Your request is being processed.
Your request is being processed.

Lyhyt matematiikka, Kort matematik

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 45 Edellinen sivu 1 - 5 Seuraava sivu

Summa 4
matemaattinen analyysi

Summa on lukion lyhyen matematiikan oppikirjasarja. Sarjan neljäs osa tutustuttaa opiskelijan polynomifunktioiden tutkimiseen algebrallisesti, graafisesti ja numeerisesti. Kirjan keskeiset sisällöt ovat polynomifunktion derivaatta, funktion merkin ja kulun tutkiminen sekä suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen.
21,60 €
(24,00 €)
Kirjailija Etelämäki, Hilla ...
ISBNP9789513754280
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Sigma 9
Repetition

Sigma är ett svenskspråkigt läromedel för den korta lärokursen i matematik.Sigma stöder inlärningen och det matematiska tänkandet genom att inleda ett nytt kapitel med en uppgift med rubriken Fundera på. Tanken med de här uppgifterna är att de skall väck frågor och tankar kring det stoff som kommer att behandlas och på så sätt vara en inköpsport till kapitlet.Teorin i Sigma 9 är indelad i mindre undervisningshelheter och exemplen som används i teorin följs också upp i Uppgifter av motsvarande slag. Uppgifterna är av olika svårighetsgrad och gamla studentuppgifter återkommer. Uppgifter som löses med hjälp av Digitala resurser finns i flera av seriens böcker.Centrala begrepp är ett element som är ett fräscht tillskott i matematikböcker. I en begreppskarta ges en översikt över de mest centrala begreppen i kapitlet samtidigt som deras relation till varandra visualiseras. Boken finns endast i begränsad upplaga.
29,70 €
(33,00 €)
ISBNP9789515230669
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Sigma 4
Matematisk analys

Sigma är ett svenskspråkigt läromedel för den korta lärokursen i matematik (kurs 1-9) och sista komponenten utkom 2015.Sigma stöder inlärningen och det matematiska tänkandet genom att inleda ett nytt kapitel med en uppgift med rubriken Fundera på. Tanken med de här uppgifterna är att de skall väck frågor och tankar kring det stoff som kommer att behandlas och på så sätt vara en inköpsport till kapitlet.Bokens Teori är indelad i mindre undervisningshelheter och exemplen som används i teorin följs också upp i Uppgifter av motsvarande slag. Uppgifterna är av olika svårighetsgrad och gamla studentuppgifter återkommer. Uppgifter som löses med hjälp av Digitala resurser finns i flera av seriens böcker.Centrala begrepp är ett element som är ett fräscht tillskott i matematikböcker. I en begreppskarta ges en översikt över de mest centrala begreppen i kapitlet samtidigt som deras relation till varandra visualiseras.
23,35 €
(25,90 €)
Kirjailija Salenius, Jan-Anders
ISBNP9789515230614
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Sigma 5
Statistik och sannolikhet

Sigma är ett svenskspråkigt läromedel för den korta lärokursen i matematik.Sigma stöder inlärningen och det matematiska tänkandet genom att inleda ett nytt kapitel med en uppgift med rubriken Fundera på. Tanken med de här uppgifterna är att de skall väck frågor och tankar kring det stoff som kommer att behandlas och på så sätt vara en inköpsport till kapitlet.Teorin i Sigma 5 är indelad i mindre undervisningshelheter och exemplen som används i teorin följs också upp i Uppgifter av motsvarande slag. Uppgifterna är av olika svårighetsgrad och gamla studentuppgifter återkommer. Uppgifter som löses med hjälp av Digitala resurser finns i flera av seriens böcker.Centrala begrepp är ett element som är ett fräscht tillskott i matematikböcker. I en begreppskarta ges en översikt över de mest centrala begreppen i kapitlet samtidigt som deras relation till varandra visualiseras.Boken finns endast i begränsad upplaga.
24,30 €
(27,00 €)
Kirjailija Österberg, Leif
ISBNP9789515230621
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Sigma 6
Matematiska modeller II

Sigma är ett svenskspråkigt läromedel för den korta lärokursen i matematik.Sigma stöder inlärningen och det matematiska tänkandet genom att inleda ett nytt kapitel med en uppgift med rubriken Fundera på. Tanken med de här uppgifterna är att de skall väck frågor och tankar kring det stoff som kommer att behandlas och på så sätt vara en inköpsport till kapitlet.Teorin i Sigma 6 är indelad i mindre undervisningshelheter och exemplen som används i teorin följs också upp i Uppgifter av motsvarande slag. Uppgifterna är av olika svårighetsgrad och gamla studentuppgifter återkommer. Uppgifter som löses med hjälp av Digitala resurser finns i flera av seriens böcker.Centrala begrepp är ett element som är ett fräscht tillskott i matematikböcker. I en begreppskarta ges en översikt över de mest centrala begreppen i kapitlet samtidigt som deras relation till varandra visualiseras. Boken finns endast i begränsad upplaga.
24,30 €
(27,00 €)
Kirjailija Österberg, Leif
ISBNP9789515230638
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Sigma 7
Ekonomisk matematik

Sigma är ett svenskspråkigt läromedel för den korta lärokursen i matematik.Sigma stöder inlärningen och det matematiska tänkandet genom att inleda ett nytt kapitel med en uppgift med rubriken Fundera på. Tanken med de här uppgifterna är att de skall väck frågor och tankar kring det stoff som kommer att behandlas och på så sätt vara en inköpsport till kapitlet.Teori i Sigma 7 är indelad i mindre undervisningshelheter och exemplen som används i teorin följs också upp i Uppgifter av motsvarande slag. Uppgifterna är av olika svårighetsgrad och gamla studentuppgifter återkommer. Uppgifter som löses med hjälp av Digitala resurser finns i flera av seriens böcker.Centrala begrepp är ett element som är ett fräscht tillskott i matematikböcker. I en begreppskarta ges en översikt över de mest centrala begreppen i kapitlet samtidigt som deras relation till varandra visualiseras. Boken finns endast i begränsad upplaga.
25,65 €
(28,50 €)
Kirjailija Stenberg, Carola
ISBNP9789515230645
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Sigma 8
Matematiska modeller III

Sigma är ett svenskspråkigt läromedel för den korta lärokursen i matematik.Sigma stöder inlärningen och det matematiska tänkandet genom att inleda ett nytt kapitel med en uppgift med rubriken Fundera på. Tanken med de här uppgifterna är att de skall väck frågor och tankar kring det stoff som kommer att behandlas och på så sätt vara en inköpsport till kapitlet.Teorin i Sigma 8 är indelad i mindre undervisningshelheter och exemplen som används i teorin följs också upp i Uppgifter av motsvarande slag. Uppgifterna är av olika svårighetsgrad och gamla studentuppgifter återkommer. Uppgifter som löses med hjälp av Digitala resurser finns i flera av seriens böcker.Centrala begrepp är ett element som är ett fräscht tillskott i matematikböcker. I en begreppskarta ges en översikt över de mest centrala begreppen i kapitlet samtidigt som deras relation till varandra visualiseras.Boken finns endast i begränsad upplaga.
24,30 €
(27,00 €)
Kirjailija Salenius, Jan-Anders
ISBNP9789515230652
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

MAOL-taulukot
Matematiikka, fysiikka, kemia

MAOL-taulukot on opiskelun tueksi tarkoitettu matematiikan, fysiikan ja kemian hakuteos. Matematiikan osassa on matemaattisten merkintöjen ja symbolien luettelo, kaavakokoelmia matematiikan eri osa-alueilta ja numeerisia taulukoita. Fysiikan osassa on SI-järjestelmän perustietoja, aineiden fysikaalisten ominaisuuksien taulukoita, kaavakokoelma, tähtitiedettä ja yleistietoa luonnosta. Kemian osassa on alkuaineisiin liittyviä taulukoita, aineiden ominaisuustaulukoita ja keskeiset laskukaavat.
32,25 €
(35,80 €)
Kirjailija Seppänen, Raimo ...
ISBNP9789511262701
Tuotemuotonidottu
Vuosi2013

MAOLS tabeller
matematik, fysik, kemi

Maols tabeller är ett nödvändigt hjälpmedel och uppslagsverk för alla som studerar matematik, fysik och kemi. Nu har tabellerna uppdaterats och delvis omarbetats. Matematikavsnittet innehåller en förteckning över beteckningar och symboler, formelsamlingar ur matematikens olika delområden och numeriska tabeller. Fysikavsnittet innehåller SI-systemets grunder, tabeller över fysikaliska egenskaper hos olika ämnen, en formelsamling, astronomi och allmän kunskap om naturen. Kemiavsnittet innehåller tabeller över olika grundämnen, egenskapstabeller för olika ämnen och de viktigaste räkneformlerna. Tabellboken är godkänd av studentexamensnämnden och får användas i studentexamensprovet.
32,25 €
(35,80 €)
Kirjailija Mannila, Leena ...
ISBNP9789511277996
Tuotemuotonidottu
Vuosi2013

Summa 1
lausekkeet ja yhtälöt

Sarjan ensimmäisessä osassa palautetaan mieleen peruskoulusta tutut peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta. Kirjan keskeisiä sisältöjä ovat lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus,ensimmäisen ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen ja yhtälöiden soveltaminen ongelmanratkaisuun.
21,60 €
(24,00 €)
Kirjailija Etelämäki, Hilla ...
ISBNP9789513751494
Tuotemuotonidottu
Vuosi2012
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 45 Edellinen sivu 1 - 5 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->