Your request is being processed.
Your request is being processed.

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
|
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 47 Edellinen sivu 1 - 5 Seuraava sivu

Työsopimus ja johtajasopimus

Käytännönläheinen opas työ- ja johtajasopimuksen tekemiseen, muuttamiseen ja sisällön selvittämiseen. Mukana monia erilaisia työsopimusmalleja eri tilanteisiin.
92,95 €
Kirjailija Hietala, Harri ...
ISBNP9789521414114
Tuotemuotosidottu
Vuosi2012

Vuosilomalaki käytännössä

Vuosilomalaki on tärkeimpiä työelämälakeja, ja se koskettaa kaikkia työelämässä mukana olevia. Teos helpottaa ja selkeyttää vuosiloma-lain soveltamista. Laki käydään teoksessa läpi pykälä pykälältä. Jokaisen pykälän yhteyteen on koottu lista pykälän keskeisestä sisällöstä ja siihen liittyvästä oikeuskäytännöstä. Kunkin osuuden loppuun on koottu muistilista pykälän soveltamisessa muistettavista asioista. Teos sisältää myös tärkeimmät vuosilomalakia koskevat työehtosopimusperiaatteet ja työneuvoston lausunnot lain soveltamisesta. Uudistetussa painoksessa käsitellään myös eduskunnan hyväksymät vuosilomalain muutokset, jotka koskevat muun muassa kuukausipalkkaan perustuvan vuosilomapalkan laskentaa työajan pituuden muuttuessa ja sairastumista vuosiloman jo alettua sekä näiden säännösten vaikeaselkoista voimaantulosäännöstä.
87,95 €
Kirjailija Hietala, Harri ...
ISBNP9789521421020
Tuotemuotosidottu
Vuosi2013

Työaikalaki käytännössä

Työaikalain jokaisen pykälän sisältö ja tarkoitus selvitetään tässä kirjassa käytännönläheisesti. Kirjan käyttöä helpottaa runsas määrä tiivistelmiä, muistilaatikoita ja käytännön esimerkkejä. Myös yleisimpien työehtosopimusmääräysten vaikutus on huomioitu. Olennaiset oikeustapaukset on käsitelty, minkä lisäksi kirjassa on listaus keskeisine sisältöineen kaikista työneuvoston antamista lausunnoista nykyistä työaikalakia koskien. Neljännessä uudistetussa painoksessa on huomioitu viimeisimmät lainsäädäntömuutokset, soveltamiskäytännössä tapahtuneet muutokset sekä uusin oikeuskäytäntö.
87,95 €
Kirjailija Hietala, Harri ...
ISBNP9789521421761
Tuotemuotosidottu
Vuosi2014

Yhteistoimintalaki käytännössä

Yhteistoimintalaki käytännössä -kirja avaa lain kiemurat ja selvittää ne vaatimukset, joita laki työnantajille yt-neuvottelussa asettaa.
92,95 €
Kirjailija Hietala, Harri ...
ISBNP9789521418884
Tuotemuotosidottu
Vuosi2012

Yhteistoimintalaki käytännössä

Lakia yhteistoiminnasta yrityksissä sovelletaan, kun yrityksen palveluksessa on säännöllisesti vähintään 20 työntekijää. Teos avaa lain kiemurat ja selvittää vaatimukset, joita laki työnantajille asettaa. Velvoitteet ovat eri tilanteissa erilaisia. Lisäksi laissa on erilaisia suunnitteluvelvoitteita. Lain soveltaminen käydään teoksessa läpi säännös säännökseltä. Asiaa selvennetään esimerkein ja toimintaohjeilla.
107,00 €
Kirjailija Hietala, Harri ...
ISBNP9789521432668
Tuotemuotosidottu
Vuosi2018

Työsopimus ja johtajasopimus

Teoksessa käsitellään työsopimuksen tekeminen ja siihen liittyvät perus- ja erityislausekkeet. Lisäksi kirjassa käsitellään useita malleja erilaisiin tilanteisiin, kuten määräaikaisten ja osa-aikaisten työsopimuksien solmimiseen. Käsiteltävänä ovat myös työntekijöiden, toimihenkilöiden, ylempien toimihenkilöiden sekä ylimmän johdon sopimukset sekä toimitusjohtajasopimus. Näistä kaikista kerrotaan perusteet, ja jokaisesta sopimustyypistä on sopimusmalleja. Johtaja, varatuomari Harri Hietala, Palta ry. Lähes kolmenkymmenen vuoden kokemus työsuhdeasioista eri näkökulmista eli lainvalmistelun, neuvonnan, asianajon, kouluttajan ja työehtosopimusneuvottelijan näkökulmasta. Toimitusjohtaja, opetusneuvos, varatuomari Keijo Kaivanto, Kiinteistöalan Koulutuskeskus. Yli kolmenkymmenen vuoden kokemus työsuhdeasioista neuvonnan, asianajon, kouluttajan, yrittäjän ja työehtosopimusneuvottelijan näkökulmasta
106,00 €
Kirjailija Hietala, Harri ...
ISBNP9789521432637
Tuotemuotosidottu
Vuosi2017

Taloyhtiöriidat
Vinkkejä erimielisyyksien hallintaan

Taloyhtiöriidat - Vinkkejä erimielisyyksien hallintaan -kirja kertoo, millaisista asioista taloyhtiöissä tavallisimmin syntyy riitoja ja miten noita riitoja voidaan ratkoa. Kirja esittelee erilaiset riidanratkaisutavat hyvine ja huonoine puolineen (mm. neuvottelu, sovittelu tuomioistuimessa tai sen ulkopuolella, tuomioistuinkäsittely). Kirjassa on runsaasti vinkkejä, joita taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä voivat hyödyntää riitatilanteissa. Kirja kannustaa ennen muuta ehkäisemään riitoja ennalta ja suhtautumaan erimielisyystilanteisiin rakentavasti. Näin säästyy aikaa ja kustannuksia, kun riitatilanne ei pääse tulehtumaan ja pitkittymään.
26,95 €
Kirjailija Hupli, Jenni ...
ISBNP9789516854291
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017

Työpaikalla nähtävänä oltava lainsäädäntö 2019

Lain mukaan jokaisella työpaikalla on pidettävä työntekijöiden nähtävänä heidän oikeuksiensa ja turvallisuutensa takaamiseksi annetut säännökset. Tähän teokseen on koottu kaikki vuonna 2019 työpaikoilla nähtävänä oltava lainsäädäntö. Kierreselkäinen teos on kätevä ripustaa nähtäväksi vaikkapa työpaikan ilmoitustaululle. Teos on ajantasainen ja sisältää kaikki viimeisimmätkin lainsäädännön muutokset. Teoksen toimittajilla on pitkä ja monipuolinen käytännön kokemus työelämän juridiikasta ja vahva historia myös alan kirjoittajina ja kouluttajina.
49,90 €
Kirjailija Hietala, Harri ...
ISBNP9789521435485
Tuotemuotokierreselkäinen
Vuosi2018

Esimiehen taskukirja
100 vastausta arkipäivän työsuhdekysymyksiin

Esimiehen taskukirja - 100 vastausta arkipäivän työsuhdekysymyksiin on käytännöllinen pikaopas kaikille esimiehille. Kirjassa annetaan vastaukset sataan yleiseen kysymykseen ja tilanteeseen, jotka vaativat esimiehiltä nopeaa reagointia arjen työelämässä. Vastauksissa otetaan huomioon sekä työoikeudelliset että HR:n näkökulmat, mutta ratkaisu on aina yksi käytännönläheinen kokonaisvastaus. Opas on pokkarin kokoinen, joten se on helppo pitää mukana koko ajan.
41,95 €
Kirjailija Aaltonen, Tapio ...
ISBNP9789521418952
Tuotemuotonidottu
Vuosi2013

Vuokratyö

Teoksessa käsitellään vuokratyöhön liittyviä oikeudellisia kysymyksiä työ-, sopimus- ja vahingonkorvausoikeuden näkökulmasta. Tarkasteltavana ovat työsuhteen ehtojen määräytymiseen, työsuhteen osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin ja niiden jakautumiseen henkilöstöpalvelu- ja käyttäjäyrityksen kesken sekä työsuhteen kestoon, lomauttamiseen ja työsuhteen päättämiseen sekä henkilöstöpalvelu- ja käyttäjäyrityksen välisen asiakassopimuksen sisältöön ja yritysten keskinäisiin velvoitteisiin liittyvä problematiikka. Teoksessa tarkastellaan niin vuokratyöntekijän ja vuokrausyrityksen, työntekijän ja käyttäjäyrityksen kuin vuokraus- ja käyttäjäyrityksen välistä oikeussuhdetta ja siinä pyritään muodostamaan lukijalle kattava kokonaiskuva työvoiman vuokraukseen ja vuokratyöhön liittyvistä keskeisimmistä oikeudellisista kysymyksistä.
94,95 €
Kirjailija Hietala, Harri ...
ISBNP9789521422461
Tuotemuotosidottu
Vuosi2014
Näytetään tuotteet 1 - 10 yht. 47 Edellinen sivu 1 - 5 Seuraava sivu

Maksutavat
Sivukartta
-->