Your request is being processed.
Your request is being processed.

Ruotsi, Modersmål

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 43 Edellinen sivu 1 - 5 Seuraava sivu

Grammatik Galleri
Facit

Kirjan tehtävien ratkaisut kätevänä pikku vihkona itseopiskelijalle.
13,50 €
(14,95 €)
Kirjailija Kaunisto, Sari ...
ISBNP9511210211
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Stilisten

Katarina von Numers-Ekman, lärare, författare och Svenskfinlands läsambassadör, har gett ut ett nytt läromedel i modersmål och litteratur för gymnasiet, Stilisten. Stilisten består av 12 kapitel, som behandlar berättarteknik och olika stilmedel i skrivprocessen. I boken ingår också en mängd olika övningar som är uppbyggda kring autentiska texter av bl.a. Jolin Slotte och Magnus Londen. De varierande arbetsuppgifterna tränar och utvecklar skrivförmågan hos de studerande. Stilisten är inte kursbunden och kan användas under alla kurser i modersmål och litteratur.Här berättar författaren Katarina von Numers-Ekman om tankarna bakom läromedlet och om hur du som lärare kan använda det i din undervisning.
22,55 €
(25,05 €)
Kirjailija Numers-Ekman, Katarina von
ISBNP9789515235794
Tuotemuotokierreselkäinen
Vuosi2015

Språkhandboken

Språkhandboken är en lärobok om språkvård och skrivande. Läroboken omfattar teori och övningar med anknytning till språkriktighet och har utarbetats för kursen Fördjupad skriv- och textkompetens och för de skrivarkurser och repetitionskurser som gymnasierna ordnar inför studentskrivningarna. Men boken kan också användas i undervisningen i andra skolformer på andra stadiet. Avsikten är att de studerande skall kunna arbeta självständigt med övningarna vissa undantag finns och där kräver övningarna lärarledda diskussioner.Boken är indelad i elva kapitel, som vart och ett tar upp olika aspekter av svenskt språkbruk bl.a. textens delar, ordföljd, syftning, språkvårdens klassiker, ord och inga visor, fraser och idiom m.m. En del av materialet såsom t.ex. rättskrivningsregler med övningar och facit till övningarna finns på förlagets hemsida.Lätt omreviderat nytryck utkom april 2015.
23,25 €
(25,80 €)
Kirjailija Silverström, Chris
ISBNP9789515234360
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Abi ruotsi (+ cd)

Täysin uudistettu Abi ruotsi on tehokas työkalu lukion keskipitkän ruotsin oppimäärän kertaamiseen. Kirjassa on monipuolisesti sekä suullisia että kirjallisia harjoituksia, jotka pohjautuvat ylioppilaskokeissa esiintyviin tehtävätyyppeihin. Materiaalissa on runsaasti ajankohtaisia tekstejä, joiden avulla harjoitellaan luetunymmärtämistä ja eri aihealueiden keskeistä sanastoa. Kuullunymmärtämistehtävät tarjoavat eritasoisille opiskelijoille sekä perusharjoitusta että haastetta. Rakenteita käsitellään kattavasti. Kirjassa on uutuutena myös keskeisiä kielioppirakenteita kertaava teoriaosuus. Kirja tarjoaa opiskelijoille vinkkejä onnistuneen kirjoitelman laatimiseen ja kertaa eri tekstityypeille ominaisia viestintästrategioita. Sopii luokkakäyttöön ja itseopiskelijalle. Kirja sisältää äänitteen (CD).
33,30 €
(37,00 €)
Kirjailija Harkoma, Sisko ...
ISBNP9789511269182
Tuotemuotonidottu
Vuosi2013

Abi ruotsi
Ratkaisuvihko

Abi ruotsin kaikkien tehtävien ratkaisut yksissä kansissa. Tarpeellinen apuväline itsenäisesti opiskelevalle.
11,20 €
(12,40 €)
Kirjailija Harkoma, Sisko ...
ISBNP9789511270386
Tuotemuotoirtolehtipainos
Vuosi2013

Galleri
Kurs 1

Kirjassa avataan ovet ruotsin kieleen ja pohjoismaiseen kulttuuriin. Siinä tutustutaan uusiin ihmisiin ja asioihin Suomessa, Pohjoismaissa ja Euroopassa. Opiskelija oppii kertomaan itsestään sekä ottamaan kantaa opiskelukavereiden ajatuksiin. Kurssin aikana kerrataan ja opitaan uutta. Myös omaa osaamista opitaan arvioimaan ja opiskelutaitoja.
34,30 €
(38,10 €)
Kirjailija Blom, Anna ...
ISBNP9511191772
Tuotemuotonidottu
Vuosi2012

Abi ruotsi (+cd)

Kertaus- ja harjoituskirja valmentaa huippukuntoon ruotsin ylioppilaskoetta varten. Abi ruotsissa on huomioitu ylioppilaskirjoitusten eri tehtävätyypit ja kommunikaatiotilanteet. Kuullun- ja luetunymmärtämistä harjoitellaan monipuolisesti. Kirja sisältää myös runsaasti rakenne- ja sanastoharjoituksia. Kirjan mukana on äänite ja se sopii sekä luokkatyöskentelyyn että itsenäiseen opiskeluun.
31,65 €
(35,15 €)
Kirjailija Harkoma, Sisko ...
ISBNP9789511234036
Tuotemuotonidottu
Vuosi2009

Abi ruotsi
facit

Opiskelijoille tarkoitettu Abi ruotsi -ratkaisuvihko on hyvä itsenäisen opiskelun tuki. Ratkaisuvihko sisältää ratkaisut kaikkiin kirjan tehtäviin.
10,65 €
(11,80 €)
Kirjailija Harkoma, Sisko ...
ISBNP9789511234043
Tuotemuotonidottu
Vuosi2009

Galleri
Kurs 6

Galleri motivoi opiskelijoita kokoamaan omaa kielitaitoaan tulevaisuutta varten. Yhdessä tekeminen ja uusiin paikkoihin, henkilöihin ja ilmiöihin tutustuminen innostavat. Sähköinen opetusaineisto tukee vahvasti opettamista. Kirjan painopiste on puheen tuottamisessa ja ymmärtämisessä sekä yo-kirjoituksiin valmentautumisessa. Kirja kertaa ja syventää pakollisten kurssien aiheita, joita ovat kulttuurierot, vapaa-aika, elokuvat ja kirjallisuus sekä Pohjoismaiden tuntemus. Suulliset harjoitukset vahvistavat kielitaitoa ja kertaavat kieliopin keskeisiä rakenteita.
34,30 €
(38,10 €)
Kirjailija Blom, Anna ...
ISBNP9789511226987
Tuotemuotonidottu
Vuosi2009

Galleri
kurs 7

Oppikirjassa tarkastellaan yhteistä maailmaamme nyt ja tulevaisuudessa. Kurssin aikana esitellään eri vaihtoehtoja lukion jälkeiseen elämään sekä tutustutaan yrittäjyyteen ja yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Oppikirja kehittää opiskelijan tekstinymmärtämisen valmiuksia, harjoittaa ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä sekä kertaa kielioppia.
34,30 €
(38,10 €)
Kirjailija Blom, Anna ...
ISBNP9789511222576
Tuotemuotonidottu
Vuosi2008
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 43 Edellinen sivu 1 - 5 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->