Your request is being processed.
Your request is being processed.

Apv

Kansityyppi

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 10

Moderni rahoitus

Rahoitusmarkkinoiden toiminnan keskeisten periaatteiden ymmärtäminen on erityisen tärkeää yrityksen rahoituksen analysoinnissa ja suunnittelussa, joihin kirja tarjoaa työkaluja. Asioita käsitellään havainnollisesti ja selkeästi. Moderni rahoitusteoria linkittyy käytännön yritysmaailmaan monipuolisten esimerkkien, harjoitusten ja tutkimustulosten avulla. Ne helpottavat keskeisten asioiden omaksumista ja havainnollistavat rahoituksen keskeisiä kysymyksiä. Teoksen 10., uudistettu painos on perusteos niin rahoituksen perusteiden opiskeluun kuin käsikirjaksi ammattilaiselle.
55,00 €
ISBNP9789521434327
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Sijoituspalvelut ja asiakas

Kirja käsittelee piensijoittajan kannalta keskeisiä sijoituspalveluita eli toimeksiantojen välittämistä ja toteuttamista sekä sijoitusneuvontaa ja omaisuudenhoitoa. Pääpaino on menettelytavoissa suhteessa asiakkaaseen, ja kirja kertoo selkeästi, miten asiakasrajapinnassa tulee toimia. Teoksessa on kuvattu säännökset, jotka pankkien ja sijoituspalveluyritysten toimihenkilöiden tulee tuntea. Siinä on huomioitu uusimmat lainsäädännön muutokset, kuten MiFID II -direktiivi, joka tuli Suomessa voimaan sijoituspalvelulain muutoksella, sekä laki vakuutusten tarjoamisesta. Kirja auttaa ymmärtämään myös vaikeasti hallittavan kokonaisuuden muodostavaa alemmantasoista sääntelyä, esimerkiksi ESMA:n ja Finanssivalvonnan ohjeita. Oikeus- ja lautakuntakäytäntö havainnollistavat käytännön ongelmakohtia. Kirja soveltuu käytettäväksi soveltuu käytettäväksi korkeakouluissa kauppatieteiden ja oikeustieteiden opinnoissa.
107,00 €
Kirjailija Turtiainen, Matti
ISBNP9789521435393
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Opi osakkeet

56,95 €
ISBNP6418616227256
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Opi optiot

56,95 €
ISBNP6418616227263
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Globaali kansantalous

Globaali kansantalous on kansantalouden perusteos, jossa on globaali näkökulma kansantalouteen. Kirjassa kuvataan yritysten ja talouksien kansainvälistymistä. Kansantalouden perusteorioita, käsitteitä ja ilmiöitä käsitellään käytännönläheisesti ja modernilla otteella. Käsiteltäviä asioita havainnollistetaan ja syvennetään esimerkkien ja lisätekstien avulla. Lukujen lopussa on tehtäviä. Kirja sisältää sanaston kansantalouden tärkeimmistä käsitteistä. Kirja soveltuu oppimateriaaliksi amk-opintoihin ja aikuisopiskeluun.
48,60 €
(53,95 €)
Kirjailija Lindholm, Timo ...
ISBNP9789513768003
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Kauppa- ja varallisuusoikeuden pääpiirteet

Suosittu perusteos keskeisistä liike-elämää sääntelevistä oikeusnormeista. Kirjassa käsitellään liike-elämän sopimuksia, velkasuhteita, vakuuksia, vahingonkorvausta, eri yritysmuotoja, arvopaperilainsäädäntöä, liikekilpailun sääntelyä ja kuluttajansuojaa. Tässä 15., uudistetussa painoksessa on otettu huomioon muutokset muun muassa arvopaperinmarkkinalaissa ja kuluttajansuojasäännöksissä. Teos soveltuu kaupallisissa tehtävissä toimiville henkilöille liikejuridisen perustiedon lähteeksi sekä juristeille käsikirjaksi.
79,00 €
Kirjailija Hoppu, Esko ...
ISBNP9789521425165
Tuotemuotosidottu
Vuosi2016

Mitä tilinpäätös kertoo?

Päivitetty kirja tekee tutuksi termistön, jota käytetään yrityksissä ja julkisessa sanassa. Se opastaa lukemaan tuloslaskelmaa, tasetta ja toimintakertomusta ja löytämään niistä olennaisen. Kirjan avulla ei-ammattilainenkin kykenee saamaan käsityksen yrityksen taloudellisesta tilanteesta ja tekemään johtopäätöksiä sen toimintaedellytyksistä. Teoksessa paneudutaan myös kassavirtaan, talouden tunnuslukujen tulkintaan sekä toimialanvertailujen ja markkina-analyysien tekoon.
78,95 €
Kirjailija Salmi, Ilari
ISBNP9789513762391
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Pääomaturvattu sijoittaminen

Pääomaturvatun sijoittamisen suosion myötä markkinoille on tullut runsaasti uusia räätälöityjä sijoitustuotteita. Mitä ne ovat? Kuinka näillä markkinoilla kannattaa toimia ja mitä on syytä ottaa huomioon? Kenen salkulle pääomaturvattu sijoittaminen sopii? Sijoitusammattilaisille kirjoitettu mutta erinomaisesti myös piensijoittajille soveltuva teos keskittyy strukturoituihin tuotteisiin. Se tarkastelee markkinoiden kehitystä, esittelee uudenlaisen sijoitustyylin sekä antaa tuotteiden analysointiin tarvittavat tiedot. Uudistetussa painoksessa erityishuomion saavat nykyisin suositut, osittain tai ehdollisesti pääomaturvatut tuotteet. Uutta ovat myös luvut verotuksesta ja regulaation vaikutuksista. Kirja on ensimmäinen Suomessa aiheesta julkaistu teos.
73,95 €
Kirjailija Järvinen, Sami ...
ISBNP9789521421686
Tuotemuotosidottu
Vuosi2014

Ammattimainen sijoittaminen

Yhä useammalla suomalaisella on varaa sijoittaa. Kun perinteiset pankkitalletukset tuottavat entistä huonommin, myös halukkuus etsiä uusia sijoituskohteita on lisääntynyt. Sijoitus ja omaisuudenhoito ovatkin rahoitusalan parhaita kasvualueita, jotka tarvitsevat kipeästi ammattitaitoisia sijoitusneuvojia. Ammattimainen sijoittaminen kuvaa koko sijoitusprosessia vaihe vaiheelta jäljitellen ammattimaisen sijoittajan päätöksentekoa. Sijoitusympäristö elää ja kehittyy jatkuvasti, ja kirjan viidennen painoksen sisältöä on kauttaaltaan päivitetty ja täydennetty. Havainnolliset esimerkit kertovat, mitä kriittisiä tekijöitä sijoittajan tulee ottaa huomioon ennen päätöksentekoa. Käytännönläheisenä perusteoksena kirja soveltuu erinomaisesti sekä itsenäisesti sijoittaville että sijoitusneuvojille, jotka haluavat kehittää ammattitaitoaan.
59,95 €
Kirjailija Kallunki, Juha-Pekka ...
ISBNP9789521417634
Tuotemuotonidottu
Vuosi2012

Miten sijoitan rahastoihin

Rahastosijoittamisen suosio lisääntyy Suomessa edelleen. Syksyllä 2010 rahastovarallisuus oli 60 miljardia euroa. Erilaisissa rahastoissa riittää valikoimaa liki riskittömistä korkorahastoista eksoottisiin kehittyvien maiden rahastoihin. Jotta löytää oikean ja itselleen sopivan sijoitusratkaisun, on hyvä tietää rahastosijoittamisen perusteet. Tämä teos kertoo niin aloittelijalle kuin suursijoittajallekin, mitä sijoitusrahastot ovat ja miten ne toimivat sekä kuinka rahastojen avulla voi vaurastua. Kirja vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: - Millainen rahasto minulle sopisi? - Kannattaako aktiivisesta salkunhoidosta maksaa palkkiota? - mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota rahastoa valitessaan? - Miksi kehittyviin maihin sijoittavat rahastot ovat nousseet niin suosituiksi? - Mitä hyötyä erilaisista tunnusluvuista on rahastoa valittaessa? Kirjassa esitellään myös mm. erilaisten tunnuslukujen laskemista ja tulkintaa sekä Internetin hyödyntämismahdollisuuksia rahastosijoittamisessa. Oman lukunsa saavat myös indeksilainat, indeksiosuudet, hedgerahastot ja kehittyviin maihin sijoittaminen.
50,90 €
Kirjailija Puttonen, Vesa ...
ISBNP9789510378076
Tuotemuotosidottu
Vuosi2011
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 10

Maksutavat
Sivukartta