Your request is being processed.
Your request is being processed.

Musiikki, Kuvataide, Opinto-ohjaus, Yhteiskuntaoppi

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 24 Edellinen sivu 1 - 3 Seuraava sivu

Forum 4
Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni

Tervetuloa Forumille! Tällä kurssilla syvennytään eurooppalaisuuteen ja Euroopan unioniin. Eurooppalaisten valtioiden yhteistyö on lisääntynyt Euroopan unionin laajentumisen myötä. Tiivistyvä yhteistyö näkyy yhä enemmän myös kansalaisten elämässä. Yhteiskunnallisten ilmiöiden ymmärtäminen ja oman elämän hallinta edellyttävät tietoisuutta EU:n rakenteesta ja päätöksenteosta. Toisaalta Eurooppa ei ole sama kuin Euroopan unioni. Eurooppalaisia valtioita yhdistävien tekijöiden lisäksi on syytä tuntea myös eri valtioiden, yhteiskuntien ja kulttuurien eroavaisuudet. Lukion yhteiskuntaopin Forum-sarjan kirjoissa esitetään kokonaisnäkemys yhteiskunnasta ja taloudesta, selvitetään kunkinaihealueen käsitteitä ja perusasioita sekä edistetään itsenäisen ajattelun ja kriittisyyden kehittymistä. Faktojen lisäksi painotetaan tulkintoja. Selkeästi esitetyt keskeiset asiat, dokumenttiaukeamat ja kertaavat tehtävät auttavat opiskelijaa jäsentämään kokonaisuuksia. Näillä eväillä on hyvä valmistautua myös yhteiskuntaopin ainereaaliin.
35,60 €
(39,55 €)
Kirjailija Liuskari, Markku ...
ISBNP9789511294849
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Forum 2
Uusi taloustieto

Tervetuloa talouden uudelle Forumille! Tämä ajankohtainen ja tuore oppikirja tarkastelee monipuolisesti maailman ja Suomen talouteen liittyviä ilmiöitä. Se auttaa lukijaa ymmärtämään nykyhetkeä sekä siihen johtaneita taustoja - tulevaisuuden vaihtoehtoja unohtamatta. Kirjassa on myös käytännön vinkkejä esimerkiksi pankin lainatiskillä asiointiin ja oman verotuksen järkevään suunnitteluun. Kirjan kuvitus ja monipuoliset tehtävät tukevat opiskelua ja tarjoavat aiheisiin mielenkiintoisia näkökulmia. Selkeästi esitetyt keskeiset asiat, Forum-sarjan kirjoista tutut dokumenttiaukeamat ja kertaavat tehtävät auttavat opiskelijaa jäsentämään kokonaisuuksia. Näillä eväillä on hyvä valmistautua myös yhteiskuntaopin ainereaaliin.
34,10 €
(37,85 €)
Kirjailija Kohi, Antti ...
ISBNP9789511294832
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Coda 2
Ett flerstämmigt Finland

Ett flerstämmigt Finlandtar upp de olika musikkulturerna i Finland med subkulturer och med speciell tonvikt på populärmusiken, konstmusiken och folkmusiken. Den europeiska konstmusikens historia behandlas samtidigt som man granskar dess inflytande på den finländska musiken. Spel- och sångrepertoaren omfattar populärmusik av olika slag från olika årtionden. Speluppgifter finns för både nybörjare och längre hunna.
34,20 €
(37,95 €)
Kirjailija Lindholm, Marina ...
ISBNP9789515233981
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Kansalainen
yhteiskuntaopin kertauskirja

Kansalainen - Yhteiskuntaopin kertauskirjassa kerrataan yhteiskuntaopin kaksi pakollista ja kaksi syventävää lukiokurssia. Kirjassa keskitytään kurssien ydinasioihin. Kirja soveltuu yhteiskuntaopin kertauskurssille tai itsenäiseen opiskeluun. Sen avulla voi valmistautua ylioppilaskokeeseen, kurssikokeeseen tai tutustua muuten tiiviissä muodossa siihen, kuinka suomalainen yhteiskunta toimii. Kirjassa on runsaasti ylioppilaskoetehtäviä, joiden avulla valmistaudutaan kirjoituksiin ja harjoitellaan vastaustekniikkaa. Yksityiskohtaiset ohjeet yhteiskuntaopin kokeeseen vastaamisesta löytyvät kirjan alusta, ja kirjan lopussa on yhteiskuntaopin sanasto, jonka avulla on helppo kerrata yhteiskuntaopin avainkäsitteet.
35,35 €
(39,25 €)
Kirjailija Jalonen, Kimmo ...
ISBNP9789513765613
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Coda 1
musiken och jag

Musiken och jagär den första komponenten i serien och här tar författarna upp de grundläggande musikaliska begreppen. Röstbehandlingen är viktig, likaså frågor som rör ljudmiljön och hörselvården, allt detta i anslutning till att spela och sjunga.
34,20 €
(37,95 €)
Kirjailija Danielsson, Rolf ...
ISBNP9789515231369
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Kansalainen ja Eurooppa

Eurooppalaisuus ja Euroopan unioni -kurssin oppikirja tarkastelee Euroopan unionia ja sen toimintaa nuoren kansalaisen näkökulmasta. Opiskelija ymmärtää sen avulla Euroopan yhdentymisen vaikutukset sekä Suomen poliittisen järjestelmän että oman elämänsä kannalta. Kirjassa selvitetään nuorten opiskelu- ja työmahdollisuuksia EU:n jäsenmaissa sekä tarjotaan välineitä EU:ta koskevan tiedon hankkimiseen.
35,35 €
(39,25 €)
Kirjailija Arola, Pauli ...
ISBNP9789513765941
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Kansalainen ja talous

Taloustiedon oppikirja avaa lukiolaiselle käytännön esimerkkien avulla kansantalouden peruskäsitteet. Kirja auttaa lukiolaista ymmärtämään omien talouspäätöstensä vaikutukset ja tulkitsemaan talouslukuja ja -uutisia.
35,35 €
(39,25 €)
Kirjailija Lindholm, Timo ...
ISBNP9789513756420
Tuotemuotonidottu
Vuosi2013

Abi samhällslära

Abi Samhällslära är en repetitions- och övningsbok i samhällslära. Boken lämpar sig såväl för självständiga studier som för användning i klass. Innehållet i avsnitten förklaras grundligt och belyses med exempel ur olika synvinklar. Boken finns endast i begränsad upplaga.
36,15 €
(40,15 €)
ISBNP9789515229564
Tuotemuotonidottu
Vuosi2013

Lagkunskap för gymnasiet

Lagkunskap för gymnasiet ger inblick i den vardagsjuridik de flesta bör känna till. Boken är uppbyggd som en handbok och kan även användas efter slutförda studier. Lagkunskap för gymnasiet innehåller olika slags uppgifter som baserar sig på rättsfall. Uppgifterna möjliggör repetition av det viktigaste i varje kapitel. Boken finns endast i begränsad upplaga.
33,30 €
(37,00 €)
Kirjailija Linnainmaa, Leena ...
ISBNP9789515222374
Tuotemuotonidottu
Vuosi2013

Kansalainen ja yhteiskunta

Yhteiskuntatiedon oppikirja antaa vankan pohjan suomalaisen yhteiskunnan perusrakenteiden ja valtajärjestelmän ymmärtämiselle. Se johdattaa pohtimaan kansalaisen paikallisia, kansallisia ja maailmanlaajuisia vaikutusmahdollisuuksia ja niiden arvopohjaa.
35,35 €
(39,25 €)
Kirjailija Arola, Pauli ...
ISBNP9789513764661
Tuotemuotonidottu
Vuosi2013
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 24 Edellinen sivu 1 - 3 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta