Your request is being processed.
Your request is being processed.

Kansityyppi

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
Näytetään tuotteet 1 - 6 yht. 6

Internetoikeus

Kokonaiskuvan muodostaminen sähköisen viestinnän lainsäädännöstä on erittäin haastavaa. Lainsäädäntö on hajanaista: esimerkiksi tietosuojaa koskevaa lainsäädäntöä on siroteltu useisiin lakeihin. Internetiä kuvattaessa käytetään usein monimutkaista teknistä termistöä, joka on suodattunut myös lainsäädäntöön ja tehnyt siitä vaikeaselkoista. Oman ongelmansa muodostaa se, että internetiin sovelletaan periaatteessa samoja lakeja, kuin muuhunkin viestintään. Internetin luonne mahdollistaa kuitenkin viestimisen lukemattomilla eri tavoilla ja tekniikoilla, jotka eivät välttämättä vastaa aiempia viestintätekniikoita. Tässä kirjassa on lainsäädännön vaikeaselkoisuuden ongelmaa pyritty lähestymään toimijoiden roolien tunnistamisen kautta. Keskeisiä rooleja sähköisessä viestinnässä ovat viestinnän osapuoli, yhteisötilaaja ja teleyritys. Kun roolit on tunnistettu, tapaukseen soveltuvien oikeussääntöjen löytäminen ja soveltaminen helpottuu huomattavasti. Yhteisenä nimittäjänä kaikille kirjan käsittelemille aihealueille on se, että ne liittyvät internetin välityksellä tapahtuvana viestintään ja sen erityispiirteisiin. Kirjassa käsitellään muun muassa viestinnän luottamuksellisuutta, tietoturvaa, työelämän sähköistä viestintää, sananvapautta joukkoviestinnässä internet-ympäristössä, yhteisötilaajien (yritysten, oppilaitosten, virastojen jne.) oikeuksia ja velvollisuuksia viestien välittäjinä, sähköisiä sopimuksia ja markkinointia, paikkatietojen käsittelyä ja teleyritysten toimintaa. Teoksessa on toimijoiden oikeuksien ja velvollisuuksien yleiskuvausten sekä käytännön esimerkkien avulla pyritty vastaamaan yleisimpiin sähköisen viestinnän ongelmatilanteisiin. Suositun teoksen 2., uudistetussa painoksessa on huomioitu mm. sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin tuomat muutokset.
83,95 €
Kirjailija Innanen, Antti ...
ISBNP9789513762131
Tuotemuotosidottu
Vuosi2012

Brändin suoja

Minkä arvoinen brändi on yritykselle? Miksi ja miten sitä kannattaa suojata? Lähes jokaisella yrityksellä on hallussaan immateriaalioikeuksia, mutta hyvin harvoin niitä hyödynnetään strategisesti parhaalla tavalla. Brändin suoja -teos on tarkoitettu immateriaalioikeuksien suunnittelun ja suojaamisen yleisteokseksi, joka hyödyttää niin pieniä kuin suuria toimijoita. Teos tarjoaa uudenlaisia strategisia näkökulmia brändin suojaamiseen ja hyödyntämiseen. Kirjan strateginen osa havainnollistaa, miten joustava IP-strategia laaditaan ja miten IP-oikeuksia arvioidaan ja hallinnoidaan tehokkaasti. Kirjan käytännön osassa puolestaan esitellään yleisimmät suojan muodot sekä opastetaan käytännönläheisesti, miten suojaa voidaan hakea. Teos luo katsauksen myös IP-oikeuden tulevaisuuden kehityslinjoihin. Käsikirja on suunnattu mm. yritysten IPR-asioista vastaaville henkilöille, lakimiehille, yrittäjille, copywritereille ja graafisille suunnittelijoille. Teos soveltuu hyvin myös oppikirjaksi. Antti Innanen on IP- ja teknologiaoikeuteen keskittyneen toimiston Dottir Oy:n perustaja ja osakas. Aikaisemmin Innanen on työskennellyt lakimiestehtävissä muun muassa Viestintävirastossa, Asianajotoimisto Boreniuksella sekä EU:n tavaramerkkivirastossa Espanjan Alicantessa. Jukka Jäske on työskennellyt aiemmin lakimiehenä Patentti- ja rekisterihallituksen Tavaramerkki- ja mallilinjalla. Tällä hetkellä hän työskentelee lakimiehenä Rovio Entertainment Oy:ssä.
89,95 €
Kirjailija Innanen, Antti ...
ISBNP9789513763978
Tuotemuotonidottu
Vuosi2014

Startup-juridiikan käsikirja

Juristit eivät ymmärrä startup-yrityksiä? Startup-yrittäjät eivät ymmärrä juridiikkaa? Startup-juridiikan käsikirja pyrkii muuttamaan näitä stereotypioita. Kirjassa opastetaan startup-yrittäjää tekemään oikeita juridisia toimenpiteitä kustannustehokkaasti. Siinä käydään käytännönläheisesti läpi startupin juridiset toimenpiteet yrityksen perustamisen ensivaiheista yrityksen exitiin. Kirjassa käsitellään kaikille startupeille keskeisiä asioita, kuten rahoitusta, sopimuksia, tietosuojaa ja IP-oikeuksia. Kirja kertoo, miten on mahdollista vähentää startupin riskejä ja parantaa sen edellytyksiä saada rahoitusta ja menestyä. Kirja auttaa myös siinä, että startupin oikeudelliset kulut eivät paisu ylisuuriksi: teos antaa yleiskuvan siitä, miten resursseja on järkevää ja tarkoituksenmukaista käyttää. Kirja on ensimmäinen Suomessa julkaistu startup-yritysten juridiikkaan keskittyvä teos.
75,00 €
Kirjailija Honkinen, Tuomas ...
ISBNP9789521429194
Tuotemuotonidottu
Vuosi2016

Lohkoketju
Tiekartta päättäjille

Blockchain- eli lohkoketjuteknologiaa on verrattu internetin kaltaiseksi innovaatioksi. Valtiot ja yritykset ovat alkaneet hyödyntää lohkoketjuja mitä moninaisemmissa toiminnoissa. Kuitenkin vain harvalla on käsitys siitä, miksi kyseessä on niin merkittävä teknologia, ja saatavilla oleva tieto on usein hajanaista eikä kokonaiskuvaa ole helppo muodostaa. Tässä ensimmäisessä suomenkielisessä perusteoksessa esitellään kaikki lohkoketjujen ymmärtämisen kannalta keskeiset käsitteet, konseptit ja innovaatiot ilman, että lukijalta vaaditaan syvempää teknistä osaamista tai pohjatietoa. Teoksessa luodaan myös katsaus erilaisiin toimialoihin ja esimerkkien avulla havainnollistetaan sitä, minkälaisia vaikutuksia lohkoketjuilla on niillä toimiviin yrityksiin sekä liiketoimintaan. Teos tarjoaa näkökulmia siihen, missä vaiheessa kehitystä olemme nyt ja minkälaisia muutoksia lähitulevaisuudessa on odotettavissa niin liiketoiminnallisessa kuin yhteiskunnallisessakin mielessä.
60,95 €
Kirjailija Innanen, Antti ...
ISBNP9789521436178
Tuotemuotosähköinen kirja
Vuosi2019

Lohkoketju
Tiekartta päättäjille

Blockchain- eli lohkoketjuteknologiaa on verrattu internetin kaltaiseksi innovaatioksi. Valtiot ja yritykset ovat alkaneet hyödyntää lohkoketjuja mitä moninaisemmissa toiminnoissa. Kuitenkin vain harvalla on käsitys siitä, miksi kyseessä on niin merkittävä teknologia, ja saatavilla oleva tieto on usein hajanaista eikä kokonaiskuvaa ole helppo muodostaa. Tässä ensimmäisessä suomenkielisessä perusteoksessa esitellään kaikki lohkoketjujen ymmärtämisen kannalta keskeiset käsitteet, konseptit ja innovaatiot ilman, että lukijalta vaaditaan syvempää teknistä osaamista tai pohjatietoa. Teoksessa luodaan myös katsaus erilaisiin toimialoihin ja esimerkkien avulla havainnollistetaan sitä, minkälaisia vaikutuksia lohkoketjuilla on niillä toimiviin yrityksiin sekä liiketoimintaan. Teos tarjoaa näkökulmia siihen, missä vaiheessa kehitystä olemme nyt ja minkälaisia muutoksia lähitulevaisuudessa on odotettavissa niin liiketoiminnallisessa kuin yhteiskunnallisessakin mielessä.
64,95 €
Kirjailija Innanen, Antti ...
ISBNP9789521436161
Tuotemuotonidottu
Vuosi2019

Startup-juridiikan käsikirja

Juristit eivät ymmärrä startup-yrityksiä? Startup-yrittäjät eivät ymmärrä juridiikkaa? Startup-juridiikan käsikirja pyrkii muuttamaan näitä stereotypioita. Kirjassa opastetaan startup-yrittäjää tekemään oikeita juridisia toimenpiteitä kustannustehokkaasti. Siinä käydään käytännönläheisesti läpi startupin juridiset toimenpiteet yrityksen perustamisen ensivaiheista yrityksen exitiin. Kirjassa käsitellään kaikille startupeille keskeisiä asioita, kuten rahoitusta, sopimuksia, tietosuojaa ja IP-oikeuksia. Kirja kertoo, miten on mahdollista vähentää startupin riskejä ja parantaa sen edellytyksiä saada rahoitusta ja menestyä. Kirja auttaa myös siinä, että startupin oikeudelliset kulut eivät paisu ylisuuriksi: teos antaa yleiskuvan siitä, miten resursseja on järkevää ja tarkoituksenmukaista käyttää. Kirja on ensimmäinen Suomessa julkaistu startup-yritysten juridiikkaan keskittyvä teos.
67,95 €
Kirjailija Innanen, Antti ...
ISBNP9789521429200
Tuotemuotosähköinen kirja
Vuosi2016
Näytetään tuotteet 1 - 6 yht. 6

Maksutavat
Sivukartta