Your request is being processed.
Your request is being processed.

Lukiokirjat

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 Edellinen sivu 1 - 100 Seuraava sivu

Hi4 Kulturspår
En europeisk världsbild växer fram

Kulturspår - En europeisk världsbild växer fram är ett läromedel för gymnasiets kurs 4 i historia. Den behandlar den europeiska kulturens utveckling från antiken till våra dagar. I Kulturspår tar läsaren del av kulturarvet, konsten och vetenskapen som uttryck för sin egen tid. Den europeiska kulturen beskrivs som en pluralistisk och öppen helhet i ständig växelverkan med andra kulturer. Läroboken innehåller mångsidiga repetitions-, essä- och dokumentuppgifter med anvisningar om hur de ska lösas. Kulturspår är en översättning från Editas Kaikkien aikojen historia 4, Eurooppalaisen maailmakuvan kehitys.Boken ges också ut som digital lärobok, Elevlicens 6 mån och Elevlicens 48 mån.
31,80 €
(35,30 €)
ISBNP9789515243850
Tuotemuotonidottu
Vuosi2019

Summa Kertauskirja (OPS16)

Summa-sarjan viimeisin kirja on kertauskirja, josta löytyvät lyhyen matematiikan keskeiset sisällöt.
24,15 €
(26,80 €)
Kirjailija Etelämäki, Hilla ...
ISBNP9789513773267
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Insights Course 1 Engelska

33,75 €
(37,50 €)
Kirjailija Karapalo, Elina ...
ISBNP9789511333982
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Juuri Kertaus

25,10 €
(27,85 €)
Kirjailija Hähkiöniemi, Markus ...
ISBNP9789511295426
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Lukion psykologia kertauskirja (OPS16)

Lukion psykologia kertauskirja kokoaa yhteen OPS2016 mukaisten psykologian kurssien kaikki keskeiset teoriat ja käsitteet. Kertauskirjan kappaleissa asiat esitetään selkeinä kokonaisuuksina, ja lukijan on helppo hahmottaa olennainen sisältö. Kirjan tärkein tavoite on osoittaa asiat, jotka opiskelijan tulisi hallita, ja koota keskeisten asioiden väliset yhteydet. Kirja on tarkoitettu luettavaksi yhdessä kurssikirjojen kanssa.
30,40 €
(33,75 €)
Kirjailija Peltomaa, Harri ...
ISBNP9789525469516
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Mol 5
KE5 Reaktioner och jämvikt

Mol 5 motsvarar kraven och målen för kurs KE5, Reaktioner och jämvikt, enligt läroplanen för gymnasiet. Det centrala innehållet i kursen beskriver reaktionshastigheter och jämviktsreaktioner samt deras beräkningar. Vi använder oss av modeller och experimentella metoder för att studera fenomen om reaktionshastigheter och jämviktsreaktioner. Kursen ger essentiella kunskaper i behandling och presentation av forskningsresultat. I kursen ingår många grafiska och matematiska demonstrationer av forskningsresultat. Vi övar också på att kunna tolka grafer rätt och noggrant, samt att tolka och dra slutsatser från de härledda resultaten. Vi använder oss av informations- och kommunikationsteknik för att skaffa information, lösa räkneuppgifter och för att skapa grafisk visualisering.
36,50 €
(40,55 €)
Kirjailija Turpeenoja, Leena
ISBNP9789511325536
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Geos 2
Den blå planeten

Geos 2 Den blå planeten tar upp naturvetenskapliga fenomen i atmosfären, hydrosfären, litosfären och i biosfären. I boken beskrivs orsakerna till varför vissa naturfenomen uppstår, hur de fördelar sig regionalt och på vilket sätt de påverkar människornas liv. Många belysande illustrationer och konkreta exempel hjälper eleverna att förstå och gestalta de företeelser som beskrivs. I Geos 2 finns också temauppslag med fördjupande text och konkreta exempel. Geos 2 betonar också betydelsen av geomedia och boken innehåller exempel på olika arbetsuppgifter. Författarna vill att eleverna funderar på det som tas upp i boken och hur det påverkar deras eget liv. Geos 2 ger också möjlighet till reflektion och hur man påverkar och tar del av aktuella frågor.
35,95 €
(39,90 €)
Kirjailija Carlsson, Ralf
ISBNP9789515245267
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Fy6
Elektromagnetism

Fy6 Elektromagnetism (GLP2016) är den sjätte boken i den nya serien i Fys för gymnasiet.I boken Fy6 Elektromagnetism tas upp oilka fenomen i vardagen. Fördjupning av fysikaliska begrepp förklaras utgående från ett experimentellt förhållningssätt.Fy6 Elektromagnetism lägger en god grund för studierna i fysik och vill locka eleverna att fortsätta med fysiken. I boken finns förslag till elevarbeten samt exempel och uppgifter som strävar till att beakta de studerandes behov. Dessutom förbereder boken också för studentprovet i fysik.Boken ger läraren möjlighet att planera undervisningen enligt olika pedagogiska grepp.Fy6 Elektromagnetism är indelad i fyra avsnitt: - Ljuset är en vågrörelse- Magnetfält - Elektromagnetisk induktion- VäxelströmFy6 Elektromagnetism ges också ut som digital lärobok, Elevlicens 6 mån och Elevlicens 48 mån.
41,40 €
(46,00 €)
Kirjailija Waxlax, Jonas
ISBNP9789515246752
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Mol 3
KE3 Reaktioner och energi

Mol 3 motsvarar kraven och målen för kurs KE3, Reaktioner och energi, enligt läroplanen för gymnasiet. Det centrala innehållet i kursen beskriver hur man symboliskt uttrycker och balanserar kemiska reaktioner samt beräknar reaktionslikheter. Energiförändringar i kemiska reaktioner och kemins betydelse i energilösningar är ett viktigt delområde. Kursen tar också upp reaktioner i olika oorganiska och organiska ämnen, samt hur man tillämpar dessa begrepp i vardagslivet, i samhälleliga, teknologiska och miljömässiga fenomen. Experimentella arbetssätt hjälper den studerande att praktiskt förstå kursinnehållet. Det experimentella arbetssättet utvecklar också förmågan att behandla, tolka och presentera forskningsresultat.
30,00 €
(33,30 €)
Kirjailija Turpeenoja, Leena
ISBNP9789511325512
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Nos vemos! Curso 2

32,85 €
(36,50 €)
Kirjailija Kokkonen-Lozano, Kirsi-Marja ...
ISBNP9789511320296
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018
Näytetään tuotteet 1 - 10 Edellinen sivu 1 - 100 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta