Your request is being processed.
Your request is being processed.

Ruotsi, Modersmål

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 43 Edellinen sivu 1 - 5 Seuraava sivu

Abi ruotsi
Ratkaisuvihko

Abi ruotsin kaikkien tehtävien ratkaisut yksissä kansissa. Tarpeellinen apuväline itsenäisesti opiskelevalle.
10,65 €
(11,80 €)
Kirjailija Harkoma, Sisko ...
ISBNP9789511270386
Tuotemuotoirtolehtipainos
Vuosi2018

Grammatik Galleri
Facit

Kirjan tehtävien ratkaisut kätevänä pikku vihkona itseopiskelijalle.
12,85 €
(14,25 €)
Kirjailija Kaunisto, Sari ...
ISBNP9511210211
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Abi ruotsi (+ cd)

Täysin uudistettu Abi ruotsi on tehokas työkalu lukion keskipitkän ruotsin oppimäärän kertaamiseen. Kirjassa on monipuolisesti sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia, jotka pohjautuvat ylioppilaskokeissa esiintyviin tehtävätyyppeihin. Materiaalissa on runsaasti ajankohtaisia tekstejä, joiden avulla harjoitellaan luetunymmärtämistä ja eri aihealueiden keskeistä sanastoa. Kuullunymmärtämistehtävät tarjoavat eritasoisille opiskelijoille sekä perusharjoitusta että haastetta. Rakenteita käsitellään kattavasti. Kirjassa on uutuutena myös keskeisiä kielioppirakenteita kertaava teoriaosuus. Kirja tarjoaa opiskelijoille vinkkejä onnistuneen kirjoitelman laatimiseen ja kertaa eri tekstityypeille ominaisia viestintästrategioita. Sopii luokkakäyttöön ja itseopiskelijalle. Kirja sisältää äänitteen (CD).
31,65 €
(35,15 €)
Kirjailija Harkoma, Sisko ...
ISBNP9789511269182
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Inne
kurs 7

Inne 7 on ruotsin syventävä kurssi. Tässä jaksossa keskitytään ruotsin puhumiseen ja ymmärtämiseen jokapäiväisessä kielenkäyttötilanteissa. Suullisissa harjoituksissa palautetaan mieleen aiemmissa kursseissa opittua, teemoina mm. matkustaminen ja terveys. Lisäksi pohditaan globaalin maailman kysymyksiä ja keskustellaan rikollisuudesta. Kieliopista kerrataan adjektiiveja, pronomineja ja lukusanoja.
27,10 €
(30,10 €)
Kirjailija Koivunen, Marjut ...
ISBNP9789517926928
Tuotemuotonidottu
Vuosi2015

Stilisten

Katarina von Numers-Ekman, lärare, författare och Svenskfinlands läsambassadör, har gett ut ett nytt läromedel i modersmål och litteratur för gymnasiet, Stilisten. Stilisten består av 12 kapitel, som behandlar berättarteknik och olika stilmedel i skrivprocessen. I boken ingår också en mängd olika övningar som är uppbyggda kring autentiska texter av bl.a. Jolin Slotte och Magnus Londen. De varierande arbetsuppgifterna tränar och utvecklar skrivförmågan hos de studerande. Stilisten är inte kursbunden och kan användas under alla kurser i modersmål och litteratur.Här berättar författaren Katarina von Numers-Ekman om tankarna bakom läromedlet och om hur du som lärare kan använda det i din undervisning.
21,70 €
(24,10 €)
Kirjailija Numers-Ekman, Katarina von
ISBNP9789515235794
Tuotemuotokierreselkäinen
Vuosi2015

Framsteg
facit

11,55 €
(12,80 €)
Kirjailija Jukarainen, Kari ...
ISBNP9789511219606
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Inne
kurs 4

Inne tuo lukion A-ruotsin opetuksen tähän päivään. Tekstit ovat aitoja ja innostavia, sanastot laajoja. Sekä perusteksteihin että teemasanastoihin on tarjolla runsaasti vaihtelevia harjoituksia. Kaikissa kursseissa tähdätään suullisen kielitaidon kehittymiseen luontevasti ja johdonmukaisesti muiden taitojen rinnalla. Lisäksi tutustutaan pohjoismaiseen kulttuuriin ja sen eri ilmiöihin. Inne 4:n teemoja ovat ympäristöön liittyvät kysymykset sekä viestintä, mainonta ja liikenne. Lisäksi opitaan kertomaan säästä ja tutustutaan Islantiin. Kurssin erityisenä painopisteenä on luetun ymmärtäminen, jota harjoitellaan erilaisten tekstien avulla. Kieliopissa syvennetään substantiivien ja verbien osaamista.
27,10 €
(30,10 €)
Kirjailija Koivunen, Marjut ...
ISBNP9789517926225
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Inne
kurs 5

Inne tuo lukion A-ruotsin opetuksen tähän päivään. Tekstit ovat aitoja ja innostavia, sanastot laajoja. Sekä perusteksteihin että teemasanastoihin on tarjolla runsaasti vaihtelevia harjoituksia. Kaikissa kursseissa tähdätään suullisen kielitaidon kehittymiseen luontevasti ja johdonmukaisesti muiden taitojen rinnalla. Lisäksi tutustutaan pohjoismaiseen kulttuuriin ja sen eri ilmiöihin. Inne 5:n teemat liittyvät tulevaisuuden valintoihin: jatko-opiskelu, asepalvelus, ammatinvalinta, vaikuttaminen yhteiskunnassa. Kurssin aikana opitaan monia arkielämässä hyödyllisiä taitoja, kuten asioimaan puhelimessa ruotsin kielellä sekä kirjoittamaan cv ja työhakemus. Lisäksi opitaan toimimaan työhaastattelussa. Kurssilla tutustutaan myös Norjaan ja syvennytään verbioppiin.
27,10 €
(30,10 €)
Kirjailija Koivunen, Marjut ...
ISBNP9789517926263
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Inne
kurs 6

Inne 6 käsittelee kulttuuria laaja-alaisesti: aihepiireinä ovat pohjoismainen kirjallisuus, elokuva ja teatteri, kuvataide ja muotoilu. Kurssin aikana tutustutaan useisiin pohjoismaisiin taiteilijoihin - niin klassikoihin kuin tämän päivän ja ehkä tulevaisuudenkin nimiin. Tällä kurssilla opitaan laatimaan ja esitelemään yhä laajempia kokonaisuuksia niin kirjallisesti kuin suullisestikin ja kirjoitetaan muun muassa kirja-, teatteri- tai elokuva-arvostelu. Kieliopissa laajimpia kokonaisuuksia ovat adverbit ja prepositiot.
27,10 €
(30,10 €)
Kirjailija Koivunen, Marjut ...
ISBNP9789517926300
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Språkhandboken

Språkhandboken är en lärobok om språkvård och skrivande. Läroboken omfattar teori och övningar med anknytning till språkriktighet och har utarbetats för kursen Fördjupad skriv- och textkompetens och för de skrivarkurser och repetitionskurser som gymnasierna ordnar inför studentskrivningarna. Men boken kan också användas i undervisningen i andra skolformer på andra stadiet. Avsikten är att de studerande skall kunna arbeta självständigt med övningarna vissa undantag finns och där kräver övningarna lärarledda diskussioner.Boken är indelad i elva kapitel, som vart och ett tar upp olika aspekter av svenskt språkbruk bl.a. textens delar, ordföljd, syftning, språkvårdens klassiker, ord och inga visor, fraser och idiom m.m. En del av materialet såsom t.ex. rättskrivningsregler med övningar och facit till övningarna finns på förlagets hemsida.Lätt omreviderat nytryck utkom april 2015.
22,25 €
(24,70 €)
Kirjailija Silverström, Chris
ISBNP9789515234360
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 43 Edellinen sivu 1 - 5 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->