Your request is being processed.
Sulje
Sulje

Uusi tietosuojalainsäädäntö, GDPR

Ota tietosuoja haltuun!

EU:n tietosuoja-asetus (General Data Protection Regulation, GDPR) astuu voimaan 25.5.2018. 
Sääntelyllä pyritään vastaamaan teknologian kehitykseen ja globalisaatioon liittyviin uudenlaisiin
tietosuojahaasteisiin sekä yhdenmukaistamaan EU:n jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.
Tietosuoja-asetusta sovelletaan henkilötietojen käsittelyyn sekä
yksityisellä sektorilla että viranomaistoiminnassa.
Maksutavat
Sivukartta
-->