Your request is being processed.
Your request is being processed.

Kieli

Kansityyppi

Hinta

Kustantaja/merkki

Sulje
Sulje
Näytetään tuotteet 1 - 6 yht. 6

Demokratia on pelastettava

Onko poliitikoilla tarjota uskottavia tulevaisuudenvisioita? Onko demokratia valtiomuotona tuomittu katoamaan? Tätä on kysytty, kun useat takaiskut eri puolilla maailmaa ovat paljastaneet demokratian haavoittuvuuden. Donald Trump haastaa Yhdysvaltain poliittiset instituutiot ja panee samaan aikaan maailmanjärjestyksen sekaisin. Euroopan on vaikea niellä brexitiä. Autoritääristen puolueiden kannatus kasvaa maahanmuuton sekä taloudellisten ja teknologisten muutosten tuottamien uhkakuvien seurauksena. Ministeri Pär Stenbäck puhuu demokratian kestävyydestä. Suomessa kriisitietoisuus on melko olematonta, mutta uudistustarpeet ovat merkittäviä. Puolueissa hälytyskellojen pitäisi soida, kun niiden uskottavuus on alamaissa ja nuoret jättävät äänestämättä. Mutta onko puolueilla rohkeutta uudistuksiin? Yhdysvallat demokratian entisenä edelläkävijämaana on haasteiden edessä: voiko maa päästä eroon polarisoitumisesta, joka lamauttaa ja myrkyttää sen poliittista elämää? Stenbäck laajentaa näkökulmaa vaihtoehtoisiin demokratiamalleihin. Hän korostaa sananvapauden merkitystä hetkessä, jolloin sosiaalista mediaa on helppo käyttää demokratian heikentämiseen. Stenbäck uskoo, että demokratia voi selviytyä tulevaisuudessakin. Selviytyminen edellyttää kuitenkin uudistuksia, jotka elvyttävät demokratiaa. Tarvitaan valistuneita poliitikkoja, jotka harjoittavat tietoista demokratiaa ja itsekritiikkiä: onko heillä tarjota uskottavia tulevaisuudenvisioita? Pär Stenbäck (s. 1941) toimi kansanedustajana 1970-85 sekä opetusministerinä 1979-82 ja ulkoministerinä 1982-83. Stenbäck oli Punaisen Ristin ja Punaisen Puolikuun yhdistysten kansainvälisen liiton pääsihteeri Genevessä 1988-1992 ja tämän jälkeen Pohjoismaiden ministerineuvoston pääsihteeri Kööpenhaminassa vuoteen 1996. Stenbäck on myös vaikuttanut Svenska kulturfondenin puheenjohtajana 1996-2001. Ansioistaan hän on saanut Punaisen Ristin Henri Dunant -mitalin.
27,95 €
Kirjailija Stenbäck, Pär
ISBNP9789522916358
Tuotemuotosidottu
Vuosi2019

Demokrati under hot?

Är demokratin dömd att försvinna som styrelseform? Den frågan ställs runt om i världen i ljuset av de bakslag som avslöjar demokratins sårbarhet. Donald Trump utmanar det politiska etablissemanget i USA och sätter samtidigt den globala världsordningen i gungning. I Europa förorsakar Brexit svallvågor. Auktoritära partier tar allt mera plats med stöd av de hotbilder som migrationen och de ekonomiska och tekniska förändringarna ger upphov till. Minister Pär Stenbäck tar i boken upp frågan om demokratins hållbarhet. Stenbäck tror att demokratin kan överleva under en överskådlig framtid. Det förutsätter reformer som vitaliserar den. Det kräver ett medvetet demokratiförsvar och självkritik av valda politiker: kan de föra fram trovärdiga framtidsvisioner?
37,95 €
Kirjailija Stenbäck, Pär
ISBNP9789525864861
Tuotemuotonidottu
Vuosi2018

När världen öppnade sig

Första delen av Pär Stenbäcks memoarer sig sträcker sig från barndomen i Borgå fram till 1970 då han blev invald i riksdagen. Den formar sig framför allt till en underhållande, detaljerad krönika från 60-talet med all dess livliga aktivitet och engagemang. Hans intresse för världen utanför väcktes tidigt, den röda tråden under 50-talet var längtan ut och bort, och 60-talet gav sedan möjligheter att medverka i olika nordiska och internationella sammanhang. Pär Stenbäck har varit riksdagsman, undervisnings- och utrikesminister samt ordförande för SFP. Efter det har han arbetat med humanitära uppdrag för Röda Korset och med uppdrag för kultur och ungdom.
15,95 €
Kirjailija Stenbäck, Pär
ISBNP9789515016935
Tuotemuotosidottu
Vuosi2007

Kriisejä ja katastrofeja
poliittinen ja humanitäärinen työni

Pär Stenbäckin muistelmat kattavat lähes neljänkymmen vuoden ajanjakson. Hänen työskentelynsä politiikan ja humanitäärisen avun maailmassa on ollut intensiivistä ja monipuolista. Stenbäck pääsi jo nuorena kansanedustajana suoraan tositoimiin vuonna 1970 ja eteni ripeästi ministeriksi ja puolueensa johtoon. Hän jätti politiikan 1985 ja siirtyi ensin Suomen Punaisen Ristin johtajaksi ja päätyi lopulta kansainvälisen Punaisen Ristin johtoon. Kun Stenbäck palasi Suomeen, hän ryhtyi pohjoismaisen yhteistyön aktivistiksi, heittäytyi mukaan yhteiskunnalliseen keskusteluun ja oli mukana synnyttämässä useita uusia organisaatioita ja ajatuksia. Kriisejä ja katastrofeja -teoksessa hän kuvaa vuosiaan erilaisissa merkittävissä yhteyksissä, dramaattisia tapahtumia, konflikteja ja katastrofeja ulkomailla ja kotimaassa - ja maustaa tekstiään herkullisin anekdootein.
39,95 €
Kirjailija Stenbäck, Pär
ISBNP9789515018601
Tuotemuotosidottu
Vuosi2009

Kriser och katastrofer
politik och humanitärt arbete

"Mina närmaste anser att jag till min psykiska konstitution är en katastrofmänniska. Om något oväntat händer, om en plötslig olycka inträffar i min närhet, blir jag lugn, tar kommandot och börjar handla. Omgivningen blir kanske förlamad eller hysterisk, men inte jag. Kanske det är en sådan medfödd egenskap som gjort att riskfyllda situationer lockat, att jag inte skyggat för konflikter och att katastrofer inspirerat till praktisk handling. Det kan låta pretentiöst, men det är troligen en sannfärdig definition på en egenskap som legat till grund för de handlings- och reaktionsmönster som beskrivs i berättelsen." Pär Stenbäcks (f. 1941) memoarer sträcker sig över fyrtio år av mångsidig verksamhet inom finländsk inrikes- och utrikespolitik samt humanitärt arbete. Stenbäck valdes in i riksdagen 1970 och den unga riksdagsmannen avancerade snabbt till landets politiska toppskikt. Han var partiordförande och minister under en politiskt krävande och konfliktfylld epok som bland annat bevittnade Kekkonens fall och Brezjnevs sista år som ledare för Sovjetunionen. Stenbäck lämnade politiken 1985 för att leda Finlands Röda Kors, men flyttade snart till Schweiz för att bli ledare för internationella Röda Korset. Efter en sväng på Nordiska ministerrådet i Köpenhamn återvände han till Finland och fortsatte vara aktiv inom nordiskt och internationellt samarbete, deltog livligt i den samhälleliga debatten och var med om att grunda många nya organisationer. I Kriser och katastrofer skildrar Stenbäck inhemska och internationella konflikter och katastrofer som han kryddar med anekdoter och fina ögonblicksbilder.
39,95 €
Kirjailija Stenbäck, Pär
ISBNP9789515018908
Tuotemuotosidottu
Vuosi2009

Demokratins öde

Finland firar 100 år som självständig nation. Men hur står det egentligen till med demokratin i landet? I Europa? I världen? I denna antologi närmar sig sex skribenter temat demokrati ur olika synvinklar. I det 100-åriga Finland har demokratin varit en hörnsten i nationsbygget, också under tider av krig och osäkerhet. Men i det moderna samhället utmanas den representativa demokratin inte bara av populistiska rörelser utan också av nya former av medbestämmande, som till exempel folkomröstningar och medborgarinitiativ. Vad betyder dessa för dagens demokrati och för en framtid som ter sig allt mer oviss. Har demokratin en framtid? Och hurdan? "Demokratins öde" bjuder på historisk analys och på framtidsvisioner. Avsikten är att väcka en kunskapsrik debatt om demokratin i dag och i framtiden. Alla texter i boken publiceras på både finska och svenska i samma volym.
24,95 €
Kirjailija Borg, Sami ...
ISBNP9789523330894
Tuotemuotonidottu
Vuosi2017
Näytetään tuotteet 1 - 6 yht. 6

Maksutavat
Sivukartta