Your request is being processed.
Your request is being processed.

Opiskelu

Kirjastoluokat

Genre

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 Edellinen sivu 1 - 100 Seuraava sivu

Tuhattaituri 5a vihkokirja opettajan opas (OPS16)

50,90 €
(56,55 €)
Kirjailija Kiviluoma, Päivi ...
ISBNP9789511341116
Tuotemuotonidottu
Vuosi2019

High five! 6 Activities

Tehtäväkirja noudattaa aiemmista osista tuttua selkeää rakennetta: ensin harjoitellaan kappaleen ydinsanoja ja -fraaseja, sitten tutkitaan kuvaa ja tekstiä. Ääntämistä ja rakenteita harjoitellaan monipuolisesti. Kuudennella luokalla itsearviointi, oman opiskelun suunnittelu, kulttuuritietous ja monilukutaito korostuvat entisestään.
27,85 €
(30,90 €)
Kirjailija Kalaja, Mari ...
ISBNP9789511321651
Tuotemuotonidottu
Vuosi2019

Everyday English 2 opettajan opas
Englantia aikuisille

74,50 €
(82,75 €)
Kirjailija Holopainen, Anni ...
ISBNP9789511346210
Tuotemuotokierreselkäinen
Vuosi2019

Aamu - suomen kielen lukemisto ja peruskielioppi

Punainen Aamu liittyy kiinteästi siniseen kuvasanakirjaan. Lukemiston aihepiirit etenevät kuvasanakirjan aiheiden mukaisesti ja sisällysluettelossa viitataan tekstiä vastaavaan kuvasanakirjan sivuun. Myös kuvasanakirjan tehtäväsivuja voi käyttää uudelleen, aihetta syventävästi. Tekstit ovat alussa helppoja ja vaikeutuvat vähitellen. Kieliopissa keskitytään käsittelemään perustietoja, joita oppija tarvitsee päästäkseen alkuun suomen kielen opinnoissaan. Keskeiset kielioppiasiat on lueteltu sisältösivuilla. Kirjan kuvitus etenee tarinoiden mukaisesti sarjakuvina, joten juonta voidaan seurata myös kuvien avulla. Opettaja voi käyttää lukemistoa monipuolisesti ja työhönsä sovittaen. Kirja sopii myös itseopiskelijalle.
22,70 €
(25,20 €)
Kirjailija Lappalainen, Ulla
ISBNP9789521365195
Tuotemuotonidottu
Vuosi2019

Ma7 Kort
Matematisk analys

Den sjunde kursen i kort matematik, Ma7 Kort Matematisk analys, ger eleven kunskaper i att förstå begreppet derivata och undersöka förloppet hos en polynomfunktion med hjälp av den. I kursen lärs ut hur värden för polynomfunktioner faställs och eleven vägleds i hur tekniska hjälpmedel används vid bestämning av funktionens derivata och extremvärden.Alla kapitel börjar med en undersökande uppgift där den studerande leds in på det ämne som ska studeras och också själv finner ny kunskap. Exempeluppgifter ger information om hur du ska tillämpa den nya kunskapen. Boken innehåller både exempel och uppgifter där räknare behövs och sådana som ska räknas utan räknare.Uppgifterna är indelade i två serier.Serie I innehåller basuppgifter som följer exemplen.Serie II innehåller basuppgifter och mer krävande uppgifter.I boken finns också en repetitionsdel.Boken innehåller följande kapitel:1. Repetition av polynomfunktioner2. Derivatan av en polynomfunktion3. Förloppet för en funktion4. Tilläggsmaterial5. Repetition: matematisk analysBoken finns också som digital bok, Elevlicens, 6 mån och 48 mån. I det digitala materialet finns också modellsvar, reflektionsfrågor och förklarande videor till utvalda uppgifter.
28,50 €
(31,65 €)
Kirjailija Österberg, Leif
ISBNP9789515245151
Tuotemuotonidottu
Vuosi2019

Mitä kuuluu?
Suomen kielen kuuntelu- ja ääntämisharjoituksia

Mitä kuuluu? tarjoaa suomea toisena ja vieraana kielenä opiskeleville ja heidän opettajilleen aineistoa suomen kielen ääntämisen harjoitteluun. Harjoituksissa on kaikille taitotasoille soveltuvia tehtäviä, ja ne sopivat hyvin minkä tahansa suomen kurssin oheismateriaaliksi. Materiaalia voi käyttää myös itseopiskeluun, sillä opiskelijalle tarkoitetut ohjeet sekä harjoitusten instruktiot ja ratkaisut ovat myös englanniksi ja venäjäksi. Kirjaan liittyy äänite.
42,75 €
(47,45 €)
Kirjailija Latomaa, Sirkku ...
ISBNP9789511345602
Tuotemuotonidottu
Vuosi2019

Autismikirjo
Tausta, diagnostiikka ja tutkimus

Kun tunnistetaan autismikirjon taustat, pystytään myös tarjoamaan jokaiselle henkilölle hänen tarvitsemansa apu ja tuki. Tämä kirja antaa kattavan kuvan autismikirjon taustoista, diagnosoinnista ja tutkimuksesta. Kirjassa perehdytään niin autismikirjon käsitteen monimuotoisuuteen kuin erilaisiin terapiamalleihin. Lisäksi se esittelee kuntoutuksen taustalla olevia teoreettisia näkemyksiä ja tutkimustuloksia erityisesti käyttäytymisanalyysin näkökulmasta. Nämä tiedot auttavat ymmärtämään autismikirjon monipuolista luonnetta ja hahmottamaan erilaisia kuntoutusvaihtoehtoja. Tero Timonen on psykologian tohtori, dosentti, johtava psykologi ja psykoterapeutti (VET). Maija Castren on lääketieteen tohtori, dosentti, ylilääkäri ja lastenneurologian erikoislääkäri. Mari Ärölä-Dithapo on toimintaterapeutti, ASI- ja SIPT-terapeutti sekä psyko- ja perheterapeutti (ET).
51,50 €
(57,20 €)
Kirjailija Timonen, Tero ...
ISBNP9789524519090
Tuotemuotonidottu
Vuosi2019

Autismikirjon kuntoutusmenetelmät

Autismikirjoon liittyvät pulmat ovat moninaisia ja henkilöiden oireet laaja-alaisia. Tästä syystä myös kuntoutuksen tulee olla kokonaisvaltaista ja monipuolista. Kuinka autismikirjon hoito tulisi suunnitella, ja millaista tietoa sen tueksi on tarjolla? Kirjassa esitellään erilaisia autismikirjon hoidon menetelmiä ja niiden tutkimustaustaa. Käsiteltäviä menetelmiä ja terapiamuotoja ovat muun muassa ABA-kuntoutus, sosiaalisten taitojen vahvistaminen, ryhmäkuntoutus ja vanhempainohjaus. Autismikirjoa tarkastellaan teoksessa niin päiväkodin, koulun kuin kodin arjen näkökulmasta. Kirjan toimittajista Tero Timonen on psykologian tohtori, dosentti, johtava psykologi ja psykoterapeutti. Pirita Hämäläinen on psykologian maisteri, psykologi ja autismikirjon kuntoutuksen asiantuntija. Kirjan muina kirjoittajina on muun muassa psykoterapeutteja ja psykologeja sekä erityisopettaja ja toimintaterapeutti. Mukana on myös autismikirjon lapsen vanhemman näkökulma.
46,00 €
(51,10 €)
ISBNP9789524519083
Tuotemuotonidottu
Vuosi2019

Pienryhmäohjaajan opas

Pienryhmässä jokaisen ryhmän jäsenen panos on tärkeä. Ohjaaja kuitenkin on se, joka mahdollistaa ryhmätoiminnan taian syntymisen. Pienryhmäohjauksesta hyötyvät niin nuoret oman paikan etsijät, varttuneemmat alanvaihtajat kuin työelämän uusien askelten ottajat. Parhaimmillaan pienryhmäohjaus antaa osallistujille uusia voimavaroja, lisämotivaatiota ja ennen kaikkea vertaistukea. Tämä opas sisältää pienryhmäohjauksen tutkimustiedon lisäksi useita harjoitteita, pohdintatehtäviä ja valmiita toiminnallisia ohjausmalleja eri tilanteisiin. Näiden avulla ohjattavien kanssa voi miettiä esimerkiksi ammatinvalintakysymyksiä, hahmotella omia unelmia, löytää vahvuuksia sekä etsiä kadoksissa olevaa motivaatiota. Kirja haastaa myös tehtävien ja kysymysten avulla kehittämään omaa pienryhmäohjaajuutta. Opas toimii apuna kaikille niille opinto-ohjaajille, ryhmien vetäjille ja ohjauksen ja valmennuksen ammattilaisille, jotka kaipaavat konkreettista tietoa onnistuneen pienryhmäohjauksen tueksi. Leena Ståhlberg (KM) on toiminut koko työuransa ohjausalalla, ensin lukion opinto-ohjaajana ja psykologian opettajana, sittemmin erityisesti työhönvalmentajana. Ståhlbergin elämäntehtävä on ohjata ihmisiä löytämään uusia suuntia ja oivalluksia elämänpoluillaan ja työurillaan.
42,75 €
(47,45 €)
Kirjailija Ståhlberg, Leena
ISBNP9789524519014
Tuotemuotonidottu
Vuosi2019

Tuhattaituri 6b E opettajan opas (OPS16)

Perusopasta täydentävä E-kirjan opettajan opas sisältää mm. hyödyllisiä pedagogisia vinkkejä ja kivoja harjoituksia, E-kirjan oikeat vastaukset sekä E-kokeet.
46,70 €
(51,85 €)
Kirjailija Lassila, Tuula ...
ISBNP9789511315261
Tuotemuotonidottu
Vuosi2019
Näytetään tuotteet 1 - 10 Edellinen sivu 1 - 100 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta