Your request is being processed.
Your request is being processed.

Lukiokirjat

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 Edellinen sivu 1 - 100 Seuraava sivu

Ma7 Kort
Matematisk analys

Den sjunde kursen i kort matematik, Ma7 Kort Matematisk analys, ger eleven kunskaper i att förstå begreppet derivata och undersöka förloppet hos en polynomfunktion med hjälp av den. I kursen lärs ut hur värden för polynomfunktioner faställs och eleven vägleds i hur tekniska hjälpmedel används vid bestämning av funktionens derivata och extremvärden.Alla kapitel börjar med en undersökande uppgift där den studerande leds in på det ämne som ska studeras och också själv finner ny kunskap. Exempeluppgifter ger information om hur du ska tillämpa den nya kunskapen. Boken innehåller både exempel och uppgifter där räknare behövs och sådana som ska räknas utan räknare.Uppgifterna är indelade i två serier.Serie I innehåller basuppgifter som följer exemplen.Serie II innehåller basuppgifter och mer krävande uppgifter.I boken finns också en repetitionsdel.Boken innehåller följande kapitel:1. Repetition av polynomfunktioner2. Derivatan av en polynomfunktion3. Förloppet för en funktion4. Tilläggsmaterial5. Repetition: matematisk analysBoken finns också som digital bok, Elevlicens, 6 mån och 48 mån. I det digitala materialet finns också modellsvar, reflektionsfrågor och förklarande videor till utvalda uppgifter.
28,50 €
(31,65 €)
Kirjailija Österberg, Leif
ISBNP9789515245151
Tuotemuotonidottu
Vuosi2019

Hi4 Kulturspår
En europeisk världsbild växer fram

Kulturspår - En europeisk världsbild växer fram är ett läromedel för gymnasiets kurs 4 i historia. Den behandlar den europeiska kulturens utveckling från antiken till våra dagar. I Kulturspår tar läsaren del av kulturarvet, konsten och vetenskapen som uttryck för sin egen tid. Den europeiska kulturen beskrivs som en pluralistisk och öppen helhet i ständig växelverkan med andra kulturer. Läroboken innehåller mångsidiga repetitions-, essä- och dokumentuppgifter med anvisningar om hur de ska lösas. Kulturspår är en översättning från Editas Kaikkien aikojen historia 4, Eurooppalaisen maailmakuvan kehitys.Boken ges också ut som digital lärobok, Elevlicens 6 mån och Elevlicens 48 mån.
33,10 €
(36,75 €)
ISBNP9789515243850
Tuotemuotonidottu
Vuosi2019

New ProFiles 4

New ProFiles 4 är läromedlet för kurs 4 i A-engelska. Boken behandlar olika samhälleliga temansom medborgaraktivism, politik, medias roll i samhället och hur man kan påverka sitt liv och sinomgivning. New ProFiles 4 innehåller texter i diverse genrer, och flera övningar som stärkerläsarens kommunikationsförmåga.Inom grammatiken tar New ProFiles 4 upp modala hjälpverb samt relativa och indefinitapronomen. Vidare ingår råd för hur man förbereder sig inför en debatt samt hur man skriverinsändare och argumenterande texter.
34,75 €
(38,60 €)
ISBNP9789515243614
Tuotemuotonidottu
Vuosi2019

Fy7
Materia och strålning

Fy7 Materia och strålning (GLP2016) är den sjunde boken i den nya serien i Fys för gymnasiet.I boken Fy7 Materia och strålning tas upp oilka fenomen i vardagen. Fördjupning av fysikaliska begrepp förklaras utgående från ett experimentellt förhållningssätt.Fy7 Materia och strålning lägger en god grund för studierna i fysik och vill locka eleverna att fortsätta med fysiken. I boken finns förslag till elevarbeten samt exempel och uppgifter som strävar till att beakta de studerandes behov. Dessutom förbereder boken också för studentprovet i fysik.Boken ger läraren möjlighet att planera undervisningen enligt olika pedagogiska grepp.Fy7 Materia och strålning är indelad i fyra avsnitt: - Kvantisering- Atomens och materiens struktur - Atomkärnan och kärnenergi- Joniserande strålning och dess användning- Grundämnenas ursprung och kosmologiFy7 Materia och strålning ges också ut som digital lärobok, Elevlicens 6 mån och Elevlicens 48 mån.
43,20 €
(47,95 €)
Kirjailija Waxlax, Jonas
ISBNP9789515247322
Tuotemuotonidottu
Vuosi2019

Magazin.de 6 tyska

Die Berlinale eller Wacken Open Air, vilken låter mer intressant? Finns det månne Ämpelmännchen på Märchenstrae? Magazin.de 6 tar dig med på en kulturresa där du får lära känna musik, konst, museer och litteratur. Kultur både syns och hörs i vardagen. Under den här kursen lär du dig också att berätta hur kultur finns i ditt liv. Du får också lära dig uttrycka och motivera dina åsikter.
34,55 €
(38,35 €)
Kirjailija Bär, Pia-Helena ...
ISBNP9789511337157
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Virtaa Kertauskirja
Lukion terveystieto

VIRTAA-kertauskirja kokoaa yksiin kansiin lukion terveystiedon keskeiset sisällöt. Täysin uudistettu kirja auttaa kertaamaan terveystiedon lukiokurssit ja valmistautumaan ylioppilaskokeeseen. Kirja sopii sekä omatoimiseen opiskeluun että terveystiedon kertauskurssille. Se sisältää runsaasti esimerkkejä aiemmista koetehtävistä sekä hyvien vastausten sisällöistä.
31,25 €
(34,70 €)
Kirjailija Kannas, Lasse ...
ISBNP9789522886880
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Summa Kertauskirja (OPS16)

Summa-sarjan viimeisin kirja on kertauskirja, josta löytyvät lyhyen matematiikan keskeiset sisällöt.
24,80 €
(27,55 €)
Kirjailija Etelämäki, Hilla ...
ISBNP9789513773267
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Ma9 Lång
Integralkalkyl

I den nionde kursen i Ma Lång studerar du två grundbegrepp inom matematisk analys: primitiv funktion och integral. Du lär dig bestämma den primitiva funktionen för de elementära funktionerna och hur areor och volymer bestäms med hjälp av integraler. Varje kapitel inleds med något att undersöka eller fundera på. Den nya teoretiska kunskapen presenteras i form av definitioner och satser som motiveras och samlas till en klar helhet. Exemplen visar sedan hur den teoretiska kunskapen kan användas i olika tillämpningar. Boken innehåller både exempel och uppgifter där räknare behövs och sådana som ska räknas utan räknare. Uppgifterna är indelade i två serier. Serie I innehåller basuppgifter som följer exemplen. Serie II innehåller basuppgifter och mer krävande uppgifter. I boken finns också en repetitionsdel. Boken innehåller följande kapitel:1. Integral2. Primitiv funktion3. Integralkalkylens huvudsats4. Areaberäkning5. VolymberäkningRepetition Boken finns också som digital bok, Elevlicens 6 mån och 48 mån. I det digitala materialet finns också modellsvar, reflektionsfrågor och förklarande videor till utvalda uppgifter.
27,30 €
(30,30 €)
Kirjailija Österberg, Leif ...
ISBNP9789515244789
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Insights Course 1 Engelska

Under kurs 1 utvecklar vi våra studiefärdigheter, bekantar oss med olika kommunikationsstrategier och övar på att samarbeta. Ämnesområden som tas upp i boken är livet som ung, studier, familj, finländskhet och regional identitet samt engelska som ett globalt språk. Dessutom övar vi på självvärdering och bekantar oss med principerna för den gemensamma europeiska referensramen för språk.
35,55 €
(39,45 €)
Kirjailija Karapalo, Elina ...
ISBNP9789511333982
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Juuri Kertaus

27,60 €
(30,65 €)
Kirjailija Hähkiöniemi, Markus ...
ISBNP9789511295426
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018
Näytetään tuotteet 1 - 10 Edellinen sivu 1 - 100 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta