Your request is being processed.
Your request is being processed.

Suomen ekonomien kirjallisuuspalkintoehdokkaat 2018

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 22 Edellinen sivu 1 - 3 Seuraava sivu

Yksinkertaista johtamista -arjessa

Ari Rämön ensimmäinen kirja Yksinkertaista johtamista - arvostaen oli menestysteos, joka sai erittäin hyvän vastaanoton. Nyt teeman käsittely jatkuu yllättävän avoimella tavalla. Ari avaa johtajan arkea ja nostaa esille johtamisen omaa "hiljaista tietoaan". Niitä asioita, joissa hän on tehnyt päätöksiä arjessa ja joiden merkityksellisyys on olennaista yrityksen tai organisaation menestymiselle. Yksinkertaista johtamista - arjessa on teos, johon on kerätty Arin urakokemusten kautta menestyjille tärkeitä teemoja. Aiheet käsitellään helppotajuisesti ja käytännönläheisesti. Vision ja strategian kautta tavoitteisiin, miten huomioidaan ja käsitellään muutokset, miten rakennetaan toimivat bonukset ja miten arjen kohtaamiset toteutetaan niin, että vaikeitakin tilanteita voidaan käsitellä hyvällä fiiliksellä. Kirjaa toimii ajatusten herättäjänä. Siinä on paljon itse koettuja ja kuultuja tarinoita tosielämästä. Saat vastauksia itsellesi ajankohtaisiin aiheisiin. Kirjan tarkoitus on antaa sinulle apua ja ideoita omaan työhön. Lue, pysähdy ja maistele kirjan tuomia ajatuksia!
39,95 €
Kirjailija Rämö, Ari
ISBNP9789519155487
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Mahtava moka
Uskalla, opi ja menesty

Epäonnistuminen on välttämätöntä, jotta uutta olisi mahdollista oppia. Mitä virheistä oppimisen kulttuuri vaatii johdolta, ihmisiltä, prosesseilta ja kulttuurilta? Miten luodaan kulttuuri, jossa epäonnistumisten systemaattisesta ja analyyttisestä perkaamisesta saadaan positiivinen kokemus? Kirja pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin ja valottaa esimerkkien kautta, miten eri yritykset ja yhteisöt ovat tässä onnistuneet.
37,95 €
Kirjailija Sutinen, Mika ...
ISBNP9789521433078
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Peilejä johtamiseen

Asiat asioina ihmiset ihmisinä. Johtamisen todellisuus ei kuitenkaan anna mahdollisuutta erontekoon. Asiat ja ihmiset kietoutuvat vääjäämättä yhteen. Mikä tärkeintä, myös johtaja henkilönä avaa mahdollisuuksia ja asettaa rajoituksia. Miten johtaja voi tulla paremmin tietoiseksi rajoitteistaan ja voittaa ne? Miten hän voi ymmärtää itseään osana joukkoja paremmin ja miten hän parhaiten suoriutuu yleisön kriittisen arvioinnin kohteena? Juuri näiden kysymysten äärelle Peilejä johtamiseen tahtoo lukijansa pysäyttää. Keskiössä on johtajan henkilön ja johtamisen aiheiden jännitteinen vuoropuhelu.
59,95 €
Kirjailija Mattila, Pekka
ISBNP9789521426797
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Vapauden voitto

Vahva ja visionäärinen kirja siitä, miten Suomea olisi uudistettava. Kirjassa Elina Lepomäki vaatii ja ehdottaa Suomen uudistamista siten, että yksittäisellä ihmisellä olisi jatkossa suurempi päätäntävalta niin omiin kuin yhteiskunnan asioihin. Kirjassa käsitellään niin viime vuosien tekemättömyyttä suomalaisessa politiikassa kuin EU:n keskeisiä politiikkavirheitä. Kaikkiin ongelmiin on olemassa ratkaisu. Kirja toimii vastapainona yhteiskunnalliselle keskustelulle, jossa pyritään suojelemaan pikemmin järjestelmää kuin ihmisiä sen takana. Me teemme sen itse - tämän päivän ja tulevan - jos niin haluamme.
21,95 €
(29,95 €)
Kirjailija Lepomäki, Elina
ISBNP9789511326441
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Mitä maksaa?
Hinnoittelun psykologiaa

Juuri ostoksensa maksaneelta ostajalta kysytään, mikä oli tuotteen hinta, eikä hän muista sitä. Tarkoittaako se, että ostaja ei välitä hinnasta? Joskus taas muutaman sentin säästön takia ollaan valmiita näkemään paljonkin vaivaa. Esimerkiksi autoilija voi ajaa useankin kilometrin päähän tankkaamaan autonsa huoltoasemalla, joka myy bensaa muutaman sentin halvemmalla kuin lähin huoltoasema. Todennäköisesti saavutettu säästö kuluu kustannuksiin, jota kauemmas ajaminen aiheuttaa. Toisinaan tuotteista halutaankin maksaa korkea hinta. Apple on yksi esimerkki brändistä, joka on onnistunut tekemään tuotteistaan sekä erittäin haluttavia että hinnaltaan korkeita. - Ostaja on kiinnostunut arvosta, ei halvimmasta hinnasta. - Ostaja on luontaisesti laiska ja tekee usein virheitä - hintamielikuva perustuu usein muutamaan nopeasti saatavilla olevaan tiedonmuruseen. - Hinnan hyvyyttä verrataan aina suhteessa johonkin vertailukohteeseen - ostajalla on mielessään referenssihinta. - Hinta on myös signaali laadusta ja luotettavuudesta. - Hinta herättää tunteita - sekä halpa että kallis hinta voivat herättää positiivisia tunteita: päivittäistavarakaupassa halpa hinta saa myönteistä huomiota, viiniä ostettaessa kallis hinta on valttia. Hinnoittelun psykologia auttaa ymmärtämään ostajan käyttäytymistä edellä olevien esimerkkien kaltaisissa tilanteissa. Mitä maksaa perustuu tieteellisiin tutkimuksiin ostajan käyttäytymisestä. Jotta yritykset voivat tehdä parempia hintapäätöksiä, niiden on tärkeä ymmärtää hinnoittelun psykologiaa. Hinta on yrityksille yksi tärkeimmistä keinoista hallita yrityksen tulosta. Kirja auttaa yrityksiä suunnittelemaan hinnoittelua, asettamaan optimaalisia hintoja ja ennustamaan ostajien reaktioita niin hinnan alennuksiin kuin hinnan korotuksiinkin. Kirja sisältää paljon hauskoja esimerkkejä, joissa testataan ihmisten käyttäytymistä. Näiden esimerkkien kautta lukijalla on mahdollisuus saada oivalluksia liittyen niin omaan kuin muiden ihmisten ostokäyttäytymiseen. Kehitysjohtaja Outi Somervuori on tutkinut myös väitöskirjassaan ostajien hintakäyttäytymisen psykologiaa.
34,95 €
Kirjailija Somervuori, Outi
ISBNP9789522914699
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Järki ja tunteet
Oivalluksia riidoista, neuvotteluista ja sopimisesta

Riidat eivät ratkea pelkällä järjellä. Minna Helle oli lapsena niin arka, ettei aina uskaltanut mennä kouluun. Nykyisin hän ratkoo Suomen vaikeimpia riitoja valtakunnansovittelijana. Omien kokemusten ja havaintojen kautta Helle avaa neuvottelupöytien pahimpia kipukohtia ja kertoo, miten jokainen voi kehittää omia taitojaan konfliktien ratkaisussa. Keskiössä on avoimuus ja tunne yhteisestä tekemisestä.
21,95 €
(29,95 €)
Kirjailija Helle, Minna
ISBNP9789511319504
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Ketterä oppiminen
Keino menestyä jatkuvassa muutoksessa

Kirja kuvaa, millaisilla tavoilla ihmiset voivat oppia ketterästi, mitä ketterä oppiminen heiltä edellyttää. Se kuvaa myös, miten ihmisten oppiminen muuttuu organisaation oppimiseksi, millaisia rakenteita tarvitaan ja miten näitä rakenteita kehitetään. Organisaatioiden nopea uusiutuminen edellyttää, että ihmiset oppivat nopeasti. Monet tilanteet esimerkiksi asiakkaan kanssa ovat ainutlaatuisia ja täysin uusia. Entiset opit tai ennalta annetut ohjeet eivät päde. Tilanne voidaan hoitaa vain oppimalla nopeasti, mistä on kyse, miten tilanne ratkaistaan ja mitä osaamista ratkaiseminen edellyttää. Oppiminen on tänään kaikkein tärkein kilpailukykytekijä. Lähes jokainen kokee epävarmuutta sekä omasta että organisaationsa puolesta, koska muutokset heilauttavat tilanteita jatkuvasti. Oppiminen ja erityisesti ketterä oppiminen on tapa hallita muutosta ja vastata mahdollisimman nopeasti uusiin haasteisiin. Kirja antaa tietoa ja työvälineitä jokaiselle johtaa omaa oppimistaan ja kehittää omaa oppimiskykyään. Se antaa esimiehille ja HR-asiantuntijoille eväitä kehittää organisaatioon toimintatapoja ja rakenteita, joiden avulla koko organisaatio voi uusiutua nopeasti ja vastata ketterästi asiakkaan, markkinoiden ja teknologian muuttuviin tarpeisiin.
69,95 €
Kirjailija Otala, Leenamaija
ISBNP9789522465429
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Työilmapiiri kuntoon

Onko johto syypää huonoon työilmapiiriin? Onko henkilöstö puhdas pulmunen? Vai onko työilmapiiri kuin säätila? Työilmapiiristä puhutaan paljon ja usein, mutta harvoin sitä edes yritetään johtaa. Kuitenkin huono henki tulee kalliiksi, kun taas hyvä tuo menestystä. Monet yritysjohtajat ovat tämän jo ymmärtäneet ja työilmapiiri on nousemassa keskeiselle paikalle, kun halutaan saada yritystoiminta kasvamaan kunnolla. Kirja kertoo, miten työilmapiiriin voi ja kannattaa vaikuttaa. Kirjoittajalla laaja ja syvällinen käytännön kokemus työilmapiirikysymyksistä, ja ratkaisumallit on käytännössä testattu ja hyviksi havaittu. Kaikkia työyhteisön jäseniä tarvitaan hyvän työilmapiirin luomiseen ja säilyttämiseen.
54,95 €
Kirjailija Aro, Antti
ISBNP9789521433252
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

Tee, toimi, saa aikaan!
Kehitä ja johda toimeenpanoa

Kick-off, uusi strategia tai muutos liiketoiminnassa? Ihmiset innostuvat, mutta asiat eivät etene. Suunnitelmat eivät toteudu, ja suunta häviää. Puuttuuko motivaatiota? Ei, mutta tarvitaan myös toimeenpanon taitoa, volitiota. Volitio on taito säädellä ja hyödyntää omaa henkistä pääomaa sekä ympäristötekijöitä omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Taitona se on siirrettävissä tilanteesta toiseen, ja koska kyse on taidosta, sitä voidaan johtaa. Toimeenpanon taito muuttaa innostuksen tekemiseksi, ja sen kehittäminen lisää sekä henkilöstötuottavuutta että työhyvinvointia.
64,95 €
Kirjailija Parppei, Ria
ISBNP9789521432903
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Väärää vientiä
Mene itään tai länteen, mutta tee kotiläksysi

Pieni ja toimimaton kotimarkkina ei tee suomalaisista yrityksistä viikinkejä. Tämän vuoksi niin moni epäonnistuu viennissä. Opetteletko viennin faktat oman kantapään kautta, vaikka toistenkin kantapäät ovat olemassa? On kiva nauttia punaviinistä loungen lämmössä muiden jonottaessa rahvaan joukossa, mutta vientiin kannattaa lähteä vasta oikeista syistä ja kotiläksyt tehtyinä. Kirjan pääviesti on, että turhan monet yritykset harjoittavat mieluummin vaikeasti mitattavaa kansainvälistymistä kuin tarkasti rahassa mitattavaa vientiä. Kirjan isoin anti on pitkän kokemuksen jalostama konkretia ja tapausesimerkit. Oppaana on Leijonan luola -sarjassa ensi keväänä esiintyvä Kim Väisänen, joka on menestyksekkään exitin tehnyt startup-sijoittaja, sarjaepäonnistuja, hallitusamatööri ja perheenisä.
64,95 €
Kirjailija Väisänen, Kim
ISBNP9789521433832
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 22 Edellinen sivu 1 - 3 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta