpäätösten laatijoita ymmärtämään standardien vaatimuksia - ja tämä kokemus on tiivistetty kirjan sivuille.
89,00 €
Kirjailija Haaramo, Virpi ...
ISBNP9789521431104
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Rikosprosessioikeus

Teoksessa käsitellään perusteellisesti asianosaisten asemaa ja tehtäviä sekä tuomioistuinten toimintaa rikosasioissa. Tuomioistuinten lisäksi teoksessa tarkastellaan syyttäjälaitosta, esitutkintaa ja pakkokeinoja, rangaistusmääräys- ja rikesakkomenettelyä, asianosaisten oikeusapua, syyttäjän ja asianomistajan syyteoikeutta ja yksityisoikeudellisten vaatimusten esittämistä syyteasian yhteydessä. Huomiota on kiinnitetty myös rikosasioissa lisääntyvään kansainväliseen yhteistyöhön. Tuomioistuinmenettelyn osalta käsitellään rikosasian vireillepanoa ja valmistelua, pääkäsittelyä, asianosaisten poissaoloa, todistelua, oikeudenkäyntikulujen korvaamista, oikeudenkäyntiaineiston tallentamista, tuomiota ja muutoksenhakua.
120,00 €
Kirjailija Jokela, Antti
ISBNP9789521433573
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Verolait 1/2018

Veroja ja verotusmenettelyä koskeva lainsäädäntö ajantasaisena. Lisäksi mm. kirjanpitoa, verojen kantoa sekä tullia koskevia säädöksiä. Vuodenvaihteessa ilmestyy runsaasti verotusta koskevia muutoksia, jotka ovat mukana teoksessa. Lisäksi mm. ennakonkantoa ja eräitä muita verotusmenettelyjä uudistettu. Teos on välttämätön työväline jokaiselle verotuksen kanssa tekemisissä olevalle.
125,00 €
ISBNP9789521433771
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 44 Edellinen sivu 1 - 5 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta