Your request is being processed.
Your request is being processed.

Lyhyt matematiikka, Kort matematik

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 45 Edellinen sivu 1 - 5 Seuraava sivu

Summa 4
matemaattinen analyysi

Summa on lukion lyhyen matematiikan oppikirjasarja. Sarjan neljäs osa tutustuttaa opiskelijan polynomifunktioiden tutkimiseen algebrallisesti, graafisesti ja numeerisesti. Kirjan keskeiset sisällöt ovat polynomifunktion derivaatta, funktion merkin ja kulun tutkiminen sekä suurimman ja pienimmän arvon määrittäminen.
22,25 €
(24,70 €)
Kirjailija Etelämäki, Hilla ...
ISBNP9789513754280
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Sigma 9
Repetition

Sigma är ett svenskspråkigt läromedel för den korta lärokursen i matematik.Sigma stöder inlärningen och det matematiska tänkandet genom att inleda ett nytt kapitel med en uppgift med rubriken Fundera på. Tanken med de här uppgifterna är att de skall väck frågor och tankar kring det stoff som kommer att behandlas och på så sätt vara en inköpsport till kapitlet.Teorin i Sigma 9 är indelad i mindre undervisningshelheter och exemplen som används i teorin följs också upp i Uppgifter av motsvarande slag. Uppgifterna är av olika svårighetsgrad och gamla studentuppgifter återkommer. Uppgifter som löses med hjälp av Digitala resurser finns i flera av seriens böcker.Centrala begrepp är ett element som är ett fräscht tillskott i matematikböcker. I en begreppskarta ges en översikt över de mest centrala begreppen i kapitlet samtidigt som deras relation till varandra visualiseras. Boken finns endast i begränsad upplaga.
30,90 €
(34,30 €)
ISBNP9789515230669
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

MAOL-taulukot
Matematiikka, fysiikka, kemia

MAOL-taulukot on opiskelun tueksi tarkoitettu matematiikan, fysiikan ja kemian hakuteos. Matematiikan osassa on matemaattisten merkintöjen ja symbolien luettelo, kaavakokoelmia matematiikan eri osa-alueilta ja numeerisia taulukoita. Fysiikan osassa on SI-järjestelmän perustietoja, aineiden fysikaalisten ominaisuuksien taulukoita, kaavakokoelma, tähtitiedettä ja yleistietoa luonnosta. Kemian osassa on alkuaineisiin liittyviä taulukoita, aineiden ominaisuustaulukoita ja keskeiset laskukaavat.
33,85 €
(37,60 €)
Kirjailija Seppänen, Raimo ...
ISBNP9789511262701
Tuotemuotonidottu
Vuosi2013

MAOLS tabeller
matematik, fysik, kemi

Maols tabeller är ett nödvändigt hjälpmedel och uppslagsverk för alla som studerar matematik, fysik och kemi. Nu har tabellerna uppdaterats och delvis omarbetats. Matematikavsnittet innehåller en förteckning över beteckningar och symboler, formelsamlingar ur matematikens olika delområden och numeriska tabeller. Fysikavsnittet innehåller SI-systemets grunder, tabeller över fysikaliska egenskaper hos olika ämnen, en formelsamling, astronomi och allmän kunskap om naturen. Kemiavsnittet innehåller tabeller över olika grundämnen, egenskapstabeller för olika ämnen och de viktigaste räkneformlerna. Tabellboken är godkänd av studentexamensnämnden och får användas i studentexamensprovet.
33,85 €
(37,60 €)
Kirjailija Mannila, Leena ...
ISBNP9789511277996
Tuotemuotonidottu
Vuosi2013

Summa 1
lausekkeet ja yhtälöt

Sarjan ensimmäisessä osassa palautetaan mieleen peruskoulusta tutut peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta. Kirjan keskeisiä sisältöjä ovat lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus,ensimmäisen ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen ja yhtälöiden soveltaminen ongelmanratkaisuun.
22,25 €
(24,70 €)
Kirjailija Etelämäki, Hilla ...
ISBNP9789513751494
Tuotemuotonidottu
Vuosi2012

Summa 6
matemaattisia malleja 2

Summa on lukion lyhyen matematiikan oppikirjasarja. Sarjan kuudennessa osassa ratkaistaan käytännön ongelmia yhtälöparien sekä lukujonojen ja niistä muodostettujen summien avulla. Näiden lisäksi kirjan keskeisiä sisältöjä ovat kahden muuttujan lineaarisen epäyhtälön ratkaiseminen ja lineaarinen optimointi.
22,25 €
(24,70 €)
Kirjailija Etelämäki, Hilla ...
ISBNP9789513754310
Tuotemuotonidottu
Vuosi2012

Abi kort matematik
facit

Abi Kort matematik - en repetitions- och övningsbok i matematik för den korta lärokursen i gymnasiet förbereder abiturienten inför studentexamen och tar upp det centrala innehållet och studentexamensuppgifter i alla 8 kurser.Boken fungerar också som stöd under hela gymnasietiden vid sidan av en kursbok. Abi Kort matematik Facit ges ut separat och innehåller tydliga och utförliga svar till alla uppgifter i textboken. Böckerna baserar sig på Otavas motsvarande läroböcker Abi lyhyt matematiikka. Boken finns endast i begränsad upplaga.
11,20 €
(12,40 €)
Kirjailija Heinonen, Martti ...
ISBNP9789515021106
Tuotemuotonidottu
Vuosi2011

Abi kort matematik

Abi Kort matematik - en repetitions- och övningsbok i matematik för den korta lärokursen i gymnasiet förbereder abiturienten inför studentexamen och tar upp det centrala innehållet och studentexamensuppgifter i alla 8 kurser.Boken fungerar också som stöd under hela gymnasietiden vid sidan av en kursbok. Abi Kort matematik Facit ges ut separat och innehåller tydliga och utförliga svar till alla uppgifter i textboken. Böckerna baserar sig på Otavas motsvarande läroböcker Abi lyhyt matematiikka. Boken finns endast i begränsad upplaga.
30,35 €
(33,70 €)
Kirjailija Heinonen, Martti ...
ISBNP9789515021090
Tuotemuotonidottu
Vuosi2011

Summa 5
tilastot ja todennäköisyys

Summa on lukion lyhyen matematiikan oppikirjasarja. Sarjan viides osa perehdyttää todennäköisyyslaskennan perusteisiin ja tilastollisten aineistojen tulkitsemiseen. Kirjan keskeisiä sisältöjä ovat todennäköisyyden käsite ja laskulait, kombinatoriikka, jatkuvan ja diskreetin tilastollisen jakauman tunnusluvut sekä normaalijakauma ja sen normittaminen.
22,25 €
(24,70 €)
Kirjailija Etelämäki, Hilla ...
ISBNP9789513754303
Tuotemuotonidottu
Vuosi2010

Abi lyhyt matematiikka
ratkaisut

Tehokasta valmennusta ylioppilaskokeeseen Abi lyhyt matematiikka ratkaisut sisältää Abi lyhyt matematiikka -kirjan ratkaisut
12,85 €
(14,25 €)
Kirjailija Heinonen, Martti ...
ISBNP9789511246008
Tuotemuotonidottu
Vuosi2010
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 45 Edellinen sivu 1 - 5 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->