Your request is being processed.
Your request is being processed.

HR ja työsuhde kirjoja

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 33 Edellinen sivu 1 - 4 Seuraava sivu

Yhteistoimintalaki käytännössä

Lakia yhteistoiminnasta yrityksissä sovelletaan, kun yrityksen palveluksessa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Teos avaa lain kiemurat ja selvittää vaatimukset, joita laki työnantajille asettaa. Velvoitteet ovat eri tilanteissa erilaisia. Lisäksi laissa on erilaisia suunnitteluvelvoitteita. Lain soveltaminen käydään teoksessa läpi säännös säännökseltä. Asiaa selvennetään esimerkein ja toimintaohjeilla.
107,00 €
Kirjailija Hietala, Harri ...
ISBNP9789521432668
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Työilmapiiri kuntoon

Onko johto syypää huonoon työilmapiiriin? Onko henkilöstö puhdas pulmunen? Vai onko työilmapiiri kuin säätila? Työilmapiiristä puhutaan paljon ja usein, mutta harvoin sitä edes yritetään johtaa. Kuitenkin huono henki tulee kalliiksi, kun taas hyvä tuo menestystä. Monet yritysjohtajat ovat tämän jo ymmärtäneet ja työilmapiiri on nousemassa keskeiselle paikalle, kun halutaan saada yritystoiminta kasvamaan kunnolla. Kirja kertoo, miten työilmapiiriin voi ja kannattaa vaikuttaa. Kirjoittajalla laaja ja syvällinen käytännön kokemus työilmapiirikysymyksistä, ja ratkaisumallit on käytännössä testattu ja hyviksi havaittu. Kaikkia työyhteisön jäseniä tarvitaan hyvän työilmapiirin luomiseen ja säilyttämiseen.
54,95 €
Kirjailija Aro, Antti
ISBNP9789521433252
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Palkkahallinnon säädökset 2018

Palkkahallinnon säädökset 2018 on palkka- ja henkilöstöhallinnon ammattilaisille suunnattu säädöskäsikirja. Teos jakautuu ennakkoperinnän, verotuksen ja työoikeuden ajankohtaisia ilmiöitä käsittelevään johdantoon ja laajaan säädösosioon. KTM, palkkahallinnon asiantuntija, kouluttaja Antti Kondelinillä on pitkä kokemus työmarkkinasektorin asiantuntijana Elinkeinoelämän Keskusliitossa. HTM Mirjami Laitinen on työskennellyt Verohallinnossa eri tehtävissä vuodesta 1976 lähtien, mm. pääjohtajana. HM Tomi Peltomäki toimii Verohallinnossa oikaisulautakunnan puheenjohtajana.
102,00 €
Kirjailija Kondelin, Antti ...
ISBNP9789521433931
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Työpaikan ja luottamusmiehen lakikirja 2018

Kirjassa ovat kaikki työpaikalla esillä pidettävät lait. Lisäksi kirjasta löytyvät kaikki ne lait, joita luottamusmiehet ja henkilöstöhallinto tarvitsevat työssään. Sisällysluettelo on ryhmitelty aihealueittain. Väliotsakkeiden avulla lait löytyvät helposti. Kirjassa on lakien yhteydessä oikeustapauksia. Lopussa on laaja asiasanahakemisto.
73,95 €
ISBNP9789525735468
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Työsuojelupäällikön ja työsuojeluvaltuutetun lakikirja 2018

Työsuojelupäälliköt ja työsuojeluvaltuutetut: Kirjassa ovat kaikki työsuojelutyössä tarvittavat lait ja säädökset, joita työsuojeluhenkilöt tarvitsevat yrityksen työsuojelutyössä.
78,95 €
ISBNP9789525735475
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Työsopimuslaki käytännönläheisesti

Työsopimuslaki on työelämän peruslaki, jonka sisältö on jokaisen työnantajan edustajan hyvä tuntea. Vaikka laki on pääosin pakottavaa oikeutta, voidaan työsopimuksella sopia toisin tietyistä laissa nimenomaisesti mainituista asioista. Kirjassa käsitellään kattavasti ja esimerkein havainnollistettuna kaikki lain kokonaisuudet. Lukija saa tiedot työnantajan ja työntekijän yleisistä velvollisuuksista työsopimuksen tekemisestä ja muuttamisesta työsuhteen vähimmäisehtojen määräytymisestä työntekijän oikeudesta perhevapaisiin ja sairausajan palkkaan työntekijän lomauttamisesta työsopimuksen päättämisestä. Työsopimuslakia on 1.1.2017 muutettu monilta osin. Mm. koeaikaa on pidennetty, takaisinottovelvollisuusaikaa lyhennetty ja määräaikaisten työsopimusten tekemistä helpotettu. Nämä muutokset on kerrottu kirjassa käytännönläheisesti. Kirjan ovat kirjoittaneet asianajaja Outi Tähtinen ja lakimies Kirsi Parnila. Outi on erikoistunut työoikeudellisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin riitatilanteisiin. Hän on kokenut ja käytännönläheinen juristi, joka on työskennellyt työoikeuden parissa myös neuvontalakimiehenä ja lainsäädännön valmistelussa. Kirsi toimii Helsingin seudun kauppakamarin työoikeudellisesta neuvonnasta vastaavana lakimiehenä, ja hänellä on yli 15 vuoden kokemus työsuhdeasioiden hoitamisesta.
68,95 €
Kirjailija Parnila, Kirsi ...
ISBNP9789522464644
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Työsuhteen asiakirjat

