Your request is being processed.
Your request is being processed.

Psykologia, Filosofia, Terveystieto

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 68 Edellinen sivu 1 - 7 Seuraava sivu

PS lukion psykologia 4

Oppikirjassa tarkastellaan tuoreesti motivaatiota ja emootiota ihmisen toiminnan selittäjänä. Taitavaan ajatteluun liittyviä ilmiöitä, kuten älykkyyttä, viisautta, asiantuntijuutta ja luovuutta, käsitellään viimeaikaisen tutkimuksen näkökulmista.
35,70 €
(39,65 €)
Kirjailija Karrasch, Mira ...
ISBNP951121148X
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

PS 5 Psykologi för gymnasiet

Läromedelsserien i psykologi bygger på ett åskådligt framställningssätt med en mångfald exempel tagna ur verkliga livet. I forskningsreferaten understryks psykologins vetenskapliga ställning. Den femte komponenten, Personligheten och den mentala hälsan (PS 5), tar upp personlighetspsykologin och den psykiska hälsan. Här behandlas också psykiska störningar som stress och kriser kan leda till och vad den moderna forskningen säger om dagens behandlingsmetoder vid psykisk ohälsa.
34,65 €
(38,45 €)
ISBNP9789515237491
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Hälsa 2
Ungdom, hälsa och vardag

Hälsa 2 är den första delen i ett nytt läromedel i hälsokunskap för gymnasiet. Läromedlet har ett modernt grepp med utgångspunkt i hur skolämnet kan hjälpa eleverna att vårda sin egen hälsa. Hälsa 2 ger också de abiturienter, som vill skriva ämnet i studentskrivningen, en god grund att stå på.Hälsa 2 är en översättning av Terve! 2.
40,75 €
(45,25 €)
ISBNP9789515234032
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Hälsa 3
Hälsa och forskning

Hälsa 3 är den tredje delen i ett nytt läromedel i hälsokunskap för gymnasiet. Läromedlet har ett modernt grepp med utgångspunkt i hur skolämnet kan hjälpa eleverna att vårda sin egen hälsa. Hälsa 3 ger också de abiturienter, som vill skriva ämnet i studentskrivningen, en god grund att stå på.Hälsa 3 är en översättning av Terve! 3.
34,40 €
(38,20 €)
ISBNP9789515236388
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

PS 4 Psykologi för gymnasiet

Läromedelsserien i psykologi bygger på ett åskådligt framställningssätt med en mångfald exempel tagna ur verkliga livet. I forskningsreferaten understryks psykologins vetenskapliga ställning.I den fjärde komponenten (PS 4) granskas motivationen och emotionerna som grund för mänsklig aktivitet. Intelligens, vishet, expertkunnande och kreativitet behandlas mot bakgrund av modern forskning.
29,25 €
(32,50 €)
ISBNP9789515236579
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Lukion Syke 2
nuoret, terveys ja arkielämä

Lukion Syke 2 Nuoret, terveys ja arkielämä on lukion terveystiedon toisen kurssin oppikirja. Kirjassa syvennellään aikuistumiseen liittyviä kysymyksiä,kuten vanhemmuutta ja seksuaalisuutta,sekä ravitsemusta liikuntaa ja päihteitä. Kirja haastaa ja rohkaisee pohtimaan ja antaa eväitä eettisten kysymysten käsittelemiseen.
34,25 €
(38,05 €)
Kirjailija Lehtinen, Ismo ...
ISBNP9789513761219
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Hälsa 1
Hälsokunskap för gymnasiet

Hälsa 1 är den första delen i ett nytt läromedel i hälsokunskap för gymnasiet. Läromedlet har ett modernt grepp med utgångspunkt i hur skolämnet kan hjälpa eleverna att vårda sin egen hälsa. Hälsa 1 ger också de abiturienter, som vill skriva ämnet i studentskrivningen, en god grund att stå på.Hälsa 1 är en översättning av Terve! 1.
33,10 €
(36,75 €)
Kirjailija Fogelholm, ...
ISBNP9789515228055
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Yhteisöllisyyden haasteet
filosofian haasteet 4

Tuore ja ajantasainen oppikirja lukion filosofian 4. kurssille Yhteisöllisyyden haasteet on yhteiskuntafilosofian peruskysymyksiin johdatteleva lukion filosofian oppikirja. Selkeästi ja elävästi kirjoitetussa kirjassa pohditaan, miksi yhteiskuntia on olemassa, miten ne toimivat ja millainen olisi paras mahdollinen yhteiskunta. Yhteisöllisyyden haasteet tarjoaa välineitä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja kasvuun kohti kriittistä kansalaisuutta. Kirja auttaa hahmottamaan - miten poliittinen valta pitäisi yhteiskunnassa jakaa - mitä ovat oikeudenmukaisuus ja tasa-arvo - miten yhteiskuntien keskinäiset suhteet järjestyvät ja - mitä globalisaatio merkitsee yhteiskunnille. Filosofian haasteet -sarjan muiden osien tapaan Yhteisöllisyyden haasteissa on runsaasti tehtäviä sekä monipuolinen, käsittelyä syventävä kuvitus.
30,70 €
(34,10 €)
Kirjailija Keinänen, Jari
ISBNP9789523000940
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Skeema 5
persoonallisuus ja mielenterveys

Skeema 5 Persoonallisuus ja mielenterveys on lukion psykologian viidennen kurssin oppikirja. Kirja esittelee persoonallisuuspsykologiaa, jossa tutkitaan yksilöiden välisiä eroja ja persoonallisuuden toimintaa. Kirjassa käsitellään myös mielenterveyden ylläpitämistä, onnellisuutta ja mielenterveyden häiriöitä sekä niiden hoitamista. Koska persoonallisuus kietoo yhteen ihmisen toiminnan eri ulottuvuuksia, kirja myös kertaa aiempien lukion psykologian kurssien sisältöjä.
34,05 €
(37,80 €)
Kirjailija Aarnio, Kia ...
ISBNP9789513764821
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Virtaa
kertauskirja

Virtaa - Kertauskirja kokoaa yksiin kansiin lukion kolmen terveystiedon kurssin keskeiset sisällöt ja auttaa kertaamaan ja valmistautumaan ylioppilaskirjoitusten reaaliainekoetta varten. Täysin uudistettu, ulkoasultaan selkeä ja raikas kirja sisältää entistä enemmän kertaavaa tietoa ja yhteenvetoja. Se - vahvistaa käsitteiden hallintaa ja ymmärtämistä - auttaa hahmottamaan kokonaisuuksia ja painamaan mieleen erilaisia näkökulmia - auttaa vertailemaan, perustelemaan ja ymmärtämään syy-seuraussuhteita - opastaa vastaamaan reaalikokeen kysymyksiin monipuolisesti ja täsmällisesti. Kirja sisältää - oppimista tukevia käsitekarttoja ja yhteenvetoja - kertaamista helpottavia tehtäviä - esimerkkejä aikaisempien ylioppilaskokeiden kysymyksistä - esimerkkejä vastausten ydinsisällöistä ja vastausohjeita. Kertauskirja sopii sekä itsenäiseen opiskeluun että oppimateriaaliksi koulujen järjestämille kertauskursseille.
28,50 €
(31,65 €)
ISBNP9789517969031
Tuotemuotonidottu
Vuosi2013
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 68 Edellinen sivu 1 - 7 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->