Your request is being processed.
Your request is being processed.

Lukiokirjat

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 Edellinen sivu 1 - 100 Seuraava sivu

Mol 5
KE5 Reaktioner och jämvikt

36,50 €
(40,55 €)
Kirjailija Turpeenoja, Leena
ISBNP9789511325536
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Geos 2
Den blå planeten

Geos 2 Den blå planeten tar upp naturvetenskapliga fenomen i atmosfären, hydrosfären, litosfären och i biosfären. I boken beskrivs orsakerna till varför vissa naturfenomen uppstår, hur de fördelar sig regionalt och på vilket sätt de påverkar människornas liv. Många belysande illustrationer och konkreta exempel hjälper eleverna att förstå och gestalta de företeelser som beskrivs. I Geos 2 finns också temauppslag med fördjupande text och konkreta exempel. Geos 2 betonar också betydelsen av geomedia och boken innehåller exempel på olika arbetsuppgifter. Författarna vill att eleverna funderar på det som tas upp i boken och hur det påverkar deras eget liv. Geos 2 ger också möjlighet till reflektion och hur man påverkar och tar del av aktuella frågor.
35,95 €
(39,90 €)
Kirjailija Carlsson, Ralf
ISBNP9789515245267
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Fy6
Elektromagnetism

Fy6 Elektromagnetism (GLP2016) är den sjätte boken i den nya serien i Fys för gymnasiet.I boken Fy6 Elektromagnetism tas upp oilka fenomen i vardagen. Fördjupning av fysikaliska begrepp förklaras utgående från ett experimentellt förhållningssätt.Fy6 Elektromagnetism lägger en god grund för studierna i fysik och vill locka eleverna att fortsätta med fysiken. I boken finns förslag till elevarbeten samt exempel och uppgifter som strävar till att beakta de studerandes behov. Dessutom förbereder boken också för studentprovet i fysik.Boken ger läraren möjlighet att planera undervisningen enligt olika pedagogiska grepp.Fy6 Elektromagnetism är indelad i fyra avsnitt: - Ljuset är en vågrörelse- Magnetfält - Elektromagnetisk induktion- VäxelströmFy6 Elektromagnetism ges också ut som digital lärobok, Elevlicens 6 mån och Elevlicens 48 mån.
41,40 €
(46,00 €)
Kirjailija Waxlax, Jonas
ISBNP9789515246752
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Nos vemos! Curso 2

32,85 €
(36,50 €)
Kirjailija Kokkonen-Lozano, Kirsi-Marja ...
ISBNP9789511320296
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Ma6 Kort
Ekonomisk matematik

Den sjätte kursen i kort matematik, Ma6 Kort Ekonomisk matematik, ger eleven bra verktyg att utveckla sina matematiska färdigheter för att kunna planera och sköta sin egen ekonomi.Kursen ger eleven kunskap i att fördjupa sina färdigheter i procenträkningar och kunna tillämpa statistiska metoder för behandling av statistiskt material.Eleven lär sig också förstå de begrepp som används i affärslivet och det ges möjlighet att stärka sina matematiska förutsättningar för att kunna bedriva studier i entreprenörsskap och ekonomi.Alla kapitel börjar med en undersökande uppgift där den studerande leds in på det ämne som ska studeras och också själv finner ny kunskap. Exempeluppgifter ger information om hur du ska tillämpa den nya kunskapen. Boken innehåller både exempel och uppgifter där räknare behövs och sådana som ska räknas utan räknare.Uppgifterna är indelade i två serier.Serie I innehåller basuppgifter som följer exemplen.Serie II innehåller basuppgifter och mer krävande uppgifter.I boken finns också en repetitionsdel.Boken innehåller följande kapitel:1. Inledning (hemmets inkomster och utgifter, offentlig ekonomi)2. Pengar och dess värde3. Din personliga ekonomi4. Placering och finansering5. Företagsekonomi6. Tilläggsmaterial 7. RepetitionBoken finns också som digital bok, Elevlicens, 6 mån och 48 mån. I det digitala materialet finns också modellsvar, reflektionsfrågor och förklarande videor till utvalda uppgifter.
27,45 €
(30,45 €)
Kirjailija Salenius, Jan-Anders
ISBNP9789515243904
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Ma10 Lång
Sannolikhet och statistik

I den tionde kursen i Ma Lång studerar du sannolikhet och bekantar dig med olika statistiska fördelningar. Kursens mål är att du ska lära dig bestämma sannolikheterna för olika händelser i ett slumpfenomen och bestämma olika karaktäristikor i ett statistiskt material.Varje kapitel inleds med något att undersöka eller fundera på. Den nya teoretiska kunskapen presenteras i form av definitioner och satser som motiveras och samlas till en klar helhet. Exemplen visar sedan hur den teoretiska kunskapen kan användas i olika tillämpningar. Boken innehåller både exempel och uppgifter där räknare behövs och sådana som ska räknas utan räknare. Uppgifterna är indelade i två serier. Serie I innehåller basuppgifter som följer exemplen. Serie II innehåller basuppgifter och mer krävande uppgifter. I boken finns också en repetitionsdel. Boken innehåller följande kapitel:1. Sannolikhet2. Kombinatorik3. Räkneregler för sannolikheter4. Statistik5. Sannolikhetsfördelningar Repetition Boken finns också som digital bok, Elevlicens 6 mån och 48 mån. I det digitala materialet finns också modellsvar, reflektionsfrågor och förklarande videor till utvalda uppgifter.
26,20 €
(29,10 €)
Kirjailija Österberg, Leif
ISBNP9789515244819
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Juuri 13
MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi

25,00 €
(27,75 €)
Kirjailija Hähkiöniemi, Markus ...
ISBNP9789511295419
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Kaikkien aikojen historia 6 (OSP16)
Maailman kulttuurit kohtaavat

Kaikkien aikojen historia 6 Maailman kulttuurit kohtaavat on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen historian kuudennen kurssin oppikirja. Kirja kuvaa, miten kulttuurit ovat kohdanneet ennen ja nyt. Globalisoituneessa maailmassa samanlaiset ilmiöt jäsentävät ihmisten elämää asuinpaikasta riippumatta. Silti oman identiteetin säilyttäminen on kaikille tärkeää. Oppikirja esittelee Euroopan ulkopuolisten kulttuurien maailmankuvaa ja elämäntapoja sekä kuvaa kulttuurien keskinäistä vuorovaikutusta. Kirja antaa konkreettisia vinkkejä kulttuurien kohtaamistilanteisiin ja tarjoaa välineitä eri kulttuurien ymmärtämiseen.
34,75 €
(38,60 €)
Kirjailija Aalto, Jari ...
ISBNP9789513771157
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Mol 4
KE4 Material och teknologi

36,50 €
(40,55 €)
Kirjailija Turpeenoja, Leena
ISBNP9789511325529
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Lukion filosofia kurssi 4 (OPS 2016)

Lukion filosofia kurssi 4 -kirja tarjoaa innostavassa ja tiiviissä muodossa keskeiset tiedon ja todellisuuden filosofian käsitteet ja ratkaisumallit. Kirjassa käsitellään muun muassa seuraavia kysymyksiä: Mitä on aika, tieto, tiede, todellisuus, maailmankaikkeus ja totuus? Miksi tieteellisiä huijauksia on tehty? Mitä on inhimillinen oleminen? Kirja perustuu lukion uusimpaan opetussuunnitelmaan (2016). Lukio-opintojen lisäksi kirja soveltuu kaikille tiedon ja todellisuuden ongelmista kiinnostuneille.
30,40 €
(33,75 €)
Kirjailija Ahokas, Ari ym. ...
ISBNP9789525469387
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018
Näytetään tuotteet 1 - 10 Edellinen sivu 1 - 100 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->