Teoksessa selvitetään, millaisia asiakirjoja, ohjelmia ja suunnitelmia työnantajan on laadittava eri työlakien perusteella ja milloin. Kirjassa kuvataan asiakirjojen sisältövaatimuksia sekä niiden päivitys- ja muuttamismenettelyä. Teoksessa selvitetään myös asiakirjojen säilyttämis- ja nähtävänä pitovelvoitteita.
110,00 €
ISBNP9789521432323
Tuotemuotosidottu
Vuosi2017

Työsopimus ja johtajasopimus

Teoksessa käsitellään työsopimuksen tekeminen ja siihen liittyvät perus- ja erityislausekkeet. Lisäksi kirjassa käsitellään useita malleja erilaisiin tilanteisiin, kuten määräaikaisten ja osa-aikaisten työsopimuksien solmimiseen. Käsiteltävänä ovat myös työntekijöiden, toimihenkilöiden, ylempien toimihenkilöiden sekä ylimmän johdon sopimukset sekä toimitusjohtajasopimus. Näistä kaikista kerrotaan perusteet, ja jokaisesta sopimustyypistä on sopimusmalleja. Johtaja, varatuomari Harri Hietala, Palta ry. Lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus työsuhdeasioista eri näkökulmista eli lainvalmistelun, neuvonnan, asianajon, kouluttajan ja työehtosopimusneuvottelijan näkökulmasta. Toimitusjohtaja, opetusneuvos, varatuomari Keijo Kaivanto, Kiinteistöalan Koulutuskeskus. Yli kolmenkymmenen vuoden kokemus työsuhdeasioista neuvonnan, asianajon, kouluttajan, yrittäjän ja työehtosopimusneuvottelijan näkökulmasta
106,00 €
Kirjailija Hietala, Harri ...
ISBNP9789521432637
Tuotemuotosidottu
Vuosi2017

Henkilötietojen käsittely
EU-tietosuoja-asetuksen vaatimukset

Käytännönläheinen opas henkilötietojen käsittelystä ja EU-tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomista muutoksista. Kirjan ovat kirjoittaneet Eversheds Asianajotoimisto Oy:n asianajajat Markku Varhela, Minna Hokkanen, Elli Laine, Kati Rantala ja Mari Rusi. Tässä teoksessa kuvataan käytännönläheisesti uuden EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat keskeisimmät velvoitteet yrityksille sekä miten niihin voidaan ennakolta valmistautua. Kirja on tarkoitettu erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille. Tietosuoja-asetus tuo uusia henkilötietojen käsittelyyn liittyviä velvoitteita yrityksille. Lisäksi asetuksessa säädetään rekisteröityjen henkilöiden, kuten asiakkaiden ja työntekijöiden uusista oikeuksista. Tietosuoja-asetus vaikuttaa kaikkien yritysten toimintaan. Yritysten tulee ryhtyä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että henkilötietojen käsittely on tietosuoja-asetuksen mukaista toukokuusta 2018 alkaen. Tietosuoja-asetuksen vastaisesta henkilötietojen käsittelystä on säädetty huomattavia taloudellisia seuraamuksia, jotka määräytyvät yrityksen liikevaihdon perusteella. Tiedätkö, miten tietosuoja-asetus vaikuttaa yrityksesi toimintaan ja miten asetuksen voimaantuloon voi valmistautua? Valmistaudu päivittämään organisaatiosi henkilötietojen käsittely tasolle, joka vastaa tietosuoja-asetuksen mukaisia vaatimuksia. Kirjassa käsitellään muun muassa seuraavia asioita: Mitä tarkoitetaan henkilötiedoilla ja niiden käsittelyllä? Mitä tietoja saa käsitellä? Mitä tietosuojadokumentaatiota yrityksellä tulee olla? Mitä oikeuksia rekisteröidyillä henkilöillä on? Mitä velvollisuuksia yrityksillä on? Mitä sopimuksia henkilötietojen käsittelystä tarvitaan? Voiko henkilötietoja siirtää EU:n ulkopuolelle? Tarvitseeko yrityksen nimetä tietosuojavastaava?
68,95 €
Kirjailija Hanninen, Minna ...
ISBNP9789522464835
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2018

Lain mukaan jokaisella työpaikalla on pidettävä työntekijöiden nähtävänä heidän oikeuksiensa ja turvallisuutensa takaamiseksi annetut säännökset. Tähän teokseen on koottu kaikki vuonna 2018 työpaikoilla nähtävänä oltava lainsäädäntö. Kierreselkäinen teos on kätevä ripustaa nähtäväksi vaikkapa työpaikan ilmoitustaululle. Teos on ajantasainen ja sisältää kaikki viimeisimmätkin lainsäädännön muutokset.
52,95 €
ISBNP9789521432859
Tuotemuotokierreselkäinen
Vuosi2017
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 33 Edellinen sivu 1 - 4 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